Boj jí znesnadňuje i fakt, že tři čtvrtiny nemovitosti vlastní nezletilý prasynovec… „Já už v minulosti po smrti svých rodičů tři čtvrtiny toho domu převedla na svého synovce, ten ale záhy zemřel a po sobě nechal tehdy devítiměsíčního syna Šimona,“ začíná vyprávět bývalá astronomka RNDr. Marie Vykutilová, CSc., s tím, že jejímu prasynovci bude nyní deset let a jeho zděděný podíl je ve správě opatrovnického soudu. „Já bojuji především za něho a jeho majetek a chci zjistit, zda mě sirotčí soud v té věci může podpořit,“ vysvětluje žena.

Nový dům 8 x 10 m by měl stát podle předběžných plánů na sousední zahradě necelé čtyři metry od jejího plotu. „Když za mnou majitel té zahrádky, která má nějakých 300 metru čtverečních, přišel pro sousedský souhlas se stavbou, byl asi zklamán. Řekla jsem mu, že mu ten souhlas nedám. Odvětil, že si svůj sen, bydlet jednou ve své zahrádce, stejně splní,“ popisuje průběh jednání paní Marie.

Soused chce ctít rodinnou tradici...

Jelikož se snažila problém nejdříve sama vyřešit, nabídla sousedovi výměnu. „Za tu jeho malou zahradu jsem chtěla směnit bezmála 2000 metrů čtverečných za vsí, které patří k té naší chalupě. On si to jen nafotil a od té doby vůbec nekomunikuje. Jediné, co od něj vím, že to vlastně směnit ani nechce, protože prý musí ctít rodinnou tradici,“ pokračuje seniorka. Problém je ale ten, že nabízený pozemek je uprostřed polí a ten by se musel směnit s družstvem za nějaký krajní a blíže k obci. „To už jsem sjednala a souhlasili by, ale asi by to nepomohlo, protože obec v místě, které by dostal a kde končí i veškeré sítě, zatím s žádnou výstavbou nepočítá,“ smutně zhodnotila a na závěr se ptá Ombudsmana Blesku: „Co mám dělat pro zachování hodnoty majetku nezletilého dítěte a světla i pro mé žití?“

Bojí se i o své sklepy

Spolumajitelka chalupy má velký strach. Nad chalupou a pod ní má dva rybníky. Ty jsou spojeny potokem, který teče v drenážích přímo pod cestou u jejího domu a sousedí i se stavební parcelou. „Když bude bagrovat základy, které mají