Že nastane problém, bylo paní Malinovské jasné hned. „Neodebrali dostatek zeminy, a tím se komunikace zvýšila o přibližně 30 centimetrů. Když jsem telefonicky žádala úřad, konkrétně pana Janduru z MÚ, o zastavení prací a řešení problému dřív, než položí asfalt, řekl mi, ať nehysterčím a počkám na fi nální úpravu komunikace,“ popisuje paní Malinovská.

Stalo se přesně to, čeho se bála, a proto hned kontaktovala starostu. „Přišli se podívat a řekli mi, že je pozdě něco řešit. Nabídli mi, že mi před vjezd nechají navézt recykláž, aby schod srovnali, ale s tím jsem nesouhlasila. No a pak přišla nabídka pokládky dlažby s tím, že ji protáhnout až na náš dvůr, aby se převýšení zmírnilo,“ vzpomíná na vyjednávání.

Pokládku z nouze přijala. „Práce proběhly bez nějaké písemné dohody a bez finálního předání od města. Nikdo mě nekontaktoval, zda je vše v pořádku a jestli je stav vyhovující. Situace se pro nás vůbec nezměnila. Naopak je ještě horší,“ tvrdí Malinovská s tím, že s dlažbou a strmým úhlem položené dlažby má problémy především její maminka.

„Ta není schopná vyjít ze dvora k hlavním dveřím a bojím se, až nastane náledí. To, že autem do garáže nevjedu, s tím jsem snad už smířená, ale aby maminka byla vězeň ve vlastním domě, s tím se smířit nehodlám,“ zlobí se paní Iva.

Rodina kvůli špatnému vjezdu řeší i mnoho dalších problémů. Třeba při zásobení uhlím na zimu jim firmy odmítají přes strmý vjezd dojet až ke sklepu. „Znovu jsem oslovila pana starostu MÚ Dobrovice, ale ten mi odepsal, že mám být vděčná za to, co mi město na své náklady nechalo vybudovat. Doufám, že najdu pomoc u Ombudsmana Blesku jako řada jiných čtenářů vašeho deníku,“ dodala Iva Malinovská.

Starosta se brání: Mají, co chtěli

V jakém stavu nyní je jednání? A dojde k nějaké nápravě ze strany MÚ? Tak přesně tyto otázky Blesk zaslal starostovi Dobrovic (kráceno – pozn. red.). „Na základě stížnosti jsme na místě navrhli řešení – vybudování nového vjezdu na pozemek paní Malinovské, včetně výstavby nových pilířů pro branku a vjezdová vrata, na naše náklady, a toto řešení bylo ze strany rodiny Malinovských přijato… Pozemek paní Malinovské je velmi svažitý, nebylo proto možné vybudovat vodorovnou plochu, s čímž byla rodina Malinovských srozuměna. Stavba byla realizována v rozsahu dle požadavků rodiny Malinovských, stejně tak i použité materiály,“ napsal Tomáš Sedláček.

Ombudsmanka Blesku: Problém může vyřešit silniční správní úřad

Ombudsmanka Blesku JUDr. Jaroslava Šafránková doporučuje paní Malinovské, aby se určitě obrátila na příslušný silniční správní úřad, tj. obecní úřad obce s rozšířenou působností, kde by si měla ověřit, zda bylo za účelem opravy krytu vozovky dané místní komunikace vydáno stavební povolení, a pokud ano, tak za jakých podmínek.

„Podle zákona o pozemních komunikacích a vyhlášky, která tento zákon provádí, je totiž k úpravě komunikace, při níž dojde ke změně nivelety o více než 3 cm, třeba stavební povolení,“ vysvětluje Šafránková a rovnou pokračuje:

„To je právě i tento případ. Za předpokladu, že stavební povolení nebylo vůbec vydáno, příp. oprava krytu vozovky byla provedena v rozporu s ním, zahájí silniční správní úřad řízení, jehož výsledkem může být i nařízení odstranění nově provedeného nevyhovujícího krytu vozovky.“

Hlídejte úřední desky

Na co si mají dát čtenáři Blesku pozor, pokud obec/město rekonstruuje vozovku před jejich domem? „Pokud jsou již zahájeny práce na vozovce, může být v některých případech pozdě. Proto všem čtenářům doporučuji pravidelně sledovat úřední desku obce, kde by se o takovém stavebním záměru měli včas dozvědět a případně proti němu podniknout stavebním zákonem předvídané kroky,“ zdůraznila JUDr. Jaroslava Šafránková.

 

Video
délka: 02:20.00
Video se připravuje ...

Jak rostla cena elektřiny? Videohub

Fotogalerie
6 fotografií