Brýle na blízko začal pan Vetecha potřebovat krátce poté, co oslavil 50. Před pěti lety přidal i brýle na dálku. Když pak narazil v časopise na inzerát Oční kliniky Horní Počernice, ihned tam vyrazil a objednal se na vyšetření. „Slíbili mi, že už nebudu nosit brýle. Nejdříve jsem šel na operaci jednoho oka a hned další den na to druhé,“ vzpomíná pan Vetecha.

Zmíněné operace se uskutečnily 10. a 11. června 2019. „Řekli mi, že za každé oko budu platit 4 tisíce a to je vše,“ říká senior. Podle lékařského záznamu z 13. května 2019 se jednalo o implantaci monofokální IOL s tím, že bude potřebovat brýle na blízko.

Dvoje brýle, které pan Ludvík musí  používat přesto, že podstoupil  operaci očí.
Dvoje brýle, které pan Ludvík musí používat přesto, že podstoupil operaci očí.
Autor: David Malík

Zhoršení na dálku

Jenže asi po 14 dnech po zákroku, kdy viděl dobře, nastalo podle pana Vetechy zhoršení. „Začal jsem vidět špatně, rozmazaně. Tak jsem za nimi vyrazil, aby se to řešilo,“ pokračuje. Vyšetření pak proběhlo 4. července 2019, kdy senior odcházel ze zmíněné kliniky s předpisem na nové brýle. A s doporučením, že řešením jsou další operace za 26 tisíc.

„Nabídli mi další dvě operace po 13 tisících, že by tentokrát udělali nějaké laserové a že bych už nemusel nosit brýle. Ale oni mi slíbili už před tou první operací, že se brýlí zbavím. Jenže jak to vypadá, bylo to jen na 14 dní,“ smutní senior, který si připadá podvedený.

„Proto jsem se obrátil na Ombudsmana Blesku, abych zjistil, jak se mám bránit. Dalších 26 tisíc se mi vážně nechce dávat, je to spousta peněz. Navíc, co když bych dopadl zase stejně a znovu se to zhoršilo,“ uzavírá Ludvík Vetecha.

Letáky s »lákavou nabídkou« si Vetecha  vystříhal z novin a uschoval.
Letáky s »lákavou nabídkou« si Vetecha vystříhal z novin a uschoval.
Autor: David Malík

Oční klinika mlčí

Prostor vyjádřit se k celému případu dostala i Oční klinika Horní Počernice. Na zaslané otázky ale přišel stručný e-mail: „Informace o pacientech, popř. o jejich zdravotním stavu, Vám nemůžeme poskytnout. S pozdravem. MUDr. Havránek Richard, Oční klinika Horní Počernice.“

I operace se dá reklamovat

Jak má pan Vetecha nyní postupovat? „V daném případě je velmi obtížné zjistit, zda byl pan Vetecha upozorněn na případné komplikace nebo skutečnost, že se operace nemusí vydařit. Je standardem, že před lékařským zákrokem je pacientovi předložen tzv. informovaný souhlas, kde by měla být popsána veškerá rizika a komplikace prováděného lékařského zákroku. Lze si jen velmi těžko představit, že by zdravotnické zařízení slíbilo bez dalšího, že se operace vydaří,“ hodnotí advokát a Ombudsman Blesku Jakub Keresteši.

K samotnému informovanému souhlasu by bylo podle něj vhodné zajistit i zdravotnickou dokumentaci týkající se zákroku. Z té by mělo vyplývat, zda byla operace provedena tzv. lege artis, tedy v souladu s poznatky moderní lékařské vědy a maximální péčí.

„Pokud by se zjistilo, že operace nebyla provedena lege artis, má pan Vetecha nárok nejen na vrácení uhrazených částek, ale též na náhradu škody spočívající v bolestném a případně další související nároky,“ pokračuje Keresteši.

Jak na reklamaci?

Operaci jako jakoukoli jinou službu lze podle Kerestešiho reklamovat. „Reklamaci je třeba podat u odpovědné osoby, tedy poskytovatele služeb, nejlépe neprodleně po zjištění vadného plnění. Pokud nebude reklamace vyřízena ke spokojenosti zákazníka, bude zřejmě nutné se obrátit se svým nárokem na obecný soud. V případě medicínských zákroků však lze očekávat nezbytnost znaleckého posudku,“ vysvětlil Ombudsman Blesku.

Mgr. Jakub Keresteši
Mgr. Jakub Keresteši
Autor: archiv

Na služby neplatí dva roky záruky!

Reklamaci je třeba podle Kerestešiho provést neprodleně po zjištění vady. „Dvouletá záruční doba, jako je klasicky u spotřebního zboží, pro služby neplatí, ledaže by takovou záruku poskytl sám dodavatel,“ objasnil Ombudsman Blesku. A nyní k případu pana Vetechy, může on ještě reklamovat operaci, která proběhla loňské léto?

„V tomto případě měl reklamovat bez zbytečného odkladu, tedy hned jak zjistil problém, obvykle se za přiměřenou lhůtu považuje cca týden. Lze předpokládat, že nějakou reklamaci (vytknutí vad) provedl, nicméně pokud nikoli, již nemá nárok na práva vadného plnění,“ hodnotí.

Fotogalerie
5 fotografií