Ovdověla vloni 13. dubna poté, co se dlouhé měsíce o manžela Alfréda starala. „Děda byl již ‚ležák‘. Neslyšel a po zlomenině krčku jsme o něj se synem pečovali,“ říká Anna Bardoňová. Po smrti manžela ale přišel další šok.

„Elektřina byla vždy napsaná na manžela. Mám už věk, tak jsem si řekla, že ji rovnou přepíšu na syna, který s námi bydlí,“ uvádí obyvatelka města Orlová. Jenže to prý nešlo. „Smlouva podle dodavatele nešla přepsat. Ani na mě, ani na syna. Bylo prý nutné uzavřít smlouvu novou. Ale to již se čtyřikrát navýšenou sazbou,“ diví se Anna Bardoňová.

Podepsali 

Novou smlouvu syn František (68) podepsal, rodina se bála, aby dům nebyl odstřižený od elektřiny. Za kilowatthodinu ale místo 2 platili 8 korun! „Nezměnilo se nic. Stejný je dům, stejné odběrné místo, odběry ve stejné výši. Ale zdražené o tolik, že se z toho člověku točí hlava a na zdraví mu to též nepřidá. A dodavatel nám řekl, že jsou to pravidla a přes to nejede vlak,“ pokračuje. Od změny smlouvy zaplatila na zálohách okolo 50 tisíc. „Teď čekáme další vyúčtování a děsíme se, co bude,“ smutně hledí do budoucnosti seniorka.

I přes to, že jí od 1. ledna pomáhá náklady snižovat cenový strop schválený vládou, pořád je na trojnásobku původní ceny. S dodavatelem se opakovaně spojila a žádala, aby se na výši sazby ještě podíval a aby uvážil, jestli musí nezbytně platit podle ní přemrštěné sazby jen proto, že přišla o manžela. „To je jak nějaká pomsta za to, že už mezi námi není,“ pláče bezmocně. „Já si připadám jak nějaký uplakánek. Reklamaci s nimi řešíme tolik měsíců, a vůbec nic. Proto jsme se obrátili na vás, zda byste nám v tomto neporadili či nepomohli,“ dodala Anna Bardoňová.

Společnost Innogy: Musíme vědět, že šlo o manžela

Za společnost Innogy zaslala vyjádření její regionální mluvčí Linda Filuszová: „Při přepisu odběrného místa z důvodu úmrtí umožňujeme přepis se zachováním stávající smlouvy pouze mezi manžely, a to jen v případě, kdy došlo ke sjednání smlouvy za doby manželství se společným jměním manželů. V tomto případě je manžel/ka ke smlouvě solidárně zavázán. V rámci GDPR nám nepřísluší se ptát zákazníka, zda měli společné jmění manželů a zda byla smlouva uzavřena za doby manželství. Na toto nás musí upozornit zákazník,“ napsala s tím, že v ostatních případech přepisu je nutné vždy ukončit stávající smlouvu tak, aby proběhlo dědické řízení a následně uzavřít novou smlouvu s novým zákazníkem.

Po seznámení s celým příběhem se společnost Innogy rozhodla rodině vyjít vstříc. „I přesto, že nynější požadavek není analogií na přepis mezi manželi se společným jměním, posoudili jsme individuálně celý případ a umožníme paní Bardoňové pokračovat ve smlouvě po zemřelém manželovi od nejbližšího termínu po doložení veškerých potřebných dokumentů,“ dodala Filuszová.

Dodavatelům chybí lidskost!

V důsledku úmrtí blízké osoby musejí pozůstalí řešit mnoho pro ně nepříjemných záležitostí, přičemž jednou z nich je právě dodávka energií na základě smlouvy, která byla uzavřena za života jen jedním z manželů, a to tím zesnulým. „Dodavatelé energií v případě úmrtí odběratele mnohdy požadují vyplnit čestné prohlášení, kterým ten, kdo má zájem o pokračování dodávek energií, žádá o ukončení stávající smlouvy, což je značně právně rozporné, neboť tento postup zcela opomíjí smysl a účel čestného prohlášení.

