Návštěva štoly Václav 

Vydejte se s průvodcem na cestu místy, která za více než 2 000 let těžby vydala odhadem kolem 10 tun zlata. Z jílovského zlata byla financovaná v 14. století například výstavba důležitých pražských staveb a byla z něj pravděpodobně vyrobená Svatováclavská koruna. Bez nadsázky se tedy dá říct, že Jílové u Prahy v období vlády Karla IV. psalo historii Českého království.

Štola Václav, součást dolu Pepř, je dnes nejdůležitější odvodňovací štolou ve zlatorudném jílovském revíru. Její úvodní části byly v provozu pravděpodobně již v 13. století, hlavní podobu ale zformoval až báňský provoz zejména v 19. až 20. století. Celý jílovský revír byl kvůli těžbě zlata naposledy otevřen v letech 1939–1968.

Na úrovni štoly Václav byly vyraženy kilometry chodeb a šachta Pepř byla prohloubena o další dvě patra. Ze štoly Václav byla vyražena propojovací chodba až do Bohulib, kde došlo k napojení na bohulibskou Novou jámu. Těžba definitivně skončila v roce 1968, ale štola plní svoji funkci i nadále, odvodňuje hlavní část jílovského rudního revíru.

Fotogalerie
6 fotografií

200 metrů pod zemský povrch

Společnost Montanika z.s. získala od státu báňská díla dolu Pepř, prostírající se od štoly Václav přes hlavní těžní šachtu Pepř až po doly v Bohulibech (s výjimkou důlních děl vlastněných Regionálním muzeem v Jílovém u Prahy), v roce 2013. Po rozsáhlé rekonstrukci je zpřístupnila veřejnosti. Základní čtyřkilometrová trasa vás zavede až 200 metrů pod zemský povrch. Můžete se vžít do role havíře, ať už ze středověku nebo doby ne až tak příliš vzdálené. Projdete se chodbami s úsporným profilem, po dřevěných můstcích překonáte vodní úseky, svezete se důlním vlakem.

Nejatraktivnější část revíru

V sousedství náraziště historické jámy Pepř uvidíte technické zázemí s expozicí vrtací techniky a zhlédnete krátký film o dobývání zlata na Jílovsku. A pak už se dostanete k perle zdejších dolů – žíle Šlojíř s mohutnými vydobytými prostory i pilíři se zlatým zrudněním. Třeba se vám na konci 2,5hodinového putování podaří i nějaký kousek rudy s vtroušeným zlatem najít.

Návštěvu je nutné si předem rezervovat na www.jilovskezlatedoly.cz, kde získáte také všechny potřebné informace. V jedné skupině může být od šesti do 24 osob starších šesti let. Oblečení a obutí musí návštěvníci přizpůsobit okolním podmínkám – ve štole je teplota okolo 11 °C a místy silný průvan, v lokálně menších profilech důlního díla hrozí ušpinění. Přilby a svítidla jsou k zapůjčení.