„Začali ho budovat v průběhu června,“ řekl Blesku Petr Šaroch, který už tehdy tušil, co se bude dít. „Od července mají otevřeno a je to hrůza. Především o víkendech. Jejich klientelu tvoří především vodáci a často se jich tu sejde i 25,“ dodává. S klidem a tichem byl konec.

Prosecco bar, jak ho sousedka nazvala, je navíc v těsné blízkosti chaty pana Šarocha. Pozemek, na kterém vyrostl bar, je obecní, a proto se vydal za starostou. „Řekl mi, že jim to pronajal, protože chtěli mít bufet. Na můj dotaz, zda bych jako majitel sousedního pozemku neměl být informován a neměl dát souhlas, neřekl nic,“ dodává Šaroch.

Evropsky významná lokalita

Ztráta klidu na rybaření není jediná věc, která panu Šarochovi na podnikání sousedky vadí. „Nejsem žádnej strašidelnej zelenej, ale jsou tu kachny, často i s malýma, jsou tu hadi, žáby, raci a tohle tady jim určitě neprospívá. Ten násilný zásah do přírody je obrovský,“ říká. „Oni to tady vysekali, poházeli štěrkem, pak na to dali písek a postavili tuhle hrůzu a to je tu přitom cedule s nápisem Evropsky významná lokalita. Ta tu není jen tak, ne?“ dodává s otázkou.

Na záchod všude kolem...

Podle jeho slov se i ostatní chataři snažili nezasahovat a neupravovat prostor u řeky. Pouze pravidelně udržují cestičku k vodě. „Já chápu, že chce někdo podnikat, ale v nějakých mezích,“ zlobí se. „Já se ptám, kdo tohle povolil? Co na to říká hygiena? Mají tam přivedenou vodu? Mají tam jeden záchod, ale už jsme několikrát viděli, že tady chlapi chodí všude kolem na louku. Navíc na pěti kilometrech jsou tu už tři hospody pro vodáky se vším všudy, asi tu další bar není úplně potřeba, ne?“ ptá se rybář.

Místo slov činy!

Petr Šaroch ovšem není typ člověka, který by jen pokládal otázky do větru. Rozhodl se proto jednat. Když nepochodil u starosty, obešel sousedy a na ministerstvo životního prostředí zaslal dopis, ve kterém ho podpořilo 14 místních chatařů. Kontaktoval i povodí. Na řešení ale čekal marně. A tak se obrátila na Blesk. A věci se daly do pohybu!

Majitelka baru: Máme všechna povolení

Blesk kontaktoval i majitelku baru – paní Bláhovou, která zároveň v osadě Kloučka u Sázavy žije. „Rozhodli jsme se, že chceme mít Prosecco bar, tak jsme ho udělali. Povolení máme veškeré, vše máme v pořádku,“ sdělila Bláhová.

Na dotaz, zda neměla problémy s pracovníky z Povodí Vltavy, odpověděla: „Pán z Povodí se vším vesměs souhlasí. Jak říkám, vše máme v pořádku.“ Prosecco bar přitom není první podnikatelský počin paní Bláhové. „Měla jsem dřív Cyklobar v Kunraticích. Chodí k nám nyní jak chataři, tedy kromě pana Šarocha, tak i vodáci se zastavují a všichni jsou spokojení,“ tvrdila Blesku.

Co na to jiní?

1. Povodí Vltavy: Postavila ho bez povolení! Už tam nikdy nebude!

Blesk zajímalo, jak se k situaci staví Povodí Vltavy, které má správu Sázavy na starosti. „Nájemkyně stánek na pozemku obce umístila a upravila okolí, včetně vedlejšího pozemku v naší správě, bez povolení. Poté nás kontaktoval jak Vámi zmíněný pan Šaroch, tak i nájemkyně obecního pozemku paní Bláhová, proběhla prohlídka na místě a bylo s nájemkyní dohodnuto, že pozemek ve správě státního podniku Povodí Vltavy i pozemek obecní uvede do původního stavu,“ informoval aktuální stav Hugo Roldán, mluvčí státního podniku Povodí Vltavy. „Věc řešíme společně se starostou s tím, že nájemní smlouva skončí v září a nebude již prodloužena,“ dodal Roldán.

2. Krajská hygienická stanice Středočeského kraje: Bar je provozován bez našeho vědomí!

Povodi Vltavy Druhou institucí, kterou Blesk oslovil, byla Krajská hygienická stanice Středočeského kraje. „Po prostudování dokumentace jsme zjistili, že Prosecco bar umístěný v osadě Kloučka v okrese Praha-východ je provozován bez našeho vědomí. Pokud se jedná o pojízdný stánek, pak tento druh provozovny podléhá ohlašovací povinnosti provozovatele na KHS, což provozovatel tohoto zařízení neučinil,“ přidala svoje vyjádření mluvčí KHS Dana Šalamunová s tím, že po obdržení ohlášení provedou pracovníci KHS v takovémto zařízení kontrolu.

3. Finanční úřad pro Středočeský kraj: Nesmíme ani naznačovat, ale věc prošetříme

Jako třetí Blesk kontaktoval finanční úřad. Potřebuje takový bar povolení i od nich? A jak je to s EET? „Povinnost evidence tržeb se odvíjí od činnosti prováděné poplatníkem, a bez bližších informací nelze povinnost evidence tržeb v dané provozovně posoudit,“ zněla nejasná odpověď mluvčí Jiřiny Plášilové.

I tak se ale na bar paní Bláhové zřejmě mrknou. „Současně Vám sdělujeme, že Vámi poskytnuté informace byly posouzeny jako podnět k možnému využití v rámci činnosti FÚ. V této souvislosti Vám sdělujeme, že s ohledem na zákonnou povinnost mlčenlivosti, nemůžeme komentovat jednotlivé případy daňových řízení konkrétních daňových subjektů.“

Starosta mlčí…

Začátkem srpna, přesně 7. srpna, zaslal Blesk otázky na oficiální e-mailovou adresu obce Stříbrná Skalice. Odpověď? Žádná. Starosta Miroslav Šmied ani nezvedal telefon a na SMS nereaguje… Panu Šarochovi ale starosta přece jen napsal. Zamítl jeho žádost o pronájem sousední plochy, o kterou rybář dlouho stál. „Chtěl jsem mít zajištěný vstup do vody. Starosta mi řekl, že nejsme s manželkou členové obce, že tu nemáme trvalé bydliště, takže mi to nemůže pronajmout. Přesto jsem podal žádost. Odpověď přišla až po návštěvě Blesku,“ říká.

Ombudsman Blesku: Pokuty mohou jít do milionů

„K provozování baru je zapotřebí mnoho oprávnění,“ říká v obecné rovině Ombudsman Blesku, právník Lukáš Zelený. „Hostinská činnost je živností řemeslnou, takže je k ní zapotřebí minimálně středoškolské vzdělání. Pokud se v baru podává i alkohol, což je činnost koncesovaná, lze ji provozovat pouze ve schválené provozovně, která musí být zapsaná v živnostenském rejstříku.

Přímý provoz a prodej pak předpokládá plnění daňových a dalších povinností vůči finanční správě. Především se jedná o EET, kdy je nutné vystavit kupujícímu účtenku a zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online,“ vypočítává Zelený s tím, že prodej alkoholu bez koncese může být pokutován až do výše jednoho milionu korun.

Chráněná oblast

„Oblast je kromě jiného chráněna zákonem o ochraně přírody a krajiny. Významnější zásah, obzvláště úprava ploch sousedících s řekou, vyžaduje souhlas orgánu ochrany přírody, kterým je v daném případě Krajský úřad Středočeského kraje.“

Jestliže tedy nějaký podnikatel postupoval bez souhlasu, hrozí mu podle Zeleného pokuta až do výše dvou milionů korun.

Mnoho povolení

„Zároveň mu úřad může nařídit, aby místo uvedl do původního stavu, což už ostatně udělalo i Povodí Vltavy. Upravovat břehy řek a stavět v jejich blízkosti je obecně právně poměrně složité, a když se k tomu přidá i to, že je pozemek na území s nějakým zvýšeným režimem ochrany, je potřeba vyřídit hned několik povolení. Bez nich jsou stavební či pozemkové úpravy prováděny takzvaně načerno.“

Lukáš Zelený radí panu Šarochovi i v otázce zamítnuté žádosti o pronájem pozemku: „Omezení, že obecní nemovité věci lze pronajímat pouze občanům obce, zákon o obcích neuvádí. Může se však jednat o nějaké omezení určené přímo obcí, které by však obec měla odůvodnit,“ radí panu Šarochovi, jak postupovat.

VIDEO: Nenasytný labuťák spolkl rybářskou návnadu a zburcoval rybáře k nevídané záchranné akci. 

Video
délka: 00:16.77

Nenasytný labuťák spolkl rybářskou návnadu a zburcoval rybáře k nevídané záchranné akci. Martin Driečný