Téměř 3 miliony složenek, které nyní míří do schránek, by měly být doručeny do 25. května a daň zaplacená do 31. května.

Jedna nemovitost, dvě povinnosti

Každý, kdo si pořídí nemovitost, musí splnit dvě povinnosti: 1. Podat ohledně nové nemovitosti daňové přiznání (kdo si ji pořídí letos, musí ho podat k 31. lednu 2023).

2. Pravidelně platit za nemovitost daň z nemovitých věcí. Letos budou daň z nemovitosti poprvé platit majitelé, kteří nemovitost získali vloni a jsou k 1. lednu 2022 zapsaní v katastru nemovitostí jako majitelé.

Daň z nemovitých věcí se platí vždy do konce května (jde vlastně o daň z držení nemovitosti) a je specifická tím, že ji majitelé nemovitosti platí dopředu.

„Daň z nemovitých věcí tak platí i majitelé, kteří v prvních měsících letošního roku svoji nemovitost pozbyli, a naopak ji neplatí vlastnící, kteří ji teprve během letošního roku nabyli,“ vysvětluje daňová poradkyně Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

14 nejčastějších otázek a odpovědí