„Zjistil jsem to před dvěma lety, když si majitel vedlejší garáže nechal vyměnit střechu,“ zoufá si Karel Chovánek. Tehdy se v útrobách jeho garáže v Teplicích začaly objevovat mokré mapy. „Jeho garáž je vyšší a naléhá na tu mojí. Tím, že nechal zbourat atiku (pozn. red.: nadezdívku), která bránila vodě odtékat na moji garáž, měl jsem tu při každém dešti mokré zdi i strop,“ vysvětluje zoufalý senior.

Obrátil se proto na stavební odbor teplického magistrátu. Ten zjistil, že garáž mezitím změnila majitele a nařídila mu nápravu. „Poté, co jsem si garáž zakoupil, byla sjednaná náprava a nechal jsem odbornou firmou namontovat dostatečně dimenzovaný okap a střechu opravit. Vše jsem dokládal stavebnímu úřadu,“ sdělil nový majitel Jan Černý.

Happyend se nekoná

Tady by příběh mohl skončit. Jenže i přes tyto úpravy bojuje Karel Chovánek s opakující se vlhkostí garáže dál. „Ta krytina, která svádí nově vodu do okapu, je neodborně položená, takže pod ní opět teče voda,“ ukazuje přímo na střeše senior. Tentokrát už ale jeho výtky zůstaly bez očekávané odezvy. Teplický magistrát a následně i Krajský úřad Ústeckého kraje neshledaly žádná pochybení.

„Autorizovaný inženýr na místě zjistil, že provedení opravy stavebních a klempířských konstrukcí jsou bez vad a poruch. Další jednání je bezpředmětné,“ vyjádřila se k věci úřednice stavebního odboru Jana Novotná. „Připadá mi, že úřady nejednaly, jak měly. Nepřizvaly mě ke kontrole. Myslím, že měly nařídit, aby majitel uvedl střechu garáže do původního stavu,“ dodává Karel Chovánek.

Zkouší štěstí na ministerstvu pro místní rozvoj

Jelikož se panu Chovánkovi výsledek rozhodnutí Magistrátu Teplice a KÚ Ústí n. L. nelíbí, rozhodl se zaslat dopis na ministerstvo pro místní rozvoj.

„V průběhu podzimu roku 2018 došlo k úpravě mezi garážemi, a to provedením nového žlabu pro odtok vody v rozporu s původním kolaudačním rozhodnutím, což mně bylo sděleno dopisem ze dne 21. 11. 2018 od MG Teplice. V podstatě se jedná o neoprávněnou úpravu vedenou nad mým pozemkem – garáže, bez mého souhlasu,“ píše v dopise Karel Chovánek.

„Podal jsem opakovanou stížnost dne 11. 12. 2018 na KÚ Ústí n. L. Odpověď na tuto moji stížnost mně byla zaslána dne 24. 1. 2019. S poznámkou, že ji považují z hlediska své pravomoce za ukončenou, s tím, že jsem údajně pochybení stavebního úřadu 1. stupně blíže nespecifi koval. Toto považuji za ránu pod pás,“ uzavírá v dopise Karel Chovánek.

Ministerstvo nepomůže, soudí Ombudsmanka Blesku

„Obávám se, že ministerstvo pro místní rozvoj ve věci nebude moci dále jednat, protože skutečně byla dodržena veškerá ustanovení stavebního zákona, jimiž se jak teplický magistrát, tak Krajský úřad Ústeckého kraje, má řídit. Byla provedena kontrolní prohlídka, na které bylo konstatováno, že vlastník stavby výzvě stavebního úřadu k provedení oplechování a dalších prací vyhověl. Kontrolní prohlídce byl přítomen i autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku staveb,“ říká po prostudování případu Ombudsmanka Blesku JUDr. Jaroslava Šafránková.

Žádost na stavební úřad, nebo znalec

Jak má pan Chovánek postupovat, aby mu do garáže nezatékalo? Případ Blesk předal do rukou Ombudsmanky advokátky Jaroslavy Šafránkové. „Pan Chovánek se může obrátit na stavební úřad se žádostí, aby bylo vlastníku stavby nařízeno provedení nezbytných úprav stavby, zajištění účinného odvádění a zneškodňování odpadních vod, k usnadnění průtoku přívalových vod nebo k zamezení vnikání povrchových vod do staveb a na přilehlé pozemky,“ navrhuje možný postup Šafránková.

Další možností je, že si nechá pan Chovánek vypracovat znalecký posudek, ze kterého bude vyplývat, čím přesně je způsobeno zatékání do garáže, a následně bude žádat majitele stavby, aby zjednal nápravu,“ přidává další radu Ombudsmanka a advokátka.

Šanci má i majitel garáže

Garáž změnila majitele. Má nový majitel nějakou páku na toho bývalého? „Pokud jde o nového majitele a jeho eventuální nároky vůči původnímu majiteli, pak samozřejmě záleží na tom, co měli sjednáno v kupní smlouvě a zda původní majitel nového informoval o možných problémech a možném zatékání a správním řízení, které ve věci v té době bylo vedeno,“ vysvětluje Šafránková, podle které dle občanského zákoníku má kupující právo do pěti let od nabytí uplatňovat po prodávajícím práva ze skrytých vad stavby.

„Toto lze pak řešit nejčastěji formou slevy z kupní ceny. Nicméně to platí jenom v případě, pokud kupující o vadě v té době nevěděl a nebyl o ní informován, a také samozřejmě záleží na tom, co budou mít prodávající a kupující ujednáno v kupní smlouvě,“ uzavřela.

VIDEO: „Ceny nemovitostí dál porostou. Žábou na prameni jsou politici,“ říká ekonom

Video
délka: 24:00

„Ceny nemovitostí dál porostou. Žábou na prameni jsou politici,“ říká ekonom Markéta Volfová, Lukáš Červený