„Jsem babička desetileté Elišky a šestnáctiletého Péti,“ začíná paní Jaroslava z Vimperka. „Když se narodili, založila jsem jim hned úrazové pojistky se spořením. Jako pojistníka jsem uvedla jejich matku,“ dodává s tím, že v té době byla její dcera v pořádku. Bohužel se seznámila s partnerem, se kterým časem začala prodávat i konzumovat drogy.

A přišly problémy. Dcera skončila v březnu 2021 ve vyšetřovací vazbě a její dluhy začali řešit exekutoři. „V květnu 2022 zabavili veškeré peníze uložené dětem z účtu a pojistky ukončili. Pojistky byly založeny na jméno dětí, pouze jako pojistník byla napsána matka. Pojištění bylo strháváno z mého účtu trvalým příkazem, což mohu doložit výpisem z mého účtu,“ pokračuje babička Elišky a Petra.

Děti přišly o 120 tisíc korun

 „Péťovi jsem od roku 2006 naspořila asi 80 tisíc Kč, Elišce pak od roku 2012 kolem 40 tisíc Kč,“ vypočítává zoufalá žena. Podle paní Jaroslavy dceru nikdo o tomto kroku dopředu neinformoval. „Prosím Ombudsmana Blesku, zda mi může říci, zda na to měli exekutoři právo? Peníze jsem vnoučatům spořila já. Byla bych šťastná, kdybyste mi poradili. Celé je to o to složitější, protože dcera je již ve výkonu trestu,“ ptá se paní Jaroslava na řešení.

Ombudsman Blesku: Pozor, koho uvedete ve smlouvě!

Co na situaci paní Jaroslavy říká Ombudsman Blesku? „Z popisu situace paní Jaroslavy vyplývá, že v uvedených smlouvách vůbec nefiguruje. Jako pojistník byla totiž uvedená její dcera. Z hlediska práva je tedy situace v podstatě stejná, jako by uvedený finanční produkt uzavřela sama její dcera,“ hodnotí na začátek Ombudsman Blesku Mgr. Roman Moussawi.

„Paní Wolfová tak bohužel neměla žádná práva a nebyla vůbec účastníkem smlouvy. Velmi zjednodušeně by se dalo říct, že je to stejná situace, jako by paní Jaroslava například zaplatila dceři auto nebo byt znějící na její jméno. Exekutor by pak exekuoval takový majetek bez ohledu na zdroj příjmů a paní Jaroslava by nemohla poskytnuté peníze žádat po exekutorovi zpět (protože je vlastně »nesebral« jí, ale její dceři),“ dovysvětlil Moussawi.

Dostanou děti peníze?

Je tedy aspoň nějaká šance získat peníze zpět pro děti? „Vzhledem k uvedenému právnímu postavení nemá paní Jaroslava žádnou reálnou šanci získat něco z peněz, které zabavil exekutor,“ odpovídá na otázku Roman Moussawi.

Kde udělala paní Jaroslava chybu? 

Chybu neudělala paní Jaroslava, ale její dcera, která se nyní nachází ve výkonu trestu. Ta vytvořila dluhy, které neřešila a tím celou věc způsobila. Obecně se dá říct, že stanovit pojistníkem nedůvěryhodnou osobu, která má sklony dostat se do výkonu trestu a nehradí své dluhy, a hrozí jí tedy exekuce, je chybou. V uvedeném případě však šlo o dceru, tak je pochopitelné, že paní Jaroslava souhlasila s jejím uvedením jako účastníka smlouvy, i když v její prospěch pak posílala své vlastní finanční prostředky,“ pokračoval dále Ombudsman Blesku.

Šance není

Exekutoři se snaží postihnout veškerý majetek dlužníka za účelem uspokojení věřitelů, a různé finanční produkty se tedy předmětem exekuce běžně stávají. „Exekutoři nezkoumají a nejsou povinni zkoumat, jaký byl zdroj příjmů. Situace je pro exekutora stejná, jako by peníze posílala na účet sama dcera paní Jaroslavy. V tuto chvíli již výpisy z účtu prokazující úhrady na smlouvu uzavřenou jinou osobou (dcerou) bohužel nedokážou nic zvrátit,“ uzavřel Moussawi.

Potřebujete OMBUDSMANA BLESKU?

NAPIŠTE NÁM SVÉ PŘÍBĚHY

Na adresu redakce:Blesk OMBUDSMAN, Komunardů 42, 170 00 Praha 7, nebo na e-mailovou adresu: ombudsman@cncenter.cz

Nezapomeňte připsat také svoje telefonní číslo. Podmínkou je zveřejnění vašeho příběhu v deníku Blesk a reportáže na Blesk.cz!

Prosíme čtenáře, aby nám nezasílali originály dokumentů – vzhledem k množství je nemůžeme vracet. Upozorňujeme na to, že jednotlivé příběhy redakce sama vybírá dle uvážení. 

 

Video
Video se připravuje ...

O čem se mlčí: Dluhy a exekuce - jak se dostat z dluhů Videohub

Fotogalerie
5 fotografií