Na dva reálné příběhy seniorek, které se ale bojí zveřejnit svou totožnost z obav z reakce příbuzných, se podíval Ombudsman Blesku, právník Pavel Novák. Jeho rady jsou adresované jejich konkrétním případům, ale i všem, kteří se ocitli nebo ocitnou v podobné situaci.

Synovi jsem dala dům, teď mě chce vystěhovat

„Prosím o pomoc. Už si nevím rady. Syn mě přemlouval, abych na něj napsala polovinu baráku. Slíbil, co pro mě za to udělá, a teď skutek utekl. Od doby, kdy jsem mu přepsala barák, útočí na mě a chce, abych se vystěhovala,“ píše seniorka. U notářky prý řekla, že by v domě chtěla dožít, ale žádný doklad, který by to potvrzoval, v ruce nemá. „Když jsem se sháněla po notářce, kde jsme smlouvu sepisovali, tak už tam není. A nikdo o ní neví. Já myslím, že na mě udělali podvod,“ šokuje paní s tím, že její syn teď chce, aby se vystěhovala.

„Já už z toho nespím a můj zdravotní stav se zhoršuje. Mám cukrovku, a to mě omezuje. Nemám ani klíče od vrat, která jsou na zámek, a nemám tak možnost si obstarat dřevo na topení. Už jsem zkusila vše a nic nepomáhá. Na advokáty nemám, jelikož mám důchod 10 tisíc, a když vše poplatím, tak mi zbudou 4 tisíce na měsíc. Jste moje poslední naděje…“

Odpovídá: JUDr. Pavel Novák 

„Pokud jde o nemovitost, není reálné, aby neexistovala písemná smlouva a dokonce s úředně ověřenými podpisy! Jedině taková listina je podkladem pro řízení o vkladu vlastnického práva u katastru nemovitostí. Bez takovéto smlouvy není možné zapsat obdarovaného jako nového vlastníka nemovitosti. Pokud tazatelka smlouvu fakticky nemá, neznamená to, že smlouva neexistuje.

Tato smlouva musí být uložena u katastru nemovitostí a lze si ji tam vyžádat. Z ní pak bude zřejmé, co se opravdu odehrálo, a zjistit tak případný podvod. Tazatelce mohu vřele doporučit, aby si tuto smlouvu na katastru nemovitostí vyžádala a podle toho, co bude zjištěno, pak rozhodla o dalším postupu. Je velmi reálné, že se ukáže, že došlo k trestné činnosti, a nemovitost se jí vrátí,“ říká Pavel Novák.

Chtěla jsem zajistit vnoučata...

„Je mi 81 let a to je čas, kdy má člověk potřebu uspořádat svoje záležitosti. Mám dvě děti – dceru 52 let a syna 49. S dcerou mám velmi komplikovaný vztah, ale s jejími dvěma dospělými dětmi mám vztah krásný. Navštěvují mě, zajímají se, a když potřebuji, pomohou mi. Bydlí v podnájmech a platí vysoké částky za nájmy. Já jsem vlastnila byt. Ten jsem se rozhodla před časem darovat synovi. Měla jsem ale dvě podmínky – budu v bytě věcným břemenem a syn dá mým dospělým vnoučatům každému 500 tisíc korun. Aby si mohla zažádat o hypotéku na vlastní bydlení.

Syn nechal vypracovat darovací smlouvu, ale v ní není uvedena ta ústní dohoda o vyplacení finanční částky. Věřila jsem, že slib dodrží, teď jsem ale zklamaná, protože mi tvrdí, že nemá žádnou hotovost a že až umřu, bude byt pronajímat a vnoučatům splácet peníze.

S tím nesouhlasím a trvám na jednorázové platbě. Mrzí mě chování syna. Vlastní kromě mého bytu také další dva domy a chatu, takže nejsou chudáci a mohou si vzít i půjčku. Bojím se navíc, že až zemřu, tak vnoučatům nic nedá. Chci proto darovací smlouvu zrušit. Jak mám postupovat?“

Odpovídá: JUDr. Pavel Novák 

„Situace je z hlediska odvolání daru složitá a úspěšnost odvolání pro nevděk je velmi diskutabilní. Záleželo by hodně na konkrétním soudu, jak by situaci posoudil. Při odvolání daru zde není jiné cesty, než to zkusit. Je zde však ještě možnost zvažovat posouzení nastalé situace jako jednání v omylu, tzn. domáhat se neplatnosti darovací smlouvy s tím, že ji dárkyně uzavírala v omylu, že syn výplatu peněz provede.

