Sobota 9. prosince 2023
Svátek slaví Vratislav, zítra Julie
Oblačno, déšť se sněhem -1°C

Jak volit do Senátu: Můžete použít voličský průkaz a kdy přijdou hlasovací lístky?

Jak správě volit do Senátu?
Jak správě volit do Senátu?  (Autor: Blesk:Daniel Černovský)
Autor: Matěj Hynek - 
26. září 2023
00:00

Volby do Senátu Parlamentu České republiky probíhají každé dva roky. Pokaždé ovšem probíhají pouze v jedné třetině volebních obvodů. V jednotlivých senátních volebních obvodech tak probíhají volby jednou za šest let, což je i volební období jednotlivých senátorů. Na rozdíl od voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR probíhají volby na základě většinového systému, podobně jako volby prezidenta.

Volební období každého senátora je dlouhé šest let. Senát se ovšem obměňuje postupně - každé dva roky se volí v jedné třetině volebních obvodů, těch je celkem 81 a jsou rozděleny tak, aby se vždy volilo v obvodech napříč Českou republikou.

Volí se většinovým systémem, to znamená, že kandidát musí získat nadpoloviční většinu odevzdaných hlasů, aby byl zvolen senátorem. Pokud se to nikomu z kandidátů nepovede v prvním kole senátních voleb, koná se o týden později druhé kolo, do kterého postoupí dva nejúspěšnější kandidáti z kola prvního.

Termín voleb do Senátu

Termín voleb do Senátu vyhlašuje prezident republiky a to nejpozději 90 dní před jejich konáním.

Otevírací doba volebních místností

První kolo

Pátek

14:00 až 22:00

Sobota

8:00 až 14:00

Druhé kolo

Pátek o týden později

14:00 až 22:00

Sobota o týden později

8:00 až 22:00

Kdo může volit do Senátu

Podmínky pro to, kdo může volit v senátních volbách, jsou jednoduché a určuje je zákon č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky:

 • dosažení věku alespoň 18 let nejpozději druhý den voleb. (Druhého kola se mohou účastnit i voliči, kteří dosáhnou 18 let věku nejpozději druhý den druhého kola)
 • U voliče nenastaly překážky volebního práva, kterými jsou:

Do Senátu zároveň mohou volit pouze lidé, kteří mají trvalý pobyt v senátním volebním obvodu, kde se v daném roce konají volby.

Senátní volební obvody pro rok 2024

2 - Sokolov

29 - Litoměřice

56 - Břeclav

5 - Chomutov

32 - Teplice

59 - Brno-město

8 - Rokycany

35 - Jablonec nad Nisou

62 - Prostějov

11 - Domažlice

38 - Mladá Boleslav

65 - Šumperk

14 - České Budějovice

41 - Benešov

68 - Opava

17 - Praha 12

44 - Chrudim

71 - Ostrava-město

20 - Praha 4

47 - Náchod

74 - Karviná

23 - Praha 8

50 - Svitavy

77 - Vsetín

26 - Praha 2

53 Třebíč

80 - Zlín

Jak se volí do Senátu

Senátní volby probíhají na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva tajným hlasováním. Volby do Senátu jsou jedny ze dvou voleb v Česku, které probíhají podle zásad většinového systému.

Voliči se tak rozhodují mezi jednotlivými kandidáty a vítězem se stává takový kandidát, který v senátním volebním obvodě získá nadpoloviční většinu hlasů. Pokud v prvním kole nikdo nadpoloviční většinu hlasů nezíská, koná se týden po prvním kole druhé kolo. Do toho postoupí dva nejúspěšnější kandidáti z prvního kola.

Hlasování ve volební místnosti

Samotné hlasování je snadné. Do volební místnosti stačí přijít s průkazem totožnosti. Případně si vzít i hlasovací lístky, které vám přišly před volbami do schránky v místě trvalého pobytu, pokud je zapomenete, není to žádný problém, volební komise vám dá novou sadu lístků.

Celý postup je tak následující:

 1. Ztotožnit se volební komisi
 2. převzít úřední obálku s razítkem, případně náhradní sadu volebních lístků
 3. odebrat se do prostoru pro hlasování
 4. vložit do úřední obálky hlasovací lístek vybraného kandidáta
 5. Úřední obálku pod dohledem komise hodit do hlasovací schránky

Volební lístky a jejich úprava

Vytisknutí volebních lístků má na starosti pověřený obecní úřad v sídle volebního obvodu. Lístky musí být vytištěny na papíru stejné barvy, jakosti a rozměrů. Volební lístky musí být zároveň opatřeny razítkem pověřeného obecního úřadu.

Starosta pověřeného obecního úřadu musí zároveň zajistit rozeslání sad hlasovacích lístků tak, aby je voliči dostali do schránek nejpozději tři dny před začátkem voleb.

Volební lístky pro druhé kolo

V případě, kdy se koná i druhé kolo senátních voleb, je znovu na starostovi, aby zajistil tisk hlasovacích lístků pro dva nejúspěšnější kandidáty prvního kola. Hlasovací lístky pro druhé kolo musí být vytištěny na papíře jiné barvy, než ty pro kolo první, jinak jsou ovšem pravidla pro jejich podobu stejná. Liší se ovšem, kdy se dostanou do rukou voličům. Hlasovací lístky pro druhé kolo obdrží volič podle zákona až ve volební místnosti během voleb.

