„V době Mikuláše každoročně prudce narůstá množství ‚trestných činů‘, které páchají rodiče na dětech, a to ve spojení se známou zločineckou skupinou Mikuláš, čert a anděl,“ potvrzuje advokát Roman Moussawi, který exkluzivně pro čtenáře Blesku připravil mikulášský sazebník pro zasmání.

Řada rodičů, kteří chtějí děti potěšit či postrašit, už má v tuto chvíli nadpřirozenou partu objednanou. Netuší, jak snadno se můžou dostat do křížku s paragrafy. Jenže v bezpečí před zákony ale nejsou ani ti, kteří s dětmi svátek sv. Mikuláše neslaví, nebo jim ho dokonce tají...

§ 170 Zbavení osobní svobody

Pokud vám čert strčí dítě do pytle a odnese do pekla.

Sazba: 2 až 8 let

§ 175 Klasické vydírání

„Pokud nebudeš hodný, pokud nebudeš mít dobré známky, pokud mne nebudeš poslouchat..., tak si tě odnese čert!“

Sazba: 6 měsíců – 4 léta

Vydírání ve skupině: Pokud tak učiní někdo z trojice: Mikuláš, čert a anděl, tj. spáchá tento čin se dvěma osobami, bude sazba vyšší.

Sazba: 2 – 8 let

§ 177 Útisk

Kdo jiného nutí, zneužívaje jeho závislosti, aby něco konal, tj. například nucení dětí k úklidu, k tomu, aby zazpívaly Mikulášovi písničku...

Sazba: až 1 rok

§ 178 Spolupachatelství na porušování domovní svobody

Vpuštění Mikuláše s čertem a andělem do dětského pokojíčku.

Pro všechny sazba: až 2 roky

§ 180 Neoprávněné nakládání s osobními údaji

Prozrazení, že dítě celý rok zlobilo nebo mělo ve škole špatné známky.

Sazba: až 3 roky

Mgr. Roman Moussawi
Autor: archiv Blesku

§ 184 Trestný čin pomluvy

„Mikuláš čert a anděl nejsou skuteční.“

Sazba: až 1 rok

Pokud tuto informaci napíšete na Facebook, sazba je až 2 roky (protože je to šíření počítačovou sítí).

§ 196 Zanedbání povinné výživy

„Dítě dostane pouze uhlí a brambory s odůvodněním, že zlobilo.“

Sazba: až 2 roky

§ 233 Padělání a pozměnění peněz

Nabízení zlatých čokoládových dukátů dítěti za to, že zazpívá písničku.

Sazba: 1 rok až 5 let

§ 268 Porušení práv k ochranné známce a jiným označením

Vydávání sladkostí koupených v obchodě za sladkosti vyrobené Mikulášem.

Sazba/sankce: až 2 roky nebo propadnutí sladkostí

§  270 Porušení autorského práva Mikuláše

„Když budeš hodný, tak ti dá maminka čokoládu.“

Sazba: až 2 roky

§  272 Obecné ohrožení

Vpuštění čerta mezi děti.

Sazba: 3 až 8 let

§ 276 Poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení

Poškození Mikulášovy kouzelné berle nebo proděravění čertova pytle.

Sazba: až 3 roky

§ 279 Nedovolené ozbrojování

Čert s řetězem.

Sazba: až 2 roky

§  309 Vlastizrada

„K nám Mikuláš nepřijde.“

Sazba: výjimečný trest!

§ 314 Sabotáž

Nevpuštění Mikuláše s andělem do domu.

Sazba: 3 až 10 let

§ 329 Zneužití pravomoci úřední osoby

Jednání Mikuláše, který po zazpívání písničky dítětem mu nedá sladkost.

Sazba: 1 až 5 let

§ 332 Podplácení

„Pokud zazpíváš písničku, dostaneš sladkost.“

Sazba: až 2 roky

§ 353 Nebezpečné vyhrožování

„Pokud nebudeš hodný, tak si tě čert odnese.“

Sazba: až 1 rok. Pokud se toho však dopustíte na dítěti, hrozí až 3 roky.

§ 357 Šíření poplašné zprávy

„Mikuláš přijde,“ pokud přijít nemá anebo „Mikuláš nepřijde,“ pokud přijít naopak má.

Sazba: až 2 roky

Rada: Dárky od čerta nebrat!

Chcete se vyhnout nutnosti vracet dárky od nadpřirozených bytostí? „Důrazně doporučujeme s Mikulášem a andělem uzavřít darovací smlouvu na všechny sladkosti, které dostanete, v opačném případě se vystavujete riziku, že dle ustanovení § 2991 nového občanského zákoníku budete muset všechny dárky jako bezdůvodné obohacení vrátit,“ uvádí advokát Moussawi, který zároveň doporučuje nebrat nic od čerta. „Protože jak známo, tak se vám peklem odmění!“

 

Video
délka: 01:40.11
Video se připravuje ...

Ušijte si vánoční punčochu. Věra Exnerová