Sobota 18. května 2024
Svátek slaví Nataša, zítra Ivo
Oblačno, déšť 19°C

Jak volit prezidenta mimo domov? Vyřiďte si voličský průkaz

Voličský průkaz
Voličský průkaz  (Autor: Hradeckralove.org)
Autor: ixs - 
14. listopadu 2017
17:30

První kolo prezidentských voleb bude 12. a 13. ledna 2018 a i tentokrát mohou občané ČR volit prezidenta mimo své trvalé bydliště i v zahraničí. Stačí si vyřídit voličský průkaz. Jak ho získat a kde si o něj zažádat?

Prezidentské volby v roce 2018 se blíží. Pro mnohé lidi to ale nepřináší pouze starost s tím, kterému kandidátovi dát svůj hlas, ale i nejistotu, kde a zda ho budou moci odevzdat. Volit prezidenta můžete, i když zrovna nebudete doma. O voličský průkaz je možné zažádat ode dne vyhlášení voleb.

Jak zažádat o voličský průkaz

O voličský průkaz lze žádat už nyní, a to třemi způsoby. Osobně, kdy se dostavíte na obecní úřad, prokážete svou totožnost a všechny potřebné údaje budou vepsány do úředního záznamu. Touto formou můžete žádat o voličský průkaz až do 10. ledna 2018 do 16:00 hodin.

Zažádat o voličský průkaz můžete i písemně. To se hodí především těm, kteří se nemohou dostavit na obecní úřad v místě svého trvalého bydliště. V tomto případě je nutné k žádosti o voličský průkaz připojit i úředně ověřený podpis žadatele. V žádosti uveďte své jméno, datum narození, trvalé bydliště a kontakt (telefonický/emailový). Zároveň uveďte, jak si vydaný průkaz vyzvednete. Dopis se žádostí a úředně ověřeným podpisem podejte příslušnému úřadu doporučeně nejpozději 7 dnů přede dnem volby prezidenta, tedy dopis musí dorazit na úřad nejpozději do 5. ledna 2018.

O vydání voličského průkazu můžete zažádat také v elektronické podobně prostřednictvím datové schránky.

Kdy a jak si voličský průkaz vyzvednout

Pro voličský průkaz si můžete dojít na úřad osobně, případně si jej nechte zaslat na předem určenou adresu. Existuje také možnost pověření blízké osoby, aby průkaz vyzvedla. V tomto případě musí žadatel sepsat plnou moc, na které bude jeho úředně ověřený podpis a kterou vybaví člověka, který mu voličský průkaz vyzvedává. Příslušné úřady začnou průkazy vydávat nejdříve 15 dnů před volbami, tedy od 28. prosince 2017.

Od úřadu dostane žadatel automaticky dva voličské průkazy pro první i případně druhé kolo prezidentských voleb, pokud žadatel výslovně neuvede, že chce průkaz jen pro první, nebo pro druhé kolo.

Ověření podpisu? Někde s poplatkem, jinde zdarma

Pokud si zažádáte o ověření podpisu na krajském úřadě, obecním úřadě či úřadě městské části nebo obvodů statutárních měst, lze požádat o osvobození od poplatku a ověření podpisu je zdarma.

Podpis můžete ověřit i na poště, která je vybavena asistovaným místem výkonu veřejné správy, tzv. Czech Pointem, u notáře či u Hospodářské komory ČR. Tyto instituce však mohou požadovat za ověření poplatek.

Jak volit prezidenta v zahraničí

Při dlouhodobém pobytu

Občané s dlouhodobým pobytem v zahraničí bez trvalého bydliště v ČR mohou hlasovat v prezidentských volbách na všech zastupitelských nebo konzulárních úřadech ČR v zahraničí, s výjimkou konzulárních úřadů vedených honorárními konzulárními úředníky.

Takový volič bude na vlastní žádost zapsán do zvláštního seznamu voličů. Součástí žádosti je předložení originálu či ověřené kopie dokladů potvrzující totožnost, státní občanství a bydliště v územním obvodu zastupitelského úřadu v zahraničí. Tuto žádost musí zastupitelský úřad obdržet nejpozději 40 dnů před začátkem voleb, tedy do 3. prosince 2017.

Pokud se však v době voleb bude nacházet mimo místo působnosti svého zastupitelského úřadu, může tento úřad požádat o voličský průkaz osobně do 10. ledna 2018, písemně pak do 5. ledna. Zastupitelské úřady v zahraničí najdete zde.

Při krátkodobém pobytu

Občané s krátkodobým pobytem v zahraničí s trvalým pobytem v ČR mohou rovněž volit na všech zastupitelských nebo konzulárních úřadech ČR v zahraničí, s výjimkou konzulárních úřadů vedených honorárními konzulárními úředníky. O voličský průkaz však žádá obecní úřad v místě trvalého bydliště a to buď osobně do 10. ledna 2018, nebo písemně do 5. ledna. Elektronicky přes datovou schránku rovněž do 5. ledna.

Žadatel si voličský průkaz může vyzvednout osobně, pověřením blízké osoby vybavenou plnou mocí či korespondečně na předem uvedenou adresu, případně na příslušný zastupitelský úřad v zahraničí. Mapu všech zastupitelských úřadů najdete zde.

Volební kalkulačka 2018 - Volba prezidenta >>>

Jak volit na voličský průkaz

V den voleb se dostavíte k urně do jakéhokoli volebního okrsku a volební komisi se prokážete občanským průkazem (případně cestovním pasem) a k tomu přiložíte voličský průkaz. Volič nemá povinnost voličský průkaz nutně využít. Pokud si ho vyřídíte, ale nakonec máte možnost volit v místě trvalého bydliště, jen odevzdáte průkaz komisi a žádné sankce vám nehrozí.

VŠECHNY KANDIDÁTY NA PREZIDENTA ČR NAJDETE ZDE

O VYŠŠÍCH ODMĚNÁCH PRO VOLEBNÍ KOMISI ČTĚTE ZDE

VÝSLEDKY PREZIDENTSKÝCH VOLEB 2018 BUDOU ZDE

PRAVOMOCI PREZIDENTA ČR NAJDETE ZDE

SPECIÁL PREZIDENTSKÉ VOLBY 2018 >>>

Doporučujeme
Video se připravuje ...
Další videa