Jak a kde si zažádat o voličský průkaz pro volby do Senátu?

Voličský průkaz  (Autor: Hradeckralove.org)
Autor: ixs - 
25. dubna 2018
16:10

Volby do Senátu Parlamentu České republiky se budou konat na podzim 2020. Kde si zažádat o voličský průkaz, jak si jej vyzvednout a jak volit v senátních volbách, pokud žijete v zahraničí?

Volby do Senátu 2020 se blíží. Pro mnohé lidi to ale nepřináší pouze starost s tím, kterému kandidátovi dát svůj hlas, ale i nejistotu, kde a zda ho budou moci odevzdat. Volit senátory můžete, i když zrovna nebudete doma. O volební průkaz je možné zažádat ode dne vyhlášení voleb.

Jak zažádat o voličský průkaz

O voličský průkaz lze žádat v momentě, kdy prezident Miloš Zeman oficiálně vyhlásí termín voleb a to třemi způsoby. Osobně, kdy se dostavíte na obecní úřad, prokážete svou totožnost a všechny potřebné údaje budou vepsány do úředního záznamu.

Zažádat o voličský průkaz můžete i písemně. To se hodí především těm, kteří se nemohou dostavit na obecní úřad v místě svého trvalého bydliště. V tomto případě je nutné k žádosti o volební průkaz připojit i úředně ověřený podpis žadatele. V žádosti uveďte své jméno, datum narození, trvalé bydliště a kontakt (telefonický/emailový). Zároveň uveďte, jak si vydaný průkaz vyzvednete. Dopis se žádostí a úředně ověřeným podpisem podejte příslušnému úřadu doporučeně nejpozději 7 dnů přede dnem senátních voleb.

O vydání voličského průkazu můžete zažádat také v elektronické podobně prostřednictvím datové schránky.

Kdy a jak si voličský průkaz vyzvednout

Pro voličský průkaz si můžete dojít na úřad osobně, případně si jej nechte zaslat na předem určenou adresu. Existuje také možnost pověření blízké osoby, aby průkaz vyzvedla. V tomto případě musí žadatel sepsat plnou moc, na které bude jeho úředně ověřený podpis a kterou vybaví člověka, který mu voličský průkaz vyzvedává. Příslušné úřady začnou průkazy vydávat nejdříve 15 dnů před volbami.

Od úřadu dostane žadatel automaticky dva voličské průkazy pro první i druhé kolo senátních voleb, pokud žadatel výslovně neuvede, že chce průkaz jen pro první, nebo pro druhé kolo.

Ověření podpisu? Někde s poplatkem, jinde zdarma

Pokud si zažádáte o ověření podpisu na krajském úřadě, obecním úřadě či úřadě městské části nebo obvodů statutárních měst, lze požádat o osvobození od poplatku a ověření podpisu je zdarma.

Podpis můžete ověřit i na poště, která je vybavena asistovaným místem výkonu veřejné správy, tzv. Czech Pointem, u notáře či u Hospodářské komory ČR. Tyto instituce však mohou požadovat za ověření poplatek.

Jak volit na voličský průkaz

V den voleb se dostavíte k urně do jakéhokoli volebního okrsku a volební komisi se prokážete občanským průkazem (případně cestovním pasem) a k tomu přiložíte voličský průkaz. Volič nemá povinnost voličský průkaz nutně využít.

Jak fungují volby do Senátu se dočtete zde

Ve kterých senátních obvodech se letos volí zjistíte zde

Doporučujeme
Další videa
Články odjinud