U obou postupů by ale alfou a omegou bylo prokázání, že slib úhrady syn zcela nepochybně učinil. Spíše čistě teoreticky by bylo dále na zvážení, zda by vůbec bylo možné takovou smlouvu vnímat jako »čistě« darovací, neboť částku 2x 500 tis. Kč by bylo možné vnímat jako sjednanou kupní cenu. Zde se však již pohybujeme v hodně teoreticko-právní rovině.“

JUDr. Pavel Novák
Autor: Foto Blesk - Martin Pekárek

Ombudsman Blesku: Varuji čtenáře! Odvolat dar lze POUZE ve dvou případech

Jaké jsou podmínky, když chcete »svůj« darovaný majetek zpět?

„V prvé řadě je třeba zmínit, že pojem »zrušení« daru neexistuje, zákonný pojem je »odvolání« daru. Starý občanský zákoník pak používal pojem »vrácení« daru, který je tak nejvíce vžit. Ten se však dnes z hlediska zákona používá pro případ jednání obdarovaného, který se rozhodl vrátit dar dárci. U popsaných případů však dotazy směřují k situaci odvolání daru,“ vysvětluje hned na začátek JUDr. Pavel Novák.

Dar je podle Ombudsmana Blesku tedy možné odvolat, tj. domoci se, aby se předmět daru vrátil zpět do vlastnictví dárce. „Není to však možné svévolně či z jakéhokoliv důvodu. Naopak je to možné pouze ve dvou zcela exaktně určených situacích, a to pro NEVDĚK (§ 2072 a násl. OZ) a pro NOUZI. A právě z těchto názvů vyplývají i podmínky, za nichž je to možné provést,“ pokračuje dále Novák s tím, že nevděkem se rozumí chování obdarovaného vůči dárci nebo jemu blízkým osobám, kdy obdarovaný dárci úmyslně nebo z hrubé nedbalosti ublíží tak, že to hrubě porušuje dobré mravy uznávané společností.

„Nelze striktně stanovit tuto hranici, a proto by soud vždy posuzoval konkrétní případ samostatně, zda byla potřebná míra porušení dosažena a je již naplněn pojem nevděku, jak jej zákon chápe,“ objasňuje Novák. Nouzí se rozumí stav, kdy dárce nemá dostatek prostředků pro sebe a nebo osoby, které jsou na něj výživou odkázány. Pokud si takový stav přivodí však dárce sám svým nezodpovědným chováním (např. užívání drog), není to důvodem pro úspěšné odvolání daru.

Na co nesmíte v dokumentu zapomenout?

Odvolání daru je podle Ombudsmana Blesku úkon (výzva), který provádí dárce. „Jednoznačně lze doporučit, aby byl proveden písemně. Fakticky tedy je třeba, aby dárce napsal obdarovanému dopis, v němž uvede, že odvolává dar, dar co nejjednoznačněji popíše (u nemovitostí odkazem na evidenci v katastru nemovitostí), uvede kdy a za jakých podmínek dar poskytl atd. Dále je třeba velmi konkrétně popsat důvod, který dárce k odvolání vede, a uvést, zda je dar odvoláván pro nevděk nebo nouzi. Nakonec je třeba i uvést, jak a kdy má být dar dárcem vydán,“ radí JUDr. Pavel Novák.

Potřebujete OMBUDSMANA BLESKU?

NAPIŠTE NÁM SVÉ PŘÍBĚHY

Na adresu redakce: Blesk OMBUDSMAN, Komunardů 42, 170 00 Praha 7 nebo na e-mailovou adresu: ombudsman@cncenter.cz

Nezapomeňte připsat také svoje telefonní číslo. Podmínkou je zveřejnění vašeho příběhu v deníku Blesk a reportáže na Blesk.cz!

 

Video
Video se připravuje ...

Bytová krize: Proč jsou v Česku tak drahé byty a nájmy? Videohub

Fotogalerie
4 fotografie