Dvacet let měl doma pan Juraj pračku od firmy Whirlpool, a když se rozhodl pro novou, zvolil stejného výrobce. „V libereckém OKAY jsme si jednu vybrali,“ začíná vyprávět Juraj Valo. To bylo 16. února letošního roku.

Za dva týdny ji řidič z prodejny OKAY dovezl. Podle pana Juraje to ale nebyla ta, kterou si s manželkou vybrali. „Řekli jsme pánovi, ať si ji odveze, že ji nechceme,“ vypráví Valo a popisuje, že pračka dorazila rozbalená, bez dodacího listu a bez návodu… Řidič jejich požadavek odmítl s tím, že žádnou jinou pračku v prodejně nemají.

„Potřebovali jsme prát, nikdo z obchodu s námi nekomunikoval, a tak jsme si nakonec objednali instalatéra, aby nám ji zprovoznil,“ připouští chybu pan Valo. Hned při prvním praní přišlo nemilé překvapení. „Pračka si dělala, co chtěla, a když doprala, nešla otevřít. Během praní se navíc ozývaly lámavé zvuky a rachot ložisek…“ vypočítává pan Juraj. „Muselo dojít k záměně, podle mě to byla nějaká cizí reklamace, “ je přesvědčený pan Valo a poprosil Ombudsmana o pomoc s reklamací.

Tu přitom začal řešit okamžitě. „Reklamovali jsme u výrobců, přes centrální servis v České republice, v Praze i na prodejně,“ tvrdí. „Přes různé urgence dorazil 13. července opravář. Pračka ale stále nefunguje,“ uzavírá Valo.

Nebudu ji vozit

Pan Valo má sice v ruce doklad o tom, že fi rma OKAY reklamaci přijala, ovšem odmítá rozbitou pračku do prodejny vrátit. To je ovšem podmínka, bez které podle informací OKAY nelze začít reklamaci řešit. „Přivezli mi šunt, tak ať si ho odvezou. Nemám auto a nebudu si platit dopravu,“ trvá si na svém. Je možné, aby v rámci reklamace vadný kus společnost odvezla? I tuto otázku tedy pokládá Ombudsmanovi Blesku.

Co na to OKAY? Blesk se několikrát pokoušel spojit s tiskovým oddělením společnosti OKAY. Bohužel vyjádření k případu pana Juraje nikdo neposlal…

Mgr. Lukáš Zelený, Ombudsman Blesku
Autor: archiv

Ombudsman Blesku: Náklady vám uhradí

Ombudman Blesku Lukáš Zelený uklidnil pana Vala tím, že o náklady, které bude muset vynaložit při dopravě vadné pračky na prodejnu, nepřijde! Vadné zboží je nutné prodejci předat za účelem posouzení i odstranění vady vždy, není-li dohodnut postup jiný (například návštěva servisního technika u spotřebitele doma).

„Spotřebitel má však právo na uhrazení účelně vynaložených nákladů, které mu vznikly v souvislosti s oprávněnou reklamací, například náklady na demontáž, dopravu a opětovnou montáž,“ radí Zelený.

Vše písemně

Případ pana Vala pak podle něj jasně ukazuje, jak důležité je uplatnit reklamaci písemně. „Uplatnění reklamace musí obsahovat jednak oznámení vady (její popis) a jednak požadovaný způsob vyřízení (zvolené právo). Informaci, u koho uplatnit opravu věci, zpravidla obsahuje doklad o koupi nebo záruční list,“ pokračuje Lukáš Zelený.

Prodejce odpovídá za vady u spotřebního zboží po dobu 24 měsíců a záruka začíná běžet zpravidla dnem jeho převzetí. „Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, zákon dokonce předpokládá, že věc byla vadná od samého počátku. Tuto zákonnou domněnku o existenci vady při převzetí může prodejce vyvrátit pouze důkazem, že věc v době předání vadu neměla, nestačí to tedy jen tvrdit,“ říká na začátek obecně.

Jak má probíhat reklamace

Prodejce je povinen vydat spotřebiteli potvrzení o uplatnění reklamace, jinak mu hrozí postih ze strany dozorového orgánu, jímž je Česká obchodní inspekce.

„Jelikož pan Valo řešil většinu věcí osobně nebo telefonicky, tak jediným písemným dokladem, který má k dispozici, je potvrzení o uplatnění reklamace s datem 7. července 2021. I kdybychom však považovali toto datum za den, kdy došlo k uplatnění reklamace, a pokud by byla vadná pračka prodejci předána, již by i tak uplynula zákonná lhůta pro vyřízení reklamace,“ hodnotí dále Zelený s tím, že zákon totiž stanoví prodejci povinnost vyřídit reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději však musí být celá reklamace vyřízena ve lhůtě 30 kalendářních dní.

„Reklamace je vyřízena teprve tehdy, když prodejce o tom vyrozumí spotřebitele a zboží mu doručí nebo mu umožní jeho převzetí. Vyprší-li zákonná lhůta, považuje se to za podstatné porušení smlouvy a spotřebitel může od kupní smlouvy odstoupit a požadovat vrácení peněz,“ uzavřel.

Potřebujete OMBUDSMANA BLESKU?

NAPIŠTE NÁM SVÉ PŘÍBĚHY

Na adresu redakce: Blesk OMBUDSMAN, Komunardů 42, 170 00 Praha 7, nebo na e-mailovou adresu: ombudsman@cncenter.cz Nezapomeňte připsat také svoje telefonní číslo.

Podmínkou je zveřejnění vašeho příběhu v deníku Blesk a reportáže na Blesk.cz! Prosíme čtenáře, aby nám nezasílali originály dokumentů – vzhledem k množství je nemůžeme vracet. Upozorňujeme na to, že jednotlivé příběhy redakce sama vybírá dle uvážení.

Fotogalerie
7 fotografií

Právník Lukáš Zelený o reklamacích zboží.

Video
Video se připravuje ...

Právník radí: „Reklamujte zboží navzdory lockdownu.“ A varuje před zprostředkovatelskými e-shopy Markéta Volfová, Lukáš Červený