Současně se podle dodavatelů musí ten, kdo má zájem o pokračování dodávek energií po zesnulém odběrateli, zavázat k úhradě nedoplatků a posléze uzavřít i novou smlouvu o dodávce energií, která většinou nebývá tak ‚výhodná‘ jako smlouva, kterou měl s dodavatelem uzavřenu zesnulý odběratel,“ shrnul Ombudsman Blesku Mgr. Lukáš Zelený, který se případu paní Bardoňové ujal.

„V současné době totiž v právních předpisech není upraven přechod práv a povinností ze smlouvy o dodávkách energií na druhého manžela či na dědice. Proto při řešení takové situace je třeba v první řadě vycházet z toho, co bylo ujednáno ve smlouvě a uvedeno v připojených obchodních podmínkách,“ pokračuje dále Zelený.

Mgr. Lukáš Zelený
Autor: Tonda Tran

Smrt manžela

Dále pak podle něj záleží na tom, o jaké odběrné místo se jedná. „Pokud je odběrným místem rodinná domácnost, lze platně uzavřít smlouvu o odběru energií i jen jedním z manželů s tím, že závazek z této smlouvy dopadá na oba manžele, a proto smrtí jednoho z nich závazek nezaniká, ale měl by z něj být nadále oprávněn i povinen žijící manžel,“ vysvětluje Lukáš Zelený s tím, že pokud tomu tak není, pak do práv a povinností ze smlouvy o odběru energií vstupují dědici.

„A teprve není-li dědiců nebo odmítli-li dědický podíl, pak smlouva o odběru energií smrtí odběratele zaniká a k dalšímu odběru by bylo třeba uzavřít smlouvu novou. To je důležité, jelikož případný odběr elektřiny či plynu trvající delší dobu po smrti odběratele je považován za neoprávněný odběr, který je zákonem zakázán,“ zdůrazňuje Ombudsman Blesku.

Podle Lukáše Zeleného tedy nemusel dodavatel smlouvu o dodávkách elektřiny ukončit. „V případě úmrtí, pokud je taková situace dodavateli řádně doložena, je možné stávající smlouvu převést na druhého z manželů, případně na dědice, v tomto případě na syna. Zdá se, že dodavatelům energií chybí lidskost a někdy i zdravý rozum,“ doplnil.

Ombudsman Blesku rodině radí: Zažádejte o příspěvek na bydlení

Na závěr celého příběhu chtěl Ombudsman Blesku poradit paní Anně a jejímu synovi, že by si mohli zažádat o příspěvek na bydlení. „O něj může požádat každá domácnost, která na bydlení vydá více než 30 procent svých celkových příjmů. Přičemž příjmy jednotlivých členů domácnosti se sčítají a do žádosti se vkládá příjem za celou domácnost. Mezi náklady na bydlení se započítávají právě i náklady za energie,“ tvrdí Lukáš Zelený.

Žádost o příspěvek lze podat snadno, a to buď fyzicky na místně příslušné pobočce úřadu práce, nebo online prostřednictvím portálu Ministerstva práce a sociálních věcí, na který se dá přihlásit pomocí bankovní identity, dále přes datovou schránku či e-mailem (zde je ale třeba disponovat elektronickým podpisem).

Potřebujete OMBUDSMANA BLESKU?

NAPIŠTE NÁM SVÉ PŘÍBĚHY

Na adresu redakce: Blesk OMBUDSMAN, Komunardů 42, 170 00 Praha 7, nebo na e-mailovou adresu: ombudsman@cncenter.cz

Nezapomeňte připsat také svoje telefonní číslo. Podmínkou je zveřejnění vašeho příběhu v deníku Blesk a reportáže na Blesk.cz!

Prosíme čtenáře, aby nám nezasílali originály dokumentů – vzhledem k množství je nemůžeme vracet. Upozorňujeme na to, že jednotlivé příběhy redakce sama vybírá dle uvážení.

 

Video
Video se připravuje ...

Fresh Cash 2. díl: Jak si spočítat spotřebu elektřiny? Videohub

Fotogalerie
6 fotografií