Volba prezidenta ČR 2018 – jak a kdy volit

Termín prezidentských voleb 2018

První kolo prezidentských voleb proběhne 12. - 13. ledna 2018. Druhé kolo připadá na 26. - 27. ledna. Podle zákona se volby konají vždy v pátek od 14 do 22 a v sobotu od 8 do 14 hodin.

Prezidentské volby by se vždy měly konat nejpozději 30 dnů před uplynutím volebního období stávajícího prezidenta. Miloš Zeman složil prezidentský slib 8. března 2013.

Kdo může volit

Prezidentských voleb 2018 se může zúčastnit každý svéprávný občan České republiky, který dosáhl v době konání voleb věku 18 let. Pokud dosáhne věku 18 let v době mezi prvním a druhým kolem voleb, může se účastnit jen druhého kola.

První přímou volbu v lednu 2013 vyhrál Miloš Zeman, který ve druhém kole porazil Karla Schwarzenberga. Do té doby byl prezident České republiky volen nepřímo parlamentem.

Konečné výsledky po 1. kole
Vstup do speciálu
Sečteno: 100.00%
Účast: 61.92%

Jak se volí prezident ČR

V případě druhé přímé volby prezidenta České republiky si volič ve volební místnosti za zástěnou vybere jeden hlasovací lístek kandidáta, kterého chce podpořit. Obálku s lístkem poté vhodí do hlasovací urny. Přímá volba prezidenta ČR je tajná.

Volební lístky

Nejpozději tři dny před začátkem voleb dostane každý volič do schránky ve svém trvalém bydlišti obálku s hlasovacími lístky. Pro každého kandidáta je jeden lístek. Hlasovací lístky si může volič vyžádat i v samotné volební místnosti.

Pro druhé kolo prezidentských voleb volební lístky ve schránce nečekejte. Lístky se musí nejdříve vytisknout a pak rozvést na jednotlivé úřady. Jenže úředníci by už jednotlivé sady nestihli rozdat každému do schránky, a tak volební lístky s jednotlivými kandidáty dostanou všichni voliči až ve volební místnosti.

Kde se volí

Volby proběhnou v předem vybraných volebních místnostech, o kterých příslušný obecní úřad své voliče informuje. Jedná se o obvyklé místo, kde volby probíhají pokaždé. V případě závažného zdravotního důvodu může volič požádat obecní úřad o hlasování mimo volební místnost - za voličem přijdou dva členové volební komise s přenosnou hlasovací schránkou.

Vybrané volební místnosti budou známé nejpozději 15 dnů před volbami. Adresu své volební místnosti lze najít online. Buď na webových stránkách a sociálních sítích konkrétního města či využitím chytrých app-map, které po zadání adresy trvalého bydliště zobrazí příslušnou volební místnost. Více o volebních okrscích a volebních místnostech čtěte zde.

Voličský průkaz

Nachází-li se volič ve dnech voleb z jakéhokoliv důvodu na území jiného volebního obvodu nebo v zahraničí (třeba kvůli nemoci nebo kvůli služební cestě), volit nemůže. Volit mohou pouze voliči, kteří jsou zapsáni ve zvláštních seznamech voličů na zastupitelských nebo konzulárních úřadech České republiky v zahraničí. Korespondenční volbu zákon nepřipouští.

Pokud se volič v době voleb nachází mimo trvalé bydliště a chce se voleb zúčastnit, musí si s předstihem vyřídit voličský průkaz. Voličský průkaz se předkládá volební komisi spolu s dokladem totožnosti (občanským průkazem, cestovním pasem). Jak volit s voličským průkazem zjistíte zde.

Systém a pravidla prezidentských voleb

Prezidentské volby v České republice se konají každých pět let a platí dvoukolový většinový volební systém. O kandidaturu se může ucházet každý svéprávný občan, který dosáhl věku 40 let. Pokud byl stávající prezident zvolen dvakrát v řadě, kandidovat již nemůže. Voleb se také nesmí účastnit ten, kdo byl potrestán za velezradu či hrubé porušení ústavy a ústavního pořádku.

Navrhnout kandidáta na prezidenta České republiky může každý občan starší 18 let, pokud pod petici shromáždí 50 000 podpisů. Kandidáta mohou navrhnout také poslanci či senátoři. Poslanců však musí být minimálně 20, senátorů pak nejméně 10.

Volební kalkulačka 2018 - Volba prezidenta >>>

Kandidátní listinu je nutné podat ministerstvu vnitra nejpozději 66 dnů před volbami. Kandidát na prezidenta ČR se může vzdát své kandidatury do 24 hodin před zahájením volby, a to osobně nebo prohlášením s vlastním podpisem.

Prezidentem ČR je zvolen kandidát, který získá v prvním kole volby nadpoloviční většinu všech platných odevzdaných hlasů. Pokud k tomu nedojde, koná se za čtrnáct dní druhé volební kolo, kde se rozhoduje mezi dvěma nejúspěšnějšími kandidáty z kola prvního.

SPECIÁL PREZIDENTSKÉ VOLBY 2018 ZDE

VŠECHNY KANDIDÁTY NA PREZIDENTA ČR NAJDETE ZDE

VÝSLEDKY PREZIDENTSKÝCH VOLEB 2018 BUDOU ZDE

PRŮZKUMY VOLEBNÍCH PREFERENCÍ NAJDETE ZDE

PRAVOMOCI PREZIDENTA ČR NAJDETE ZDE

Doporučujeme
Další videa
Články odjinud