Podle slov pana Rydla se o rekonstrukci marně pokoušejí 15 let, ale sousedé jim »házejí klacky pod nohy«. „Pokaždé se odvolají poslední den před nabytím právní moci,“ říká pan Rydl, který raději nemovitost přepsal na nevlastního syna. „Snad má víc sil,“ dodává pan Rydl. Největším kamenem sváru celé rekonstrukce jsou prý úprava fasády a hlavně patrová nástavba.

Kdo je majitelem zdi? „Základní problém celého sporu je zeď mezi našimi domy. Sousedé tvrdí, že stěna je jejich, podle stavebního úřadu je společná,“ přibližuje problém Rydl s tím, že pokud nemohou práci dodělat, nemohou ani odstranit potíže sousedů, kterým údajně teče do baráku.

Jan Rydl a Milan Navrátil se na Ombudsmana Blesku rozhodli obrátit, protože je zajímá, do jaké míry jim mohou sousedé bránit domek dostavět.

Co na to sousedé?

Blesk dal prostor i sousedům. Ti si stojí za tím, že pan Rydl a nyní ani jeho syn nepostupují v souladu se zákonem a podle stavebního povolení. Víc se odmítli vyjádřit.

Stavební úřad mlčí…

Jaká je nyní situace podle Stavebního úřadu Městec Králové? Do kdy musí pan Navrátil dostavět domek? Tyto otázky Blesk položil Stavebnímu úřadu města Městec Králové. Bohužel odpověď nedorazila…

Co na to Ombudsman Blesku?

Celou věc prostudovala Ombudsmanka Blesku JUDr. Jaroslava Šafránková a na největší připomínky sousedů reaguje

Námitka sousedů č. 1 „Soused tvrdí, že má stavební povolení, a není to pravda.“

● Ombudsmanka: Pan Rydl a pan Navrátil stavět mohou! A to už od roku 2014. Stavbu zahájili již v roce 2007, a to na základě ohlášení stavební úpravy a přístavby rodinného domu č. p. 183. Po několika komplikacích 2. července 2009 požádali o dodatečné povolení stavby.

„Rozhodnutí o dodatečném povolení stavby nabylo právní moci 21. srpna 2014 a to jednak z toho důvodu, že byly vady v dokumentaci, a jednak z toho důvodu, že sousedé vznášeli opakované námitky,“ vysvětluje Jaroslava Šafránková.

Tak to je ta štítová zeď, která sousedy trápí.
Autor: David Malík

Námitka sousedů č. 2 „Stavební povolení přeci nemůže mít někdo 15 let. To přeci každý ví, že se stavební povolení vydává na 2 až 3 roky.“

● Ombudsmanka: „Podle § 115 odst. 4 stavebního zákona stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci. Dobu platnosti stavebního povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti stavebního povolení,“ reaguje Ombudsmanka Blesku.

Stavební povolení podle Jaroslavy Šafránkové pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští. „To neplatí, jestliže stavba již byla zahájena. To znamená, že bylo povinností pana Navrátila a pana Rydla nejpozději do dvou let oznámit stavebnímu úřadu, že provádějí stavbu.

Pokud stavebnímu úřadu oznámili, že stavbu provádějí, měli tři roky na to, aby stavbu dokončili a nic jim nemohlo bránit. Pokud stavbu do tří let nedokončili, porušili sice podmínky stavebního povolení, ale mohou stavět, protože stavební povolení je i nadále platné.“

Námitka sousedů č. 3 Sousedé tvrdí, že štítová zeď, kterou oni postavili, je jejich. „Každá stavba má přeci svoji štítovou zeď, to ví přeci každý.“

● Ombudsmanka: „Štítová zeď je společná a nehraje v tomto řízení žádnou roli, neboť vlastníci vedlejší nemovitosti nakonec nevznášeli námitky ohledně štítové zdi, a kvůli tomu, že bude postaveno druhé nadzemní podlaží v zásadě ve stejné kvalitě a v podobě, jako mají oni, ale vznášeli námitky proti stavbě, která má být protažena do zahrady. Ale i když tyto námitky vznášejí, nemá to žádný vliv na vydané stavební povolení a na možnost stavět,“ říká k případu.

Námitka sousedů č. 4 „Tady ty naše domy byly dříve všechny přízemní. My jsme přistavěli patro i tu štítovou zeď. My jsme sousedovi řekli, ať to udělá podle nás. Měli tam podle projektu být mansardy, to jsou výklenky ven, o nástavbě tam nebylo ani slovo.“

● Ombudsmanka: „Ať už měli sousedé jakékoliv námitky, stavební povolení bylo vydáno a je na panu Rydlovi a Navrátilovi, aby stavěli,“ uzavřela Jaroslava Šafránková.

Podívejte se, jak bydlí cvičitelka Hanka Kynychová.

Video
délka: 05:33.00

 Blesk pro ženy/ Martin Mol

Fotogalerie
6 fotografií