Manželé nesnesli, že soused začal v Bašce stavět na základech bývalé stodoly rekreační objekt. Proto si postěžovali na stavebním úřadě ve Frýdku-Místku. A od té doby mají potíže, jaké nečekali. Dokonce u nich proběhlo už pět šetření, která se ukázala jako zásadní.

„Přesně tolikrát u nás byli a přeměřovali pozemek u chaty, a pokaždé jim vyšly jinak metry. Tvrdí, že jsme naši chatu zvětšili a že veranda, hospodářská budova a dřevník i přístavek pro auto jsou černými stavbami. To je ale nesmysl,“ říká ustaraná Miroslava Šugrová.

Chatu si koupili v době, kdy onemocněla rakovinou. Doufala, že ji zdravý vzduch venkova posílí. Protože nemohla na sluníčko, manžel udělal verandu, kde mohla sedět pod stříškou. „Paní starostka souhlasila, že si na patkách můžeme verandu zřídit. Nemá základy ani stěny, a tak nebyl žádný problém. Až do roku 2013, kdy se na nás zaměřili úředníci. Poté, co jsme si stěžovali na souseda, když tu načerno stavěl,“ tvrdí seniorka.

Povolení pro jistotu

Proto se manželé radši rozhodli požádat o dodatečné povolení všech tří objektů, aby vše dali do pořádku. „Začaly velké tahanice se stavebním úřadem i krajským úřadem,“ popisuje situaci. Trvaly osm let. Provázel je také soud, který prohráli. Přitom jim během osmi let »papírové války« dával krajský úřad za pravdu a rušil průběžně veškerá rozhodnutí, která vydával frýdecko-místecký úřad. Mezitím chodila na pozemek kontrola za kontrolou. O žádosti na dodatečné povolení staveb nechce dále nikdo slyšet.

Manželé v mezičase přepsali chatu a pozemek na syny. Kdyby se s nimi něco stalo, aby bylo o majetku jasno. „Jak to, že nikoho nezajímá, že ty objekty nejsou spojeny pevně se zemí ani s chatou? Oni mají jen jednu demagogii: zbourejte to! My chtěli vše dát do pořádku, za těch osm let jsme podnikli nesčetných kroků, nebyli jsme vyslyšeni, žádnou šanci nám úředníci nedali,“ dodává řidič v penzi Šugra.

Ombudsman Blesku upozorňuje: Důležité je, kdy byla stavba postavena

Během doby se podmínky pro výstavbu drobných staveb měnily s tím, jak se měnil stavební zákon. Je proto třeba vždy posuzovat podmínky pro výstavbu drobné stavby podle doby, kdy byla tato stavba zřízena.

Bez povolení budou muset stavby odstranit!

„Z dotazu vyplývá, že manželům Šugrovým bylo uloženo odstranění několika staveb z jejich pozemku. Ve věci rozhodoval jak stavební úřad ve správním řízení, tak i poté soud o správní žalobě, který žalobu manželů Šugrových zamítl. Rozhodnutí ve věci jsou závazná a je třeba, aby je vlastníci respektovali,“ zhodnotila nejdříve situaci manželů Ombudsmanka Blesku JUDr. Jaroslava Šafránková.

„Nicméně je třeba stavby posuzovat v celém kontextu, což ostatně vyplývá i z rozsudku Krajského soudu v Ostravě, který ve věci rozhodoval. Část staveb byla navíc provedena za platnosti předchozího stavebního zákona, který vyžadoval pro jejich provedení stavební povolení a územní rozhodnutí,“ uvádí do problému Šafránková. V dalším případě zase podle Ombudsmanky Blesku došlo k situaci, kdy stavba, která byla nakonec postavena, jedná se o stavbu dílny, byla postavena v jiných rozměrech, než jaké byly ohlášeny stavebnímu úřadu.

„Z dokumentu také vyplývá, že Šugrovi již v minulosti požádali o dodatečné povolení stavby, ale tuto žádost vzali zpět, a řízení tedy bylo zastaveno. Z tohoto důvodu bylo také pokračováno v řízení o odstranění stavby. Obávám se, že v tomto případě právo na straně manželů Šugrových není,“ říká Šafránková.

Je to na synech

Vzhledem k tomu, že manželé Šugrovi již převedli nemovitost, tedy chatu a pozemek, na syny, pak už ani sami nemohou tuto věc nadále řešit a je třeba, aby se případně ve věci angažovali jejich synové. „Synové mohou nyní požádat o dodatečné povolení stavby, nicméně povinnost odstranit stavbu přechází i na právní nástupce původních vlastníků, nové vlastníky, tedy na syny. V případě, že by žádosti o dodatečné povolení stavby nebylo vyhověno, budou muset dotyčné stavby v souladu s rozhodnutím odstranit. Ostatně již i zde běží exekuční řízení,“ dodala na závěr Jaroslava Šafránková.

Potřebujete OMBUDSMANA BLESKU?

NAPIŠTE NÁM SVÉ PŘÍBĚHY

Na adresu redakce: Blesk OMBUDSMAN, Komunardů 42, 170 00 Praha 7, nebo na e-mailovou adresu: ombudsman@cncenter.cz Nezapomeňte připsat také svoje telefonní číslo.

Podmínkou je zveřejnění vašeho příběhu v deníku Blesk a reportáže na Blesk.cz!

Prosíme čtenáře, aby nám nezasílali originály dokumentů – vzhledem k množství je nemůžeme vracet. Upozorňujeme na to, že jednotlivé příběhy redakce sama vybírá dle uvážení.

 

Video
délka: 02:26.52
Video se připravuje ...

Víte, jak se zachovat při požáru ve vašem bytě nebo domě? Videohub

Fotogalerie
7 fotografií