Je 14. září a do bytu, kde žije David Langer se svojí partnerkou Veronikou Melicharovou a v tu dobu 1,5letou dcerou Rozárkou, přicházejí exekutoři. Cíl mají jasný – zajistit majetek kvůli dluhu, který Veronika delší dobu nesplácela.

„Byl to dluh 100 tisíc z banky. Půjčila jsem si peníze pro svého tátu. Potřeboval je, jemu by nepůjčili, a poprosil mě o to. Jenže on pak zemřel a dluh tu zůstal,“ vysvětluje Veronika, jak se do hledáčku exekutorů dostala.

„Byla to špatná doba. Já jsem totiž pak otěhotněla, nemohla jsem chodit do práce, tak jsem šla na neschopenku… Nezvládala jsem splácet jeho dluh,“ dodává.

Veronika problém neřešila

Ke vzniklé situaci se nepostavila úplně nejlépe a problém jednoduše neřešila. Když si pak změnila trvalé bydliště a »papírově« se nastěhovala k dlouholetému partnerovi a otci její dcery, exekutorům trvalo jen pár dní, než u jejich dveří zazvonili… „Byla jsem doma sama jen s Rozárkou. Přítel byl v práci, já jsem mu hned volala a oni, že čekat rozhodně nebudou, sebrali věci a odjeli,“ popisuje Veronika Melicharová.

„Nejhorší je, že sebrali i moje věci, které mám k výkonu práce. Jsem tesař a nemám teď s čím pracovat,“ přidává se David Langer. A bylo toho víc. „Televizi, pak tablet, staršímu synovi 14 dní starý notebook za 7,5 tisíce, který jsme pořizovali kvůli distanční výuce, pak to náčiní za cca 25 až 30 tisíc. Jen samotná motorovka mě vyšla na 6 tisíc, pak hoblíky, fréza, svářečka…“ vypočítává.

Když přišel domů a zjistil, co vše zmizelo, zvedl telefon a začal volat… „Dozvěděl jsem se jen, že je nezajímá, že mám doklady, že jsou to moje věci. Ani to, že je to dluh mojí partnerky,“ popisuje marné vysvětlování.

Pomohl Ombudsman Blesku

Příběh má dobrý konec Po neúspěšné snaze o získání svých věcí zpět se David Langer obrátil na Ombudsmana Blesku a prosil o radu, jak postupovat dále. Jakmile se o věc začal zajímat Blesk a požádal o vyjádření exekutorský úřad, najednou přišla panu Langerovi zpráva, že si může svoje věci dojet vyzvednout.

„Já jsem jim na to řekl, že pokud si pro to pojedu, chci, aby mi proplatili náklady na cestu, a to se také opravdu stalo,“ pochlubil se Blesku. Příběh tedy nakonec dopadl v rámci možností dobře. Tesař má zpět svoje nářadí, ale stálo to celou rodinu hodně sil, času a stresu…

Dluh má Davidova partnerka Veronika.

Jak ochránit nebo vybojovat svoje věci s exekutorem?

Na základě příběhu pana Langera Blesk oslovil Exekutorskou komoru České republiky.

Jak ochránit své věci před dluhy partnera(ky)?

„Soudní exekutor má při exekuci prodejem movitých věcí povinnost sepsat veškeré věci, které se nacházejí v bytě povinného, které by mohly být prodány a z nichž by mohla být exekuce uspokojena. Vykonavatel na místě soupisu není povinen ani oprávněn posuzovat, kdo je vlastníkem sepisovaných věcí. K tomu slouží institut vyškrtnutí věci ze soupisu.

Postižený se musí obrátit na soudního exekutora s návrhem na vyškrtnutí věcí ze soupisu a k tomuto návrhu musí připojit veškeré doklady, které prokazují jeho vlastnické právo k předmětným věcem. V případě, že by mu soudní exekutor nevyhověl, může se obrátit na soud s vylučovací žalobou – tj. žalobou na vyloučení věcí z exekuce. Tím může dosáhnout navrácení svých věcí.“

Jak předejít potížím s exekutorem?

„Ve všech případech, kdy se ve společném bydlišti nachází povinný, může dojít k tomu, že budou sepsány movité věci, které se v daném bytě nacházejí. Konkrétní příklad: ve chvíli, kdy si paní Veronika napsala bydliště k panu Langerovi, a navíc tam skutečně bydlela, musel počítat s tím, že může dojít k soupisu movitých věcí, neboť se jednalo o byt povinného. Při samotném soupisu lze předejít sepsání předmětných věcí tím, že vykonavatelům osvědčí, že věci jsou v jeho vlastnictví.“

Lze na exekutorech vymáhat škodu, která vznikla jejich jednáním?

„Pokud kterékoli osobě skutečně vznikla postupem při exekuční činnosti škoda, pak se může obrátit na stát s návrhem na náhradu škody podle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem. Nejprve však bude potřebovat rozhodnutí soudu o tom, že při exekuci skutečně došlo k pochybení.“

Co v tomto postupu – ať už exekutorů, Veroniky, nebo Davida bylo špatně a mělo se odehrávat jinak?

„Pokud pan Langer podal návrh na vyškrtnutí věcí ze soupisu, kterému soudní exekutor zcela nevyhověl, pak se měl především obrátit na soud se žalobou na vyloučení věcí z exekuce. To je zákonný postup, jak dosáhnout vyloučení sepsaných věcí z exekuce.

Podáním insolvenčního návrhu si paní Veronika mohla spíše uškodit, neboť od podání insolvenčního návrhu nelze provádět úkony směřující k provedení exekuce, celá exekuce se (pokud bude insolvenční návrh zamítnut) pouze prodlouží a paní Veronice naroste příslušenství dluhu (úroky).

Pokud by insolvenční soud návrhu paní Veroniky vyhověl, pak si paní Veronika bude muset projít zdlouhavým insolvenčním procesem, který může mít daleko tíživější dopady. Protože pokud je vedena pouze jedna exekuce, je zpravidla levnější a efektivnější než insolvenční řízení.“

Co může a nemůže exekutor

Podle zákona je exekutor oprávněn provést exekuci prodejem movitých věcí, které nalezne tam, kde povinný skutečně bydlí, a to bez ohledu na to, kdo je vlastníkem takového obydlí.

Ombudsman Blesku Lukáš Zelený zdůrazňuje, že některé movité věci jsou však z exekučního postihu vyloučeny přímo zákonem a patří mezi ně například obvyklé vybavení domácnosti, zejména lůžko, stůl, židle, kuchyňská linka, kuchyňské nádobí, lednička, sporák, pračka, přikrývka a ložní prádlo... Do této skupiny spadají také školní potřeby a dětské hračky.

Mgr. Lukáš Zelený
Mgr. Lukáš Zelený
Autor: archiv

Potvrzení ze školy

„Co se týče notebooku pro syna, který jej potřeboval ke studiu, tak školní potřeby nesmí podléhat exekuci. Posouzení, zda se v případě výpočetní techniky jedná o školní potřebu, ale závisí na konkrétní situaci. Exekutoři však vědí, že distanční výuka je povinná, a s ohledem na to by měli také postupovat,“ tvrdí Ombudsman Blesk.

„Dlužníkům lze doporučit mít doma potvrzení ze školy, kteří členové domácnosti se účastní distanční výuky a že k tomu potřebují onen notebook,“ radí dále. Jak si uchránit věci? Exekutor podle Lukáše Zeleného zároveň nesmí zabavovat věci, které patří jiné osobě.

„Žádný zákon však neurčuje, jak prokázat, že se nejedná o věc ve vlastnictví dlužníka. V konkrétním případě tak záleží především na uvážení exekutora, respektive jeho zaměstnanců. Obecně lze vlastnické právo prokázat předložením účtenky či faktury, pokud je zde uvedeno jméno vlastníka,“ radí.

A pokud došlo k soupisu věcí, které nepatří paní Veronice, musí se pan Langer aktivně bránit a prokázat exekutorovi své vlastnictví k exekucí postiženým věcem. Pokud ani navzdory tomu exekutor věci ze soupisu nevyškrtne, nezbývá panu Langerovi než podat k exekučnímu soudu takzvanou vylučovací žalobu.

Postupy exekutorů

Exekutor může kdykoliv v průběhu exekučního řízení provést exekuci některým ze způsobů stanovených zákonem, například srážkami ze mzdy, přikázáním pohledávky u banky (tedy postihnout peníze na účtu) či prodejem movitých věcí.

„Právě prodej movitých věcí je však v zákonné posloupnosti způsobů vedení exekuce až jeden z posledních. Skutečný prodej movitých věcí tedy může být realizován až tehdy, kdy předchozí způsoby nevedou v dohledné době k vymožení dluhu,“ vysvětluje Ombudsman Blesku Lukáš Zelený s tím, že to ale neznamená, že by exekutor nemohl věci zajistit – provést soupis movitých věcí, jejich odvoz za dodržení zákonem stanovených podmínek. „Zde byl však problém, že paní Veronika s exekutorem nejspíše vůbec nekomunikovala,“ domnívá se.

Fotogalerie
8 fotografií

Radek Hábl, zakladatel Institutu prevence a řešení předlužení v pořadu Epicentrum

Video
délka: 06:44.76

Radek Hábl, zakladatel Institutu prevence a řešení předlužení v pořadu Epicentrum objasňoval, jak jsme na tom ve světě exekucí nyní a co nás čeká Nikola Forejtová