Obyvatelé domu, ve kterém se nachází 15 bytových jednotek, řeší už několik let dluhy pana Milana Fialy (58) a jeho rodiny. „Jeden byt vlastní přímo on, druhé dva dcery Magdaléna a Anežka. Od října 2016 jsme od nich neviděli ani korunu,“ říká Ivana Němečková (53), majitelka jednoho z dalších bytů a žena, která se rozhodla mluvit i za ostatní. „Všechny jejich dluhy – poplatky i nedoplatky platíme my ostatní z fondu, který máme a který se stále tenčí,“ říká paní Němečková.

Nebudou topit?

Další nebezpečí, které obyvatelům domu v důsledku chování pana Fialy hrozí, je, že budou příští zimu bez tepla. „Pan Fiala dlouhodobě bojkotuje výstavbu kotelny. To došlo do takové fáze, že pokud ji nestihneme postavit, budeme příští zimu všichni mrznout,“ děsí se Ivana.

„Neustále se odvolává. Tohle se táhne čtyři roky,“ pokračuje Němečková s tím, že v domě vlastně ani jeden z »dlužníků « nebydlí. „Co víme, tak Anežka Fialová svůj byt od začátku pronajímá, v bytě pana Fialy je nastěhovaná jeho tchyně, protože on bydlí ve svém domě. A místo paní Magdalény Sládečkové v bytě bydlí její bratr František. Takže vlastně všechny tři byty jsou pronajímané.“

Dluží 526 612 Kč

Přestože mluvčím rodiny Fialů je otec, za dluhy odpovídá každý majitel svého bytu sám. „Dcerám se posílají doporučené dopisy, tak musejí vědět, že dluží. Obě jsou vzdělané ženy, nechce se mi věřit, že bydlí na dluh!“ prozrazuje Ivana Němečková a přidává rovnou i čísla: „Zatím podle účetnictví dluží přes půl milionu a částka každý měsíc roste. Pan Fiala nyní dluží celkem 114 517 korun, paní Magdaléna 211 055 korun a paní Anežka 201 040 korun. Je to suma sumárum nyní 526 612 korun, které nám nyní chybí ve fondu.“

Jak z toho ven?

Dluhy k bytům 8, 9, 10 jsou podle informací Blesku zažalovány tak, aby nedošlo k jejich promlčení. Poslední soud byl odročen, údajně z důvodu mnohostránkového vyjádření pana Fialy. „Jak to, že když někde někdo neplatí nájem, tak ho vystěhují a on neplatí za tři byty a ještě se nám směje," ptá se Ivana Němečková Ombudsmana Blesku. „Vodu mu odpojit nemůžeme, to by ji neměl nikdo v baráku. Navíc blokuje výstavbu kotelny…“

Co s tím? Opravdu naše zákony umožňují neplatit poplatky na bydlení, vodu, topení a přesto v klidu bydlet? Může se pan Fiala do nekonečna odvolávat?

Začalo to u nebytového prostoru

Celý problém s panem Fialou vznikl podle nájemníků v roce 2014, kdy měl zájem o nebytový prostor. „Přišel na schůzi se smlouvou a nechtěl nám ji ukázat,“ vzpomíná paní Němečková. „To bylo v době, kdy jeho dcera, doktorka Sládečková, dělala předsedkyni družstva. My mu říkali, že nebudeme podepisovat něco, co ani nevidíme… A tím to celé začalo,“ domnívá se.

Rodina pana Fialy zarytě mlčí...

Blesk chtěl dát prostor i druhé straně – panu Fialovi a jeho dcerám Anežce Fialové a Magdaléně Sládečkové. Zatímco pan Fiala vzkázal reportérům Blesku: „Vlezte mi na záda a už mě neotravujte,“ dcera Anežka Fialová do telefonu jen chvilku mlčela. Na následné otázky, zaslané zprávou, zda ví o tom, že dluží za svůj byt, zda to chce nějak řešit a zda ví o tom, že její dluhy de facto platí její sousedé, neodpověděla. Paní Sládečkovou Blesk oslovil mailem, ale odpověď nepřišla…

Ombudsman Blesku: Musí vydržet »bojovat«, své peníze nakonec získají!

Problém, který řeší SVJ Na Korábě, zhodnotil Ombudsman a advokát Roman Moussawi. Postavil se na stranu ostatních majitelů bytů, kteří nyní platí dluhy někoho jiného. „Pan Fiala a jeho dcery, stejně jako ostatní vlastníci bytů, mají povinnost hradit příslušné zálohy. To platí pro všechna SVJ. Pokud tak nečiní, vzniká SVJ klasická peněžní pohledávka.

Správný postup v takovém případě je (stejně jako i u jiných peněžitých pohledávek), vyzvat dlužníka prostřednictvím předžalobní výzvy k zaplacení a dát mu lhůtu nejméně 7 dní. Pokud však ani poté dlužník nezaplatí, je na místě obrátit se na soud, aby dlužníkovi uložil povinnost dlužnou částku včetně příslušného zákonného úroku z prodlení (cca 8 % ročně) uhradit,“ říká nejdříve obecně Moussawi a pokračuje: „Pokud SVJ dluhy skutečně vymáhá a podala na pana Fialu a jeho dcery žalobu, a to ještě před promlčením, tak je postup SVJ zcela v souladu se zákonem a jinak ani postupovat nemohli – SVJ je totiž povinno »postupovat s péčí řádného hospodáře«, kam jednoznačně patří i vymáhání dlužných částek.“

Natahování a exekuce

Podle Ombudsmana Blesku dokáže šikovný právník soudní spor natahovat klidně i řadu let. „Na druhou stranu, jednou musí soud rozhodnout a v daném případě není věc nijak právně složitá, takže nakonec se rozsudku SVJ dočká. Vzhledem k tomu, že pan Fiala a dcery, tj. dlužníci mají ve svém vlastnictví byty a zjevně mají i stabilní vysoké příjmy, tak nebude těžké z nich následně finanční prostředky získat. Pokud by ani po pravomocném rozhodnutí dlužné fi nanční prostředky neuhradili, tak SVJ zahájí exekuční řízení. V konečném důsledku by se tedy SVJ mělo svých peněz dočkat,“ hodnotí Moussawi.

Na kotelnu stačí většina!

Roman Moussawi se vyjádřil i k tématu výstavby kotelny, která je dalším problémem, který trápí SVJ Na Korábě: „Co se týče výstavby kotelny, tak pro takové rozhodování dle občanského zákoníku obecně platí, že je třeba souhlas většiny hlasů přítomných vlastníků jednotek, ledaže stanovy vyžadují vyšší počet hlasů. Pokud tedy nestanoví stanovy pro takový typ rozhodování potřebu »silnější« většiny, rozhodne o kotelně většina přítomných hlasů. Jednotlivce je tedy obecně v takové věci poměrně snadné přehlasovat.“

3 otázky na téma NEPLATIČ

Odpovídá Roman Moussawi:

■ Jak přimět platit zálohy majitele bytu?

„Majitel má povinnost hradit zálohy. Pokud tak nečiní, jedná se o klasickou peněžitou pohledávku a jedinou správnou možností je takovou pohledávku co nejdříve vymáhat u soudu.“

■ Je viníkem majitel, nebo nájemník? Lze peníze chtít po nájemníkovi?

„Majitel/vlastník bytu – ten má povinnosti vůči SVJ. Nájemce pak odpovídá vlastníkovi/majiteli bytu.“

■ Lze například vypnout dlužníkům vodu a plyn či elektřinu tak, aby to neohrozilo další?

„To opravdu nejde!!“

VIDEO: „Nechali jsme se nachytat na levné energie,“ říká havířovský kantor. Co mu poradil Ombudsman Blesku?

Video
délka: 03:40
1080p 720p 360p

„Nechali jsme se nachytat na levné energie,“ říká havířovský kantor