Pondělí 15. dubna 2024
Svátek slaví Anastázie, zítra Irena
Oblačno 23°C
Nejčtenější
na Blesk.cz

Do obecních zastupitelstev mohou kandidovat i nezávislí kandidáti a jejich sdružení. Co musí splnit?

Autor: mah - 
6. července 2022
05:09

Komunální volby jsou oproti krajským nebo sněmovním volbám unikátní ve dvou věcech. Kromě kandidátů, které navrhnou politické strany a hnutí, totiž mohou kandidovat i nezávislí kandidáti a jejich sdružení, tedy za předpokladu, že pro svou kandidaturu nasbírají dostatek podpisů voličů v obci, kde chtějí kandidovat. Zároveň mohou kandidovat i občané Evropské unie, kteří jsou v obci přihlášeni k přechodnému pobytu. Podívejte se, jak se člověk může stát kandidátem do zastupitelstva obce.

Kdo může kandidovat v komunálních volbách?

komunálních volbách může kandidovat každý občan ČR, který má v obci trvalé bydliště, nebo občan Evropské unie, který je v obci přihlášen k přechodnému pobytu a nejpozději druhý den voleb mu je alespoň 18 let.

Lidé, kteří chtějí kandidovat, zároveň nesmějí mít omezenou svéprávnost k výkonu volebního práva a nesmí být ve výkonu trestu odnětí svobody.

Způsoby kandidatury

Posledním krokem je dostat se na kandidátní listinu. Ty mohou podávat politické strany a hnutí, nezávislí kandidáti a sdružení nezávislých kandidátů. Lidé zároveň mohou kandidovat pouze na jedné kandidátce.

Kandidatura za politickou stranu nebo hnutí

Kandidátní listiny mohou podávat politické strany a hnutí zapsané na seznamu vedeném Ministerstvem vnitra, které nemají pozastavenou činnost, nebo jejich koalice. Takových je v současnosti na seznamu 243.

Nominace kandidátů ovšem každá politická strana řeší jinak.

Kandidatura jako nezávislý kandidát

Do voleb do zastupitelstev měst a obcí se ovšem mohou hlásit i nezávislí kandidáti. Ty musí společně s kandidátní listinou dodat i petici za svou kandidaturu s dostatečným počtem podpisů oprávněných voličů v obci. Jejich počet přesně stanovuje příloha k zákonu o volbách do zastupitelstev obcí. Počet podpisů je stanoven jako minimální procento oprávněných voličů

Počet obyvatel obce Počet nutných podpisů oprávněných voličů
do 500 obyvatel 5 %
nad 500 do 3000 obyvatel 4 % (nejméně 25 podpisů)
nad 3000 do 10 000 obyvatel 3 % (nejméně 120 podpisů)
nad 10 000 do 50 000 obyvatel 2 % (nejméně 600 podpisů)
nad 50 000 do 150 000 obyvatel 1 % (nejméně 1000 podpisů)
nad 150 000 obyvatel 0,5 % (nejméně 1500 podpisů)

Petici na podporu kandidatury mohou podepsat pouze lidé, kteří mají v obci, kam chce kandidát kandidovat, trvalé bydliště, v případě občanů EU místo přechodného pobytu. Jiné podpisy se do celkového počtu nebudou počítat. Kromě toho musí mít petice ve svém záhlaví a na každé straně uvedeny:

 • Jméno volební strany
 • název zastupitelstva obce, kam kandiduje
 • rok konání voleb
 • u podpisů musí být uvedeno jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého bydliště

Kandidatura sdružení nezávislých kandidátů

Pokud se rozhodne kandidovat sdružení nezávislých kandidátů, platí pro každého z nich stejné podmínky jako v případě kandidujícího jednotlivce.

Sdružení také musí nasbírat dostatek podpisů oprávněných voličů. Těch musí bez ohledu na velikost obce nasbírat alespoň sedm procent. Petice přitom musí nést stejné náležitosti, jako když kandiduje jeden kandidát.

Kandidátní listiny a jejich náležitosti

Politické strany a hnutí a sdružení nezávislých kandidátů mohou podávat kandidátní listiny prostřednictvím svého zmocněnce, nezávislí kandidáti je podávají sami. Na kandidátní listině může být pouze takový počet kandidátů, kolik se volí zastupitelů, pouze v obcích, kde se má volit méně než 7 členů zastupitelstva může být na kandidátce o třetinu kandidátů více.

Kandidátní listiny je nutné odevzdat nejpozději 19. července 2022 do 16:00. Kandidátní listinu je nutné podat na obecní úřad v obcích, kde rada obce zřídila alespoň 2 odbory, v jiných obcích se kandidátní listiny podávají pověřenému obecnímu úřadu. Podání listiny musí úřad potvrdit.

Náležitosti kandidátní listiny

 • Každá kandidátní listina musí obsahovat tyto věci:
 • název zastupitelstva obce
 • označení volebního obvodu, jsou-li volební obvody vytvořeny
 • název volební strany s označením, o jaký typ volební strany se jedná a uvedení názvu politických stran a politických hnutí
 • informace o kandidátech:
  • jména a příjmení
  • pohlaví
  • věk ke druhému dni voleb
  • povolání
  • obec nebo část obce jejich trvalého pobytu
  • název politické strany nebo hnutí, jehož jsou členy, nebo informaci, že jsou bez politické příslušnosti
 • pořadí na kandidátní listině arabským číslem
 • jméno a příjmení zmocněnce a jeho náhradníka s místem jejich trvalého pobytu
 • u koalic název politické strany nebo hnutí, které kandidáta navrhlo, nebo označení, že jde o nezávislého kandidáta
 • podpis zmocněnce volební strany, nezávislého kandidáta, nebo podpis osoby oprávněné jednat jménem politické strany, hnutí nebo jejich koalice

Kromě toho musí být ke kandidátním listinám připojené vlastnoručně podepsané prohlášení všech kandidátů potvrzující, že:

 • souhlasí se svou kandidaturou
 • nejsou jim známy překážky volitelnosti, nebo že pominou ke dni voleb
 • nedal souhlas se svým uvedením na jiné kandidátní listině pro volby do téhož zastupitelstva
 • u nezávislých kandidátů a jejich sdružení již zmíněné petice

Video  Průvodce komunálními volbami  - Videohub
Video se připravuje ...

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa