Pan Bém je neřidič, auto ale vždy vlastnil. Důvod je nasnadě – chce být soběstačný, a tak ho tam, kam potřebuje, vozí pečovatelka. Před dvěma lety mu starý favorit vypověděl službu a v servisu panu Bémovi sdělili, že oprava už není možná. „Vedoucímu firmy SEMAK v Semilech jsem tedy řekl, že uvažuji o koupi jiného vozu,“ vzpomíná pan Bém. „A on mi řekl, že tu má za třicet tisíc citroëna,“ radoval se senior.

Auto za 30 tisíc

Usedl tedy do vozu a nechal si ho jednatelem firmy panem Tomášem Pavlatou předvést. Zkušební jízda proběhla v prosinci 2017 a poté, co senior ve třech splátkách auto v lednu 2018 doplatil, podepsal kupní smlouvu a pan Pavlata ho odvezl nejen na přepis vozu, ale ochotně i před jeho dům. „Druhý den jsem požádal pečovatelku Ivetu, aby mě dovezla pro uhlí. Už jsme ale nedojeli. Auto se zablokovalo,“ líčí začátek problémů pan Bém.

Když mu v servisu řekli, že by oprava stála asi 30 000 korun, obrátil se na pana Pavlatu, od kterého vůz za stejnou částku koupil a chtěl situaci řešit. „Šel jsem za ním několikrát, ale vždycky mě vyhodil,“ říká senior v rozporu s tvrzením Tomáše Pavlaty (viz box Vše bylo jinak?).

Pozdě si přečetl kupní smlouvu!

V té době si navíc zřejmě poprvé přečetl kupní smlouvu, ve které zjistil, že majitelem vozu není pan Pavlata, ale paní Věra Horáková, že nesedí najeté kilometry, ani rozměry gum na autě. Rozčílený a zoufalý se tedy obrátil na policii. Ovšem s půlročním zpožděním – 19. července 2018!Řekli mi: Proč jste tu smlouvu podepisoval?“ vzpomíná senior. Když se nic nedělo, znovu se podle svých slov vypravil za panem Pavlatou, a pak za dva měsíce později znovu na policii s tím, že byl zprostředkovatelem prodeje vozu uveden v omyl a byla mu zatajena skrytá vada. To už bylo devět měsíců po koupi!

Vyšetřování tohoto oznámení přesto přineslo zajímavou informaci. Citroën panu Pavlatovi prodala 13. 11. 2017 jistá Věra Horáková. Pavlata neřešil přepis na sebe, a místo toho auto prodal panu Bémovi. Ovšem jménem Věry Horákové! I podle státního zástupce lze s jistotou tvrdit, že smlouvu nepodepsala paní Horáková. Podpisy na obou dokumentech se totiž lišily. Při výslechu se však žena necítila jako poškozená a v případu případné skryté vady vozidla to tedy nehrálo žádnou roli.

Další chyba!

V té době už jeho auto bylo nepojízdné a senior ho raději (zřejmě na něčí radu) odhlásil. Znovu špatně, takže za to, že neodevzdal poznávací značky do depozitu, dostal pokutu. Na to, zda má vůbec nějakou šanci se ze své situace dostat, se zeptal Ombudsmana Blesku.

Vše bylo jinak?

Podle Tomáše Pavlaty, který potvrdil, že prodej 16 let starého vozidla Citroën Xsara zprostředkoval, pan Bém auto do září 2018 normálně provozoval. Koncem září 2018 přišel a tvrdil, že vozidlo někdy padá do náhradního režimu. „Byl objednán do našeho servisu, aby předvedl udávanou závadu a byla mu nabídnuta případná oprava zdarma. Do servisu se však nikdy nedostavil a udávanou závadu nikdy nepředvedl. Místo toho šel na policii,“ popisuje vývoj událostí Pavlata. „Panu Bémovi jsem osobně v říjnu 2018 nabízel odkup vozidla za cca 25 000 Kč, což zohledňovalo jeho cca roční provoz. Tuto nabídku odmítl,“ pokračoval Tomáš Pavlata.

„Nic mi nenabídl. Tohle slyším poprvé,“ tvrdí ovšem senior Bém. Ani pro jedno tvrzení doklady neexistují. A případná nabídka na odkup už podle informací Blesku platná není. Dle vyjádření pana Pavlaty s kauzou nechtějí mít nadále nic společného.

Auto musí nejdříve reklamovat!

