Do loňského 13. dubna, kdy ovdověla, byly odběry od firmy Innogy Energie s.r.o. napsány na manžela. Paní Anna musela elektřinu přepsat, ale nikdo se jí nezeptal, zda není původní majitel její manžel. Vystavili jí prostě smlouvu pro nového zákazníka a výše záloh byla děsivá – za stejný odběr elektrické energie ve stejném domě dostala čtyřnásobně vyšší tarif. Vládou schválený cenový strop částku sice snížil, stále ale byla na trojnásobku původní ceny.

A protože jen vloni platila měsíčně 10 tisíc a doplácela 50 tisíc za rok, obrátila se s žádostí o pomoc na Ombudsmana Blesku. „Až vy jste mi pomohli,“ říká Bardoňová s tím, že dodavatel jí nabídl návrat k původní sazbě a také přepisu na její jméno.

Ombudsman Blesku Lukáš Zelený totiž jednoznačně potvrdil, že pokud jde o manžele, není důvod k nové smlouvě a stačí jen přepsat původní i s původními podmínkami. „Nově tedy budu platit zase dvě koruny za kilowatthodinu, a to díky zásahu Ombudsmana Blesku. Moc jste mi pomohli,“ říká s úlevou paní Anna.

Pachuť z doplatku, na který ještě čeká, ale zůstává. „Tu sazbu jsem měla mít nepřetržitě, a ne doplácet majlant za celý rok jako další trest za to, že jsem přišla o manžela. V Innogy by se měli zastydět. I za to, že začínají řešit problémy lidí až po opakované intervenci a pomoci Blesku,“ dodává.

Ombudsman Blesku Mgr. Lukáš Zelený radí

Pokud se dostanete do podobné situace, NEZAPOMEŇTE…

● V současné době v právních předpisech není upraven přechod práv a povinností ze smlouvy o dodávkách energií na druhého manžela či na dědice. Proto při řešení takové situace je třeba v první řadě vycházet z toho, co bylo ujednáno ve smlouvě a uvedeno v připojených obchodních podmínkách

● Záleží na tom, o jaké odběrné místo se jedná. Pokud je odběrným místem rodinná domácnost, lze platně uzavřít smlouvu o odběru energií i jen jedním z manželů s tím, že závazek z této smlouvy dopadá na oba manžele, a proto smrtí jednoho z nich závazek nezaniká, ale měl by z něj být nadále oprávněn i povinen žijící manžel.

● Pokud tomu tak není, pak do práv a povinností ze smlouvy o odběru energií vstupují dědicové. A teprve není-li dědiců nebo odmítli-li dědický podíl, pak smlouva o odběru energií smrtí odběratele zaniká a k dalšímu odběru by bylo třeba uzavřít smlouvu novou.

● V případě úmrtí, pokud je taková situace dodavateli řádně doložena, je možné stávající smlouvu převést na druhého z manželů, případně na dědice, v tomto případě na syna.

● Nedohodnete se s dodavatelem energií na dalším postupu po úmrtí toho, na koho byly smlouvy napsány? Podle Ombudsmana Blesku můžete využít mimosoudní řešení sporu u Energetického regulačního úřadu. Návrh na zahájení řízení o mimosoudním řešení je třeba podat nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy se spotřebitel poprvé obrátil na dodavatele energií s daným problémem.

Potřebujete OMBUDSMANA BLESKU?

NAPIŠTE NÁM SVÉ PŘÍBĚHY Na adresu redakce: Blesk OMBUDSMAN, Komunardů 42, 170 00 Praha 7, nebo na e-mailovou adresu: ombudsman@cncenter.cz

Nezapomeňte připsat také svoje telefonní číslo. Podmínkou je zveřejnění vašeho příběhu v deníku Blesk a reportáže na Blesk.cz!

Prosíme čtenáře, aby nám nezasílali originály dokumentů – vzhledem k množství je nemůžeme vracet. Upozorňujeme na to, že jednotlivé příběhy redakce sama vybírá dle uvážení.

 

Video
Video se připravuje ...

Jak se vyznat ve fakturách za energie? Andrea Ulagová

Fotogalerie
8 fotografií