Do domu o velikosti 1+1 se nastěhovali v roce 1988 a chtěli jej rozšířit. Naproti stály haly, o nichž jim v ten čas tvrdili, že jsou to garáže pro zimní uskladnění zemědělské techniky. Pak začala v halách výroba a kamion v areálu střídal kamion.

„Celé roky to tu snášíme. Nákladní doprava tu ničí před domem silnici, nejhorší je to v zimě, kamiony se zde často zasekávají. Každý Mysliveckou ulicí jezdí, jak se mu zachce,“ říká Václav Bráblík.

Slezské město Rychvald nechalo instalovat v ulici kamery. „Ty se ale záhy ztratily, stejně jako značky, které omezovaly rychlost a tonáž pro průjezd. Takže nic nikdo nedodržuje, a město to ale vůbec nezajímá,“ tvrdí penzista Bráblík.

Dům Václava Bráblíka v Myslivecké ulici v Rychvaldu.
Autor: David Malík

To byl pouze začátek jeho trápení. „Kvůli těm kamionům nám praskají na domě zdi, sousedé mají, stejně jako my, zničené ploty. Všude neustálý hluk, špína. A teď tu začali stavět fabriku na nudle, o níž tvrdili, že bude maličká,“ pokračuje senior. „Dnes jsou to dvě obrovské haly s rozměry 100 krát 80 metrů. Nikdo to s námi nekonzultoval, nikoho nezajímáme,“ stěžuje si Bráblík.

Mají nás za blázny...

„Město a jeho představitelé žádné naše námitky neakceptují a mají nás za blázny. Podle starosty nemáme zřejmě žádná práva,“ konstatuje senior. „Místo pohodové penze zažívám infarktové stavy. Protože máme informaci, že v té nudlárně budou pracovat vězni. Má jich tam z Heřmanic jezdit okolo sto sedmdesáti,“ uvedl Bráblík.

Město podle jeho mínění jde na ruku investorovi, odmítá komunikovat s lidmi z ulice, což potvrdil Blesku i další soused: „Václav jim to říká, jak to tady funguje, nevymýšlí si ani slovo. I my jsme ze situace nešťastní,“ potvrzuje soused. U va ž u j e s manželkou o odstěhování, jak to už někteří lidé ze sousedství udělali, anebo chtějí udělat. „Ovšem kdo to tady od nás koupí v takovéto situaci. Maximálně hodně pod cenou. Prostě nás srazili na kolena,“ dodává zlomeně.

Nákladní i osobní doprava, sousední kovovýroba a stavba nudlárny ničí fasádu domu Václava Bráblíka.
Autor: David Malík

Co na to starosta?

 V souvislosti s tvrzeními Václava Bráblíka se Blesk obrátil na starostu města Rychvald Milana Starostku (66, ANO 2011). Ten odpovídal na otázky následovně:

Václav Bráblík tvrdí, že město neřeší podle něj zoufalou dopravní situaci v Myslivecké ulici.

Vzhledem k probíhající stavbě je nyní větší provoz. Značky jsou všechny na svých místech. Po ukončení stavby je dohoda s investorem, že cesty opraví na svoje náklady.“

Fabrika na nudle je údajně větší, než měla být. Byla stavba řádně schválena? A je správné, že se k ní nevyjadřovali lidé ze sousedství?

„Stavba je povolena stavebním úřadem v souladu s využitím pozemku a všemi potřebnými kroky, to znamená i připomínek sousedů a města.“

Budou v nudlárně vězni?

Že to není pouze mylná domněnka pana Václava, potvrdil i sám starosta v dopise paní Šmunkové, který má pan Václav k dispozici: „Co se týče zaměstnanců, mají to být skutečně vězni, ale to je pro oblast spíše dobré. Budou voženi pouze 4x za den jedním autobusem…“ odpovídá jí na dotaz starosta Milan Starostka.

Ombudsmanka Blesku: Může se zkusit odvolat

Může pan Bráblík v takovéto situaci nějak zasáhnout do výstavby, která už běží? A může požadovat po někom odškodnění za popraskaný dům a zničený plot? Na tyto otázky odpověděla Ombudsmanka Blesku a advokátka Jaroslava Šafránková.

„V tomto okamžiku, tj. ve fázi vydaného pravomocného společného povolení, již pan Bráblík nemůže s nastalou situací mnoho udělat,“ říká a rovnou dodává: „V úvahu by připadalo podání odvolání proti vydanému společnému povolení s odůvodněním, že s ním stavební úřad nedovoleně nejednal jako s účastníkem řízení.“

Úhradu vzniklé škody na domě může podle Šafránkové pan Bráblík požadovat po osobě provádějící stavbu továrny a také přímo po vlastníkovi této továrny. „A to za předpokladu, že prokáže, že k poškození jeho domu došlo v souvislosti právě s touto výstavbou. K tomu by bylo třeba nechat vyhotovit příslušný znalecký posudek,“ dodala Šafránková.

V případě, že by se pan Bráblík rozhodl dům prodat a zjistil by, že kvůli nudlárně je nemovitost neprodejná, nemá pro něj Ombudsmanka Blesku dobrou zprávu. „V tomto případě by znehodnocení nemovitosti pana Bráblíka šlo opravdu k jeho tíži,“ míní.

Jak je to s účastníky stavebního řízení?

Okruh účastníků společného územního a stavebního řízení stanoví podle Ombudsmanky Jaroslavy Šafránkové stavební zákon. „Jsou jimi mimo jiné všichni ti, jejichž vlastnické právo k sousedním stavbám je stavebním záměrem přímo dotčeno. V tomto případě stavební úřad zřejmě nepovažoval pana Bráblíka za účastníka řízení s ohledem na vzdálenost jeho domu od místa výstavby, a proto s ním v tomto řízení nejednal a nedal mu možnost uplatňovat námitky,“ vysvětlila s tím, že město Rychvald je účastníkem řízení přímo ze zákona a jako takové je oprávněno vznášet námitky proti stavebnímu záměru.

 

Video
délka: 10:36.28
Video se připravuje ...

„Staví nám u domu nudlárnu pro trestance!“ stěžuje si starousedlík Václav Bráblík Karel Janeček

Fotogalerie
9 fotografií