„Pan Bém má stále šanci situaci řešit soudní cestou,“ radí Lukáš Zelený. „Vzhledem k popsaným skutečnostem vycházím z toho, že se jedná o podstatné porušení smlouvy (automobil je totiž nepojízdný). Pan Bém musí nejdříve věc řešit prostřednictvím reklamačního řízení s prodejcem (Věrou Horákovou – pozn. red. ),“ radí Zelený s tím, že teprve potom, co řízení skončí jeho neúspěchem, může podat žalobu k soudu. „Aby mu soud přiznal náhradu nákladů, musí pan Bém před podáním žaloby zaslat prodejci takzvanou předžalobní výzvu,“ pokračuje Zelený.

Jak má tedy pan Bém postupovat?

„Jestliže domluva s prodejcem není možná, doporučil bych kupujícímu, aby prodejci zaslal dopis ohledně zahájení reklamace. Pan Bém si automobil zakoupil od fyzické osoby, a ne od podnikatele, tudíž v tomto vztahu neplatí zákonná třicetidenní lhůta,“ říká k případu Lukáš Zelený a vysvětluje dále: „Pro tyto případy zákon stanovuje přiměřenou lhůtu. Teprve po uplynutí přiměřené lhůty se kupující může obrátit na soud se žalobou na plnění.“

Pan Bém se podle Lukáše Zeleného dopustil velké chyby. „Neoznámil prodejci vadu na automobilu včas. Důsledkem tohoto opomenutí je, že ztrácí právo od smlouvy odstoupit. Kupující má v takovém případě nárok pouze na opravu automobilu či přiměřenou slevu z kupní ceny (pokud prodávající o vadách na automobilu v okamžiku prodeje věděl nebo musel vědět),“ uzavírá.

Ombudsman Blesku radí: Odhlaste nepojízdné vozidlo!

● Je-li automobil nepojízdný, je třeba provést jeho odhlášení z registru vozidel.

● Pokud žádost o vyřazení vozidla podává přímo vlastník, musí k této žádosti přiložit osvědčení o registraci vozidla, registrační značky a technický průkaz.

● Vlastník je pak povinen zabezpečit vozidlo tak, aby neohrožovalo nebo nepoškozovalo životní prostředí, v některých případech musí příslušnému úřadu sdělit, kde se vozidlo nachází a jaký je účel jeho využití.

Mnoho pochybností při koupi

● Když vůz přestal začátkem roku 2018 jezdit, pokoušel se podle svých slov pan Bém vůz do Semaku neúspěšně vrátit. Prý ho vždy vyhodili. Podle majitele servisu však kontaktoval servis až v září 2018 a majitel Pavlata mu nabízel odkup vozidla za cca 25 000 (srážka zohledňovala roční povoz). To ale pan Bém popírá. Žádný důkaz nemůže předložit ani jeden z nich.

● 30. září 2018 se pan Bém vydal na policii do Semil, kde ohlásil, že byl uveden v omyl tím, že mu zprostředkovatel prodeje Tomáš Pavlata měl zatajit skrytou vadu na vozidle. Policie zjistila rozdíl na tachometru od kupní smlouvy a neexistoval tedy důkaz, že auto skutečně nejezdilo. Policie věc šetřila a případ odložila se slovy, že nejde o podezření z přečinu.

● 11. března 2019 Jiří Bém prostřednictvím advokátky podal trestní oznámení pro neoprávněné vyhotovení podpisu na kupní smlouvě. Během vyšetřování se totiž ukázala zajímavá věc. Citroën původně prodala 13. 11. 2017 panu Pavlatovi jistá Věra Horáková. Ten ale neprovedl přepis na sebe a místo toho auto prodal panu Bémovi. Ovšem jménem Věry Horákové!

I podle státního zástupce lze s jistotou tvrdit, že smlouvu nepodepsala paní Horáková. Podpisy na obou dokumentech se totiž lišily. Státní zástupce sice připustil, že to není v souladu se zákonem, ale že nenastala vážná újma na právech pana Béma, který se mohl bránit civilně-právními prostředky. Stejně by to však podle něj mohlo být posuzováno jen jako přestupek, u kterého ale už uplynula promlčecí doba.

VIDEO: Muže vykázali z autobusu, ten mu pak na Smíchově rozbil lahví sklo.

Video
délka: 00:32.62

Muže vykázali z autobusu, ten mu pak na Smíchově rozbil lahví sklo. Policie České republiky