„V drtivé většině případů úmrtí vypravují pohřeb nejbližší příbuzní, zpravidla potomci zemřelé osoby. Zákonem není nijak předepsáno ani přikázáno, kdo konkrétně pohřeb vypravuje,“ vysvětluje JUDr. Ondřej Preuss z www.dostupnyadvokat.cz.

Pozůstalí nebo obec

„Jestliže pohřeb nevypraví příbuzní či dědici, ze zákona tato povinnost připadá na obec, kde osoba zemřela nebo kde byly nalezeny ostatky,“ říká Mgr. Radim Neubauer, prezident Notářské komory ČR. Pohřeb na náklady obce je vlastně poslední dluh zesnulého. Pokud měl nějaký majetek, platí se náklady na pohřeb z něj. Může se tak stát, že z dědictví nezbude nic. „Pokud je dědictví nepatrné hodnoty, pak se vydá vypraviteli pohřbu (tedy například i obci) na pokrytí nákladů na pohřeb či jejich části a pozůstalostní řízení neproběhne,“ potvrzuje šéf notářů.

Dědíš? Platíš!

Jakmile po zesnulém zůstane nějaký majetek, náklady na pohřeb se platí z něj. Takže i když pohřeb platí obec nebo třeba kamarád zesnulého, můžou se »hojit« na dědicích. „Pokud byly náklady pohřbu uhrazeny jinak než z pozůstalosti, má vypravitel pohřbu pohledávku vůči pozůstalosti a po skončení řízení o pozůstalosti proti dědicům,“ uvádí advokát Preuss.