„Dům a vše kolem něj máme se sestrou napůl, od doby, kdy to na nás přepsal náš tatínek. Ale celkově tu naše rodina žije takových 380 let,“ vypráví Ludmila Zelenková z Hradiště u Domažlic s tím, že dříve šlo o usedlost, ke které patřilo hospodářství.

„Za stodolou máme zahradu, a jelikož byla malá a za ní byly dva pozemky sousedů, dohodl se otec se sousedy vyměnit tyto pozemky za louky kousek za vsí. Po výměně byly tyto pozemky oploceny a užívány jako sad,“ pokračuje paní. Jenže nyní, asi po 70 letech, přišel starosta obce s novou informací… „Že kousek toho našeho vyměněného pozemku je obecní a že ho chce prodat. Dozvěděly jsme se to tak, že nám přes plot hodil dopis ve chvíli, kdy jsme sušily seno,“ říkají.

Od advokátky se dozvěděly, že se má jednat o tzv. vydržení (Způsob nabytí vlastnického práva k věci movité i nemovité osobou, kterou po zákonem stanovenou dobu člověk drží jako vlastník. K vydržení dojde tím, že ji užívá jako vlastník a má za to, že mu věc náleží. – pozn. red.).

„My jsme ten pozemek užívaly v dobré víře a měly celou dobu za to, že je to naše,“ tvrdí seniorky. Proto se rozhodly přes tuto advokátku kontaktovat starostu s tím, že se jedná o vydržení. „A na základě toho nám přišel doporučený dopis, abychom zaplatily nájem 1000 Kč,“ překvapuje Zelenková. Po několika pokusech oficiálně získat část pozemku se sestry dohodly, ať si starosta vezme to, co je podle něj obecní.

„Chceme mít hlavně klid. Znovu mu proto advokátka napsala, ať si to tedy nechá, ale že jsme nechávaly dělat před několika lety novou hradbu za 40 tisíc a ať to na vlastní náklady rozhradí. Máme dokonce i papírové prohlášení od pána, který nám to stavěl. Potvrdil, že hradbu dával na původní místo a použil i původní jamky,“ popisují seniorky, které mají v ruce i vyjádření sousedů z obou stran, že hradba opravdu stojí tam, kde stála od nepaměti…

Na Ombudsmana Blesku se pak ale obrátily spolu s dotazem, zda se jedná o vydržení pozemku. „Já jsem pravidelná čtenářka Blesku. Každý den si pro něj chodím a ráda čtu příběhy jiných lidí, tak mě napadlo to zkusit taky. Snad nám to někdo vysvětlí, na čem jsme,“ uzavírá Ludmila Zelenková.

Co na to obec?

Starosta obce František Polanka zaslal Blesku také svoje vyjádření: „Komunikace s p. Schlaegelovou a p. Zelenkovou probíhá přes jejich právní zástupkyni JUDR. Kopáčkovou. Pro naplnění podmínek vydržení je třeba doložit existence nabývacího titulu k nemovitostem, z něhož lze dovodit informaci o nabytí nemovitosti. Obec Hradiště nabízí výše jmenovaným dohodu na odkoupení pozemků za obvyklou cenu při prodeji podobných nemovitostí v obci.“

Ombudsmanka Blesku: Vlastnické právo skutečně vydržely!

Pro paní Zelenkovou a její sestru má Ombudsmanka Blesku a advokátka JUDr. Jaroslava Šafránková dobrou zprávu! „Na základě skutečností uvedených paní Zelenkovou se domnívám, že vlastnické právo k předmětné části pozemku se svojí sestrou skutečně vydržely,“ říká Jaroslava Šafránková a rovnou pokračuje v radě:

„Paní Zelenkové a její sestře doporučuji podat k soudu žalobu na určení jejich vlastnického práva k předmětné části pozemku.“

Podmínky vydržení vlastnického práva upravuje občanský zákoník, který v obecnosti vyžaduje, aby poctivý a pravý držitel nepřetržitě držel věc po dobu 3 let, jde-li o movitou věc, a po dobu 10 let, jde-li o nemovitou věc.

„Držiteli navíc musí svědčit právní důvod, který by jinak postačoval ke vzniku vlastnického práva. Pokud držitel není schopen prokázat právní důvod, na jehož základě se jeho držba věci zakládá, pak je možné i v takovém případě vlastnické právo vydržet, uplynula-li doba dvojnásobně dlouhá, tj. 6 let u movitých věcí a 20 let u nemovitých věcí,“ vysvětluje Šafránková.

Ombudsmanka Blesku na závěr objasnila, zda existuje tzv. cílené vydržení, pokud se někdo rozhodne se starat o nějaký pozemek s cílem ho do budoucna takto získat. „Tzv. cílené vydržení není možné. Pokud se totiž někdo ujme držby cizího pozemku, o němž ví, že mu nepatří, nemůže k němu nabýt vlastnické právo jeho vydržením. Důvodem je nedostatek poctivé a pravé držby takové osoby,“ vysvětlila Jaroslava Šafránková.

Reakce na slova starosty Ombudsmanka Blesku

JUDr. Jaroslava Šafránková následně okomentovala i vyjádření starosty obce: Pokud by paní Zelenková a její sestra měly nabývací titul k pozemku, o kterém hovoří pan starosta, pak by nemusely řešit, zda vydržely vlastnické právo k dané části pozemku, či nikoli.

Smlouvou (dohodou) mezi otcem paní Zelenkové a jeho sousedem, o které se zmiňuje paní Zelenková, v minulosti došlo k výměně pozemků. Na základě této smlouvy vznikla paní Zelenkové a předtím jejímu otci dobrá víra, že jsou vlastníky celého pozemku vč. části, kterou si nyní nárokuje obec Hradiště, a to by pro vydržení mělo být dostačující. V případě mimořádného vydržení, u nějž je nutné držet pozemek 20 let, pak není nabývací titul vůbec potřeba dokládat,“ vysvětlila.

Blesk Podcast: Pomáháme lidem po tornádu, ale sami potřebujeme dostat silné emoce ven

Video
délka: 26:19.96
Video se připravuje ...

Blesk Podcast: Pomáháme lidem po tornádu, ale sami potřebujeme dostat silné emoce ven Jiří Marek

Fotogalerie
7 fotografií