Firma mu přitom neustále zvedá poplatky za elektřinu a plyn. Z penze 15 000 korun má nemocný důchodce nyní nově platit 9900 korun za plyn a dalších zhruba 2000 korun za elektřinu.

„Někdy v roce 2020, když jsem se do pasti Lidové energie chytil u podomního obchodníka, jsem platil za plyn 2600 korun a za elektriku 1740 korun. V průběhu minulého roku ale firma ceny několikrát změnila. Dovolat se jim nebo je jinak kontaktovat nebylo a není možné,“ svěřil se Blesku zoufalý pan Veselý.

„Za plyn jsem loni platil už 5300 korun a před Vánocemi mi přišel předpis na 9900 korun. K tomu mi navýšili elektřinu z tisícovky na dvě. Co se mnou bude, nevyjde mi ani na léky,“ bojí se budoucnosti penzista.

Nezastaví je pokuty?

Pana Veselého zřejmě nečeká nic dobrého. Jednatele firmy Lidová energie Tomáše Zabloudila již za obdobný přístup k jiným zákazníkům potrestal Energetický regulační úřad. Jeho předchozí firmě za protispotřebitelské praktiky udělil pokuty ve výši šest milionů korun.

Zabloudilova firma Stabil Energy tehdy poškodila na 1100 svých klientů. Ani pokuty však nestačily, a tak ERÚ odebral Stabil Energy za protispotřebitelská jednání, agresivní obchodní praktiky a nepravdivé informace licenci! Spojit se s jednatelem Zabloudilem není ani po opakovaných pokusech možné…

Jdou po něm vymahači

Senior tvrdí, že se mu nedaří spojit s nikým z Lidové energie. V telefonu hraje i podle zjištění Blesku nekonečný automat a na doporučené dopisy nikdo neodpovídá. Když pak jednou vloni odmítl pan Veselý zaplatit Lidové energii »dlužné penále« s poukazem, že od podvodně uzavřené smlouvy písemně doporučeným dopisem odstoupil, odpovědí mu byl vymahačský přípis z pražské exekutorské firmy Rychlé řešení pohledávek.

Té totiž firma Lidová energie údajný dluh postoupila. A vymahači si teď po penzistovi nárokují zaplacení 12 837 korun!! Pan Veselý poukazuje na haldu doporučených dopisů, kterými se snaží z kontraktu s Lidovou energií vyvázat. Marně… Proto se rozhodl požádat o pomoc Ombudsmana Blesku.

Ombudsman Blesku: Pryč od nich!

Podle Lukáše Zeleného, Ombudsmana Blesku, jsou úpravy výše měsíčních záloh možné jen za jasně daných podmínek. „Zejména musí být možnost jednostranné změny dopředu sjednána. A to ve smlouvě či obchodních podmínkách. Změna musí být spotřebiteli včas a adresně oznámena. A dále je nutné spotřebiteli umožnit bez jakékoliv sankce odstoupit od smlouvy, jestliže s jednostrannou změnou nesouhlasí,“ vysvětluje.

Energetický zákon pak zároveň zakotvuje maximální možnou výši záloh. „Bohužel to činí poměrně neurčitým způsobem. Podle něj stanovená výše záloh musí odpovídat důvodně předpokládané spotřebě elektřiny či plynu v následujícím zúčtovacím období,“ říká Lukáš Zelený.

Dodavatel by se dopustil přestupku, pokud by při uplatňování záloh za dodávky elektřiny či plynu nestanovil jejich výši nejvýše v rozsahu důvodně předpokládané spotřeby v následujícím zúčtovacím období. „S podnětem na porušení energetického zákona se lze obrátit na Energetický regulační úřad (www.eru.cz). Ten může rozhodovat mimosoudní cestou spotřebitelské spory v oblasti energetiky,“ radí v případě pochybností Zelený.

Ukončení smlouvy

„S ohledem na zkušenosti mnohých spotřebitelů lze panu Veselému doporučit prokazatelné ukončení smlouvy. Nejprve je vhodné si ověřit ve své stávající smlouvě, za jakých podmínek ji lze ukončit. Jednodušší to bude v případě smlouvy na dobu neurčitou, tu lze ze zákona vypovědět kdykoliv s tříměsíční výpovědní dobou,“ radí přímo panu Veselému Zelený s tím, že jelikož je zřejmé, že dodavatel energií opakovaně zvyšuje ceny energií, lze toho využít ke zbavení se smlouvy sjednané na dobu určitou.

„Zde je třeba upozornit, že novela energetického zákona změnila od 1. ledna 2022 lhůty i způsob oznamování zvýšení ceny či změny podmínek ze strany dodavatele. Nově dodavatel musí zákazníka vyrozumět o chystané změně nejpozději třicátý den před její účinností, a to prokazatelně a adresně způsobem uvedeným ve smlouvě. Zákazník pak může bez sankce smlouvu vypovědět nejpozději desátý den před účinností změny. Nebude-li mu chystaná změna oznámena, nebude se k ní vůbec přihlížet,“ doplnil.

Pokud by dodavatele energií ukončení smlouvy, které je v souladu s energetickým zákonem, nadále odmítal akceptovat, měl by se pan Veselý podle Lukáše Zeleného co nejdříve obrátit na Energetický regulační úřad.

Bič na energošmejdy

Byť novela energetického zákona, zčásti účinná od ledna 2022 a zčásti od července 2022, významně zlepšuje ochranu spotřebitelů před nejrůznějšími energošmejdy, musejí si zákazníci i nadále dávat velký pozor. Změny budou probíhat postupně a trh se nevyčistí ze dne na den.

Začnou Odborníci na telefonu

Rubriku Ombudsman v Blesku na čtyři týdny střídá projekt Odborníci na telefonu. Své problémy i dotazy můžete i nadále posílat na e-mailovou adresu ombudsman@cncenter.cz. Využít ale můžete i některého z odborníků, kteří budou v redakci každé dubnové úterý od 10 do 12 hodin zodpovídat dotazy na téma podpora státu, právo, peníze a psychologické problémy.

Fotogalerie
3 fotografie

Pohonné hmoty a jejich zdražování v reakci na Ukrajinu.

Video
Video se připravuje ...

Pohonné hmoty a jejich zdražování v reakci na Ukrajinu Videohub