Neplatné hlasy v senátních volbách

Při hlasování je potřeba dávat pozor, abyste neodevzdali neplatný hlasovací lístek. Většině činností, které by vedly k tomu, že volební komise hlas při sčítání nezapočítá, se ovšem člověk bez problémů vyvaruje. Asi největší nebezpečí je, že do úřední obálky vložíte více, ne jeden volební lístek.

Co učiní hlasovací lístek neplatným, vyjmenovává Zákon o volbách do Parlamentu České republiky:

 • Hlasovací lístek na jiném než předepsaném tiskopise je neplatný
 • Hlasovací lístek, který je přetržený je neplatný
 • Hlasovací lístek, který není vložený do úřední obálky je neplatný
 • Hlasovací lístek poškozený tak, že z něj nelze vyčíst potřebné údaje je neplatný
 • Hlasovací lístek z úřední obálky, kde je více hlasovacích lístků, je neplatný

Poslední slovo ohledně platnosti lístku má ovšem okrsková volební komise, která provádí sčítání hlasů.

Senátní volby mimo trvalé bydliště nebo ze zahraničí

Pro volby do Senátu je možné zažádat si o voličský průkaz. Jeho použití je ovšem omezené a například v zahraničí s ním volit nemůžete.

Voličský průkaz pro volby do Senátu

Voliči mohou pro volby do Senátu požádat o vydání voličského průkazu. Voličský průkaz vydává obecní úřad, kde je zapsán ve stálém seznamu voličů nebo zastupitelský úřad, kde je volič zapsán na zvláštním seznamu voličů.

Pokud volič nespecifikuje v žádosti o volební průkaz jinak, dostane dva voličské průkazy, jeden na každé kolo voleb.

Volby mimo trvalé bydliště

S voličským průkazem ovšem nelze volit kdekoli. Voliči s trvalým pobytem v České republice mohou s voličským průkazem v senátních volbách volit pouze v jiném okrsku stejného senátního volebního obvodu, kde mají trvalý pobyt. Můžete tak například volit v nejbližší volební místnosti od chalupy, pokud máte chalupu ve stejném senátním volebním obvodu, jako trvalé bydliště.

Volby v zahraničí

V senátních volbách nelze volit v zahraničí, pokud máte trvalý pobyt v České republice. Občané ČR, kteří žijí dlouhodobě v zahraničí a jsou zapsáni u zastupitelského úřadu ve zvláštním seznamu voličů. Ti si mohou zažádat o voličský průkaz se kterým mohou následně volit ve kterékoliv volební místnosti, kde se volby konají.

Kdy se volí do Senátu ve vašem obvodě?

Do Senátu volí své zástupce každé dva roky jiná třetina volebních obvodů. Kompletně obměnit složení horní komory Parlamentu České republiky tak trvá šest let.

Volební obvody podle roku nejbližších voleb do Senátu

2024

2026

2028

2 - Sokolov

3 - Cheb

1 - Karlovy Vary

5 - Chomutov

6 - Louny

4 - Most

8 - Rokycany

9 - Plzeň-město

7 - Plzeň-město

11 - Domažlice

12 - Strakonice

10 - Český Krumlov

14 - České budějovice

15 - Pelhřimov

13 - Tábor

17 - Praha 12

18 - Příbram

16 - Beroun

20 - Praha 4

21 - Praha 5

19 - Praha 11

23 - Praha 8

24 - Praha 9

22 - Praha 10

26 - Praha 2

27 - Praha 1

25 - Praha 6

29 - Litoměřice

30 - Kladno

28 - Mělník

32 - Teplice

33 - Děčín

31 - Ústí nad Labem

35 - Jablonec nad Nisou

36 - Česká Lípa

34 - Liberec

38 - Mladá Boleslav

39 - Trutnov

37 - Jičín

41 - Benešov

42 - Kolín

40 - Kutná Hora

44 - Chrudim

45 - Hradec Králové

43 - Pardubice

47 - Náchod

48 - Rychnov nad Kněžnou

46 - Ústí nad Orlicí

50 - Svitavy

51 - Žďár nad Sázavou

49 - Blansko

53 - Třebíč

54 - Znojmo

52 - Jihlava

56 - Břeclav

67 - Vyškov

55 - Brno-město

59 - Brno-město

60 - Brno-město

58 - Brno-město

62 - Prostějov

63 - Přerov

61 - Olomouc

65 - Šumperk

66 - Olomouc

64 - Bruntál

68 - Opava

69 - Frýdek-Místek

67 - Nový Jičín

71 - Ostrava-město

72 - Ostrava-město

70 - Ostrava-město

74 - Karviná

75 - Karviná

73 - Frýdek-Místek

77 - Vsetín

78 - Zlín

76 - Kroměříž

80 - Zlín

81 - Uherské Hradiště

79 - Hodonín

Doplňovací volby do Senátu

V případě, kdy by z jakéhokoli důvodu zanikl volební mandát zvoleného senátora, vyhlásí pro daný obvod prezident republiky doplňovací volby tak, aby se konaly nejpozději devadesát dní po zániku mandátu. Výjimkou je situace, kdy mandát zanikne v posledním roce před řádnými volbami.

Doplňovací senátní volby pak probíhají z pohledu voličů stejně, jako řádné senátní volby. Rozdílem je pouze to, že se konají dříve, než po šesti letech. Takto zvolený senátor má ovšem mandát pouze do řádných voleb v daném obvodě.

Doporučujeme

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa