„Oslovil jsem pana Miroslava Jáchima z Obrnic, zda by mi nepředělal koupelnu pro otce, který je po úrazu na vozíčku. Dcera pracuje v koupelnovém studiu, tak tohoto pána znala,“ popisuje Jiří Seifert, jak se dostal k panu Jáchimovi. Vůbec ho proto nenapadlo, že s novou koupelnou bude tolik problémů.

„Je tam řada chyb, ale nejhorší ze všeho je neexistující spád ve sprchovém koutě. Když tátu sprchuji, voda vytéká ven až do kuchyně,“ kroutí hlavou Seifert. Při pokusu o nápravu ale u »koupelnáře« tvrdě narazil. „Nezvedá telefon, nereaguje. Poslední komunikace proběhla někdy o prázdninách, kdy jsem mu říkal, že až přijede dodělat madla na záchod, která tam chyběla, že mu chci ukázat další nedodělky a chyby. No a už nepřijel,“ pokračuje pan Jiří.

Po celou dobu rekonstrukce už existovalo mnoho náznaků, které ukazovaly na potíže. „Místo tří neděl na tom dělal dva měsíce. Chyby byly i ve vyúčtování. Řekl si o 240 tisíc, a když nám to bylo divné, řekl, že se překoukl, a naúčtoval 210 tisíc,“ vypočítává.

Pan Seifert udělal chybu, že »koupelnáři« zaplatil ve chvíli, kdy ještě nebyla rekonstrukce definitivně hotová. A navíc nemá nic v ruce. Žádnou smlouvu, žádný podpis, jen rukou napsané vyúčtování a pár faktur za materiál. „Zato on má klíče od našeho domu, ta bezbariérová madla. Otec musí chodit na mobilní záchod, který má u postele, protože na ten nový si nesedne bez pomoci. Když ho sprchuji, tak druhou rukou musím stěrkou chytat vodu,“ stěžuje si Seifert s tím, že se rozhodl o pomoc požádat Ombudsmana Blesku: „Obracím se s prosbou na vás, protože nechci, aby takovým lidem tyhle věci procházely. Co mám dělat?“

Chyby, které chtěl reklamovat:

  • Odpad ve sprchovém koutě nemá žádný spád, při sprchování teče voda do kuchyně.
  • Jedno okno, které se nově dodělávalo, je o 5,5 cm výše než to druhé, které tam už bylo. 
  • Chybí bezbariérové madlo u záchodu.
  • Špatně přidělané dlaždičky, na některých místech jsou vystouplé.
  • Nalepené zlomené dlaždičky.
  • Na několika místech neestetické spojení dlaždiček nebo lišt. 
  • Špatně namontovaný přívod do umyvadla. Je obráceně teplá a studená.

Rada Petra Nováka: Plaťte za rekonstrukce až po předvedení!

Pan Seifert nemá v ruce žádnou smlouvu a toho se i nejvíce obával. Podle Ombudsmana a spolupracujícího advokáta společnosti Vaše nároky.cz Petra Nováka ale nemusí. „Na základě dohody mezi panem Seifertem a panem Jáchimem byla uzavřena smlouva o dílo. Že nebyla smlouva uzavřena písemně, nevadí, nicméně však značně ztěžuje důkazní situaci osobě, která se pak domáhá svých práv. Občanský zákoník přiznává objednateli, panu Seifertovi, možnost dílo reklamovat v případě, že neodpovídá smlouvě,“ vysvětluje Novák.

K samotné reklamaci ale zatím dojít nemůže, protože pan Seifert nepřevzal zrekonstruovanou koupelnu. „Kdyby došlo na předání díla, měl v tu chvíli pan Seifert vytknout zjevné vady, nepřebírat dílo a nic neplatit,“ podotýká Novák.

Ombudsman Blesku dále vysvětluje, jak je to s předáním a s placením: „Samotným zaplacením dílo není předáno. Záleží však na tom, jak se spolu ohledně předání dohodli. Obecně má objednatel dokončené dílo převzít, a to buď s výhradami, nebo bez výhrad. Dílo je dokončené, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Záleží tedy, zda byla panu Seifertovi předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu, pokud ne, mohl by se domáhat dokončení díla, a poté je tedy převzít s výhradami nebo bez a až poté případné vady reklamovat.“

Pokud by převzal koupelnu bez výhrad, nepřizná mu soud právo ze zjevné vady díla.

Pan Seifert tedy udělal tu chybu, že zaplatil, než mu »koupelnář« zrekonstruovanou místnost předvedl. „Právo na zaplacení ceny díla vzniká až provedením díla, tedy je-li dokončeno a předáno,“ vysvětluje.

Jak má tedy pan Seifert postupovat? Podle Nováka musí podat žalobu u soudu, kde by se mohl domáhat svých práv.

Obrátit se pan Seifert může také na Českou obchodní inspekci. Ta může zhotoviteli dát pokutu, objednatel, tedy pan Seifert, se však svých nároků touto cestou nedomůže…

Čeho se držet při zadávání rekonstrukce?

Jaký má být postup, čeho se držet, když si zadávám rekonstrukci? Co si ohlídat a co by určitě mělo být ve smlouvě? „Hlavně doporučuji jakoukoli smlouvu uzavřít písemně. V té by pak měl být uveden předmět smlouvy (co má být zhotoveno a v jakém množství kvalitě); cena, za má být dílo provedeno, časový údaj, kdy má být cena hrazena; a časový údaj, dokdy má být dílo zhotoveno. Ve smlouvě je pak možné sjednat i například, že nebude-li dílo zhotoveno do nějaké doby, má objednatel právo na přiměřenou pokutu za každý den prodlení,“ radí čtenářům Blesku spolupracující advokát společnosti Vaše nároky.cz Petr Novák.

Telefonát do společnosti: Jsem Jáchim, nejsem Jáchim

Proč takhle dopadla bezbariérová koupelna? Proč nezvedá telefony panu Seifertovi? Proč neopraví chyby, které po jeho práci zůstaly? I na to se chtěl Blesk zeptat pana Miroslava Jáchima, kontakt na něj dostal od zadavatele koupelny. Přinášíme přepis bizarního hovoru…

Dobrý den, to je pan Miroslav Jáchim?

Jáchim: Jo, asi jo. Povídejte.

Tady Tereza Hodáliková z Blesku, já vám volám ohledně pana Seiferta. On se nám ozval s tím…

Jáchim: Z jakého Blesku?

Z novin, z deníku Blesk.

Jáchim: Jo, to nevím.

A pamatujete si na pana Seiferta? Dělal jste mu někdy před půl rokem koupelnu.

Jáchim: To já nevím, že bych někomu dělal koupelnu.

Vy jste nikomu nedělal koupelnu?

Jáchim: Ne.

A čím se živíte?

Jáchim: Píšu tužkou... Pojistky. Chcete pojistku?

Ne, já chci mluvit o rekonstrukci koupelny, kterou jste dělal.

Jáchim: Já o ničem nevím.

Ale jste přeci pan Jáchim Miroslav z Obrnic?

Jáchim: Ne, tak to nejsem. Tak to je špatný.

Fotogalerie
15 fotografií