Rozhodl se nabídnout motoristické přebytky z garáže na internetovém portálu bazos.cz. „O podobné věci je mezi sběrateli zájem. Večer jsem dal inzerát, už ráno mi volal zájemce,“ říká Vladimír Macura a ukazuje inzerát, který vystavil na webu bazos.cz. Prodat se rozhodl pozůstatky po motocyklu, kterého se už kdysi zbavil – registrační značku, oba technické průkazy a knihu o motocyklu Jawa 50.

Kupec byl hned

Ozval se mu Petr H. z Milostína, který prohlásil, že čtyři stovky jsou za tak hezkou sbírku předmětů až málo, a nabídl o stokorunu více. Potom se ozval zájemce druhý. „Nabízel tisícovku. Partnerka mě nabádala: »Chovej se tržně a prodej to tomu druhému za tisícovku«. Protože jsem to však už slíbil tomu prvnímu a jsem z generace, kde slovo chlapa platí, tak jsem zůstal u toho prvního zájemce. To jsem však ještě netušil, co se stane,“ vzpomíná Macura.

Doobjednal, a neplatí

Během další korespondence se Petr H. z Milostína u Rakovníka projevil jako velký fanda automobilismu a ještě si doobjednal další dvě knihy o tomto tématu. „Starší odborné knihy, které už nejdou běžně sehnat, jsou totiž už jenom v soukromých knihovnách,“ podotýká senior. Vše potřebné ohledně zásilky pak konzultovali přes e-mail: adresu zaslání, přepravce balíku, číslo účtu, kam peníze zaslat, a podobně. „Takže vše potřebné mám takto písemně zdokumentováno, a nyní říkám díky za to,“ popisuje bývalý dlouholetý havíř.

Objednané věci dobře zabalil, odeslal a čekal, že se mu peníze objeví na účtu. Když se to nestalo do 14 dní, začal je urgovat mailem. „Kupec odvětil, že mi svou objednávku ihned po dodání balíku už zaplatil. Prohlédl jsem si detailně ještě jednou účet a počkal zase týden – opět nic, tak jsem mailem poslal další urgenci, za týden novou. Příjemce si mail pokaždé přečetl, ale už se nikdy nijak neozval… Takže jsem pochopil, že jsem se stal obětí jeho podvodného jednání,“ konstatuje zklamaně Macura. Protože není typ, co na sobě nenechá dříví štípat, rozhodl se, že podvod bude řešit třeba i soudně.

Bazos.cz: Můžete podvodnému inzerentovi napsat negativní hodnocení

Co na vzniklou situaci říká inzertní bazarový portál bazos.cz? „V případě podvodu můžete podat trestní oznámení. Lze je podat ústně či písemně na kterémkoli oddělení policie, ale také na jakémkoliv úřadu vyšetřování a státním zastupitelství. Tyto orgány mají povinnost oznámení přijmout a bez různých průtahů věc vyšetřit. V trestném oznámení popište, co se přesně stalo (kdy, kde a kdo se trestného činu dopustil). Přiložte kopii inzerátu, vytisknutou e-mailovou korespondenci a doklad o zaplacení. Nezapomeňte uvést, že chcete být informováni o učiněných opatřeních.

Na stránkách Bazoš.cz můžete podvodnému inzerentovi napsat negativní hodnocení, kde popíšete, co přesně se vám stalo,“ odpověděl Blesku za Bazos. cz David Rozhold.

Petr H. z Milostína mlčí…

Prostor popsat, jak to vše bylo, dostal i Petr H. z Milostína u Rakovníka. Na zaslaný mail nezareagoval vůbec. Přitom tuto mailovou adresu normálně používal v komunikaci s panem Macurou…

Ombudsman Blesku Mgr. Lukáš Zelený
Autor: Jiří Koťátko

Co k případu říká Ombudsman Blesku Mgr. Lukáš Zelený?

Na řadě je předžalobní výzva!

„Pan Macura jako prodávající nepochybně uzavřel s panem Petrem H. jako kupujícím kupní smlouvu a ta je pro obě strany závazná. Prodávající svoji část splnil a kupující je nyní v prodlení se zaplacením domluvené částky. I když neměli dohodnutou splatnost kupní ceny, včetně případných nákladů na dodání, tím, že pan Macura kupujícího prokazatelně a opakovaně vyzval k zaplacení do určité doby, dodatečně termín splatnosti stanovil. Marným uplynutím takto dodatečně stanoveného termínu kupující porušil kupní smlouvu a vedle dlužné částky po něm lze vyžadovat i zákonný úrok z prodlení,“ hodnotí na začátek Zelený.

Neplatič uhradí i soud

„Nyní bych panu Macurovi doporučoval, aby kupujícího vyzval k zaplacení kupní ceny písemně formou předžalobní výzvy, která mu garantuje v případě soudního sporu právo na náhradu nákladů s ním spojených,“ radí dále Lukáš Zelený s tím, že výzva představuje pro kupujícího poslední možnost, aby dobrovolně splnil svůj dluh, který vůči panu Macurovi má. A pokud se tak nestane, je mu tím jasně dáno najevo, že prodávající je připraven podat žalobu k soudu.

Pokud by pan Macura předžalobní výzvu nezaslal, nebrání mu to obrátit se na soud. „Ten mu však s vysokou pravděpodobností nepřizná náhradu vynaložených nákladů na soudní řízení (soudní poplatek, možnou odměnu advokáta), i když ve sporu uspěje. Proto lze zaslání »poslední« výzvy k zaplacení jedině doporučit,“ upozorňuje Ombudsman Blesku.

Nebude-li pan Petr H. na předžalobní výzvu reagovat, může se pan Macura obrátit na soud. Musí však zvážit, zda je to pro něj časově a finančně výhodné. Soudní řízení se zahajuje podáním k soudu, které se nazývá žalobou. A zvláštním druhem žaloby je návrh na vydání platebního rozkazu. Návrh na vydání platebního rozkazu podává žalobce k příslušnému soudu, zpravidla k okresnímu soudu, v němž se nachází bydliště žalovaného. Návrh se zasílá písemně ve dvojím vyhotovení na podatelnu soudu. Podmínkou zahájení řízení je zaplacení soudního poplatku ve výši 1000 korun.

Jak na předžalobní výzvu?

● Předžalobní výzvu je vždy žádoucí poslat druhé straně prokazatelným způsobem, tedy nejlépe doporučeným dopisem s dodejkou.

● Ve výzvě by měla být uvedena přiměřená lhůta k zaplacení. Tuto lhůtu na dobrovolné plnění je vhodné nechat běžet ode dne doručení dopisu a v délce přiměřené s ohledem na okolnosti celé záležitosti. Poskytnutá lhůta však podle zákona nesmí být kratší než sedm dnů.

● Pozor, není důležité, vyhýbá-li se druhá strana přebírání poštovních zásilek, a výzvu tak nepřevezme. Pro soud je podstatné její zaslání, nikoliv doručení.

 

Video
délka: 04:42.12
Video se připravuje ...

Okrádání a vyhrožování seniorům. Jak Blesk pomohl zatočit se známými šmejdy? Videohub

Fotogalerie
6 fotografií