Paní Anna pracovala 35 let jako jeřábnice ve Vítkovických železárnách, kde působí dodnes, i když je od loňského dubna právě kvůli podlomenému zdraví a zhoršující se hybnosti těla na nemocenské.

Na jeřáb se už necítí

„Bylo to náročné fyzicky, a člověk musí být stoprocentně připravený, aby mohl v té výšce bezpečně pracovat a nikomu se nic nestalo,“ popisuje zápřah Anna Galová. Právě proto se na jeřáb ve své špatné kondici nyní bojí vylézt. „Jednak nevím, jak bych se tam dostala. Bylo by navíc opravdu riskantní tam nahoře s omezenou hybností jezdit,“ zdůrazňuje Galová.

I proto se rozhodla požádat v prosinci o invalidní důchod, který jí 13. ledna zamítli. „Posudková ostravská lékařka tak rozhodla, aniž by mě viděla, aniž by si vyžádala byť jediný zdravotní záznam z mé dokumentace. Aniž o mně cokoliv zjišťovala, vystavila zamítavý posudek o invaliditě. Prý moje pracovní schopnost klesla jen o deset procent,“ podivuje se Anna Galová.

Bez šance

Jak je z posudku lékařky patrné, vyžádala si pouze podklady o zdravotním stavu paní Anny za posledních několik měsíců minulého roku. „Přitom se zdravím mám nejrůznější problémy už od roku 2015, to ji ale asi nezajímalo,“ uvedla Anna Galová. To, co se jí nelíbí, je mimo jiné také konec zprávy. Posudková lékařka ji totiž završila slovy, že se proti němu není možné odvolat ani podat žádný opravný prostředek. „Čtyřicet let platím státu všechny povinné odvody, a teď nemám nárok na nic?“

Co vše ji trápí?

Kromě zmíněných ramen, výrůstků v kolenou a ostruh na patách, kde ji už též ozařovali, má dvakrát operované palce, zablokované lokty, kvůli nimž chodí na injekce. Má vysoký tlak. Sama svůj stav označuje za »únavu materiálu«. „Ve firmě se pro mě náhradní místo nenajde, asi skončím na pracáku. Nárok na důchod nemám, protože nemám důchodový věk, i když mám odpracováno čtyřicet let,“ uzavírá Anna Galová.

Ombudsman Blesku: Posudek lze napadnout!

Co má nyní paní Galová dělat? Má nějakou možnost svůj stav řešit? Na to jí odpovídal Ombudsman Blesku Mgr. Roman Moussawi. Podle něj se proti samotnému posudku o invaliditě opravdu nelze bránit.

„To však neznamená, že nemůže být zpochybněn následně. Tento posudek se totiž stane podkladem pro rozhodnutí ČSSZ o důchodu, o jehož přiznání paní Galová usiluje. Paní Galová tedy nyní musí počkat na toto rozhodnutí o důchodu, ale hned po doručení rozhodnutí se jí »otevře« cesta k tomu, aby napadla i závěry posudku, s kterým nesouhlasí,“ říká Moussawi s tím, že na to bude mít lhůtu 30 dnů od doručení tohoto rozhodnutí o důchodu, kterou si musí pohlídat.

Mgr. Roman Moussawi
Autor: archiv Blesku

„V této 30denní lhůtě pak podá námitky proti rozhodnutí a výslovně zpochybní závěry posudku. Tím dosáhne toho, že bude znovu posouzen její zdravotní stav, a to jiným posudkovým lékařem,“ vysvětluje dále.

Paní Galové zároveň Ombudsman Blesku doporučuje zaslat všechny lékařské zprávy, které má k dispozici. „A to zejména ty, o kterých tvrdí, že je doktorka, která zpracovala posudek, nezohlednila,“ pokračuje.

Soudní cesta

Pokud by s novým posouzením svého zdravotního stavu nebyla paní Galová spokojena, tak bude mít možnost se obrátit žalobou na správní soud. „Lhůta je dvouměsíční a běžela by od doručení rozhodnutí z námitkového řízení,“ dodává. Paní Galová zároveň může o invalidní důchod žádat znovu. „Požádat o něj může vždy, pokud se domnívá, že v důsledku změny zdravotního stavu byla omezena její schopnost vykonávat pracovní činnost,“ objasňuje Roman Moussawi. 

Šéf může nabídnout jinou práci

Se svými problémy se může paní Galová obrátit také na svého zaměstnavatele. A požádat ho o změnu zaměstnání. Zákoník práce tuto problematiku podle Ombudsmana Blesku upravuje zcela výslovně:

„Zaměstnavatel je povinen převést zaměstnance na jinou práci, pozbyl-li zaměstnanec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, dlouhodobě způsobilosti konat dále dosavadní práci.“

„Takže v případě, že z důvodu zdravotního stavu někdo nebude moci vykonávat dál svou práci, stanoví zákon automatickou povinnost zaměstnavatele, aby zaměstnance převedl na jinou práci,“ okomentoval Roman Moussawi.

Zákon dokonce výslovně uvádí, že v případě, že zaměstnavatel nemá pro zaměstnance práci v rámci pracovní smlouvy, tak jej může převést i na práci jiného druhu, než je uvedeno v pracovní smlouvě, a to i kdyby zaměstnanec nesouhlasil.

„V praxi by to mohlo znamenat převedení na pozici uklízečky, vrátné apod. Samozřejmě to předpokládá, že i tento nový druh práce nebude zaměstnance ohrožovat na zdraví,“ dodal Moussawi.

Nemoc z povolání

Může zkusit paní Galová prokázat nemoc z povolání? Co by to pro ni následně znamenalo? „Znamenalo by to pro ni poměrně dost významnou finanční pomoc, kterou by jí zaměstnavatel musel poskytnout. Minimálně by získala dorovnání do dřívějších příjmů,“ říká k případu Ombudsman Blesku Mgr. Roman Moussawi.

Takže by paní Galová každý měsíc na nemocenské dostala navíc rozdíl mezi nemocenskou a dřívější mzdou. To by platilo i v případě přiznání invalidního důchodu.

„Dále by připadaly do úvahy i další náhrady, například proplacení jednorázových nákladů spojených s léčbou, bolestné atd.,“ tvrdí Moussawi. Prokázat nemoc z povolání však není vůbec jednoduché. Opět to pak bude odborný medicínský názor, který o tom rozhodne.

Jak podle ČSSZ postupovat?

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) zaslala Blesku radu, jak mají lidé, jako je paní Galová, postupovat. „V případě, kdy není klient spokojen s výsledkem řízení v žádosti o invalidní důchod, může podat proti rozhodnutí ČSSZ námitky. Námitky může podat proti výši invalidního důchodu stejně jako proti posouzení zdravotního stavu,“ uvádí ČSSZ.

Pokud dotyčný nesouhlasí s výsledkem námitkového řízení, má podle ČSSZ možnost podat u příslušného soudu správní žalobu, která je bez poplatku a bez nutnosti advokáta. „Námitkové řízení je přitom nezbytné k tomu, aby se věcí mohl příslušný soud zabývat. Pro účely soudního řízení obvykle posudek vypracovává posudková komise MPSV,“ dodala ČSSZ.

Fotogalerie
3 fotografie

Sebevraždy kvůli pandemii. Jak covid decimuje lidskou psychiku?

Video
délka: 35:28.44
Video se připravuje ...

Sebevraždy kvůli pandemii. Jak covid decimuje lidskou psychiku?