Jak si vyřídit voličský průkaz pro volby do zastupitelstev krajů

Voličský průkaz
Autor: mah - 
14. ledna 2020
10:52

Při volbách do krajských zastupitelstev mohou voliči využít voličský průkaz. Ten si může vyřídit nejpozději sedm dní před začátkem voleb. S voličským průkazem může následně volič volit i jinde, než ve volebním okrsku, kde je zapsán k trvalému pobytu. I s voličským průkazem ovšem volič bude potřebovat ve volební místnosti i průkaz totožnosti.

Voličský průkaz je v současnosti jedinou možností, jak v České republice volit mimo místo svého trvalého bydliště. Použít jej jde i v krajských volbách. Volič je ovšem omezen na kraj, ve kterém žije.

Žádost o voličský průkaz

Voličský průkaz vydává voliči obecní úřad v místě jeho trvalého bydliště. Voličský průkaz zároveň můžou dostat pouze voliči zapsaní ve stálém seznamu voličů v územním obvodu kraje. O volební průkazy lze začít žádat ode dne vyhlášení voleb a žádost musí úřad obdržet nejpozději sedm dní před dnem voleb.

Žádost lze vyřídit několika způsoby. Tou první je osobní návštěva úřadu, kde se o ní sepíše osobní záznam. O průkaz lze ovšem požádat i dálkově.

Jednou možností je listinná žádost s úředně ověřeným podpisem zaslaná na adresu úřadu. Úřední ověření podpisu přitom není náročné, lze vyřídit například na pobočkách České pošty, které zprostředkovávají i služby Czech Pointu.

Další možnost je elektronická prostřednictvím datové schránky.

V žádosti je nezbytné uvést své jméno, datum narození, trvalé bydliště a telefonický nebo emailový kontakt. Zároveň uveďte i to, jak si chcete průkaz vyzvednout. To můžete provést osobně na úřadě, případně si průkaz nechat zaslat na předem zadanou adresu. Poslední možností je předání průkazu pověřené blízké osobě. Ta ovšem musí být vybavena plnou mocí voliče, kde bude úředně ověřený podpis.

Pokud si o průkaz bude volič žádat s velkým předstihem, nedočká se ho okamžitě. Příslušné úřady je vydávají nejdříve 15 dnů před volbami.

Průběh volby s voličským průkazem

Volba s voličským průkazem probíhá podobně, jako když volič volí v místě svého trvalého bydliště. Zároveň voličský průkaz neznamená, že by mohl doma nechat průkaz totožnosti.

Po příchodu do volební místnosti je třeba voličský průkaz předat předsedovi volební komise, který voliče zapíše na zvláštní seznam voličů. Je zároveň nezbytné prokázat svojí totožnost platným občanským průkazem nebo cestovním pasem. Předseda komise zároveň ověří, že bydliště voliče je ve volebním okrsku kraje, kde chce volit.

Stejně tak platí, že v krajských volbách nelze ani s voličským průkazem volit ze zahraničí.

Následně volič dostane od členů volební komise sadu volebních lístků a úřední obálku, se kterou může za plentu a zbytek volebního procesu probíhá normálně.

Video  Politolog Kubáček o české politice v roce 2020: Čeká nás velká zákopová válka  - Jakub Veinlich

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Další videa
Články odjinud