Vyhlášena byla 29. prosince 1981. S rozlohou 40,31 km2 je Chráněná krajinná oblast Blaník nejmenší v České republice. Kromě památného Velkého Blaníku jí dominují vrcholy Malého Blaníku, Křížovské hůry a Býkovické hůrky.

Na vrchních částech obou Blaníků se zachovaly původní bučiny se smíšenými suťovými lesy. Chráněnou krajinnou oblastí se zdejší příroda stala také díky vzácné květeně, která se vyskytuje na rašelinných a podmáčených loukách a na mokřadech u rybníků.

Kromě obou Blaníků zde byly vyhlášeny ještě tři další přírodní památky. Částrovické rybníky jsou soustavou tří menších s mokřady, v nichž žijí zvláště ohrožené populace živočichů (rak bahenní, čolek obecný či potápka malá) a rostlin (prstenec májový nebo violka bahenní).

Dále pak jsou to Podlesí s řadou druhů obojživelníků (mimo jiné vzácná žába blatnice skvrnitá) a rybník Louňov, v němž se daří například zvlášť ohroženým škeblím rybničným.

Po stezkách za poznáním i zábavou

Vycházku si můžete udělat po jedné z několika naučných stezek. Zručská stezka k rozhledně Babka vede 6,8 km nenáročným terénem, na níž se na informačních tabulích dozvíte o historii a současnosti města Zruč nad Sázavou.

Na třísetmetrovém okruhu kolem Vodního domu uvidíte hadcové skalky, na nichž roste ohrožená kuřička hadcová, která je zde ve své plné kráse vyvedena i jako velký kovový květ. Naučná stezka Zlatodůl Roudný (4,5 km dlouhá) poodkrývá historii tohoto dolu, který byl nejvýnosnějším zlatodolem bývalého Rakouska-Uherska.

Po stopách bitvy u Jankova, jež se do dějin zapsala coby největší, nejkrvavější a zároveň poslední velká na našem území v době třicetileté války, se lze vydat na trasách o délce 9 nebo 14 km.

Zábavně-naučná stezka rytíře Miloty z Kolowrat - vhodná pro děti od tří let - se nachází v hradním příkopu zručského zámku. Zejména malí návštěvníci se na ni pobaví mimo jiné na stanovištích hod sekyrou, rytířský souboj, kuželník, houpadlo, pískoviště rybolov, rytířský turnaj či lukostřelba.

Naučná stezka Po stopách Sidonie Nádherné je sice osm km dlouhá, ale nenáročná. Na tabulích se turické seznámí s životem, rodinou a přáteli poslední šlechtické majitelky zámku Vrchotovy Janovice, baronky Sidonie Nádherné z Borutína (1885 až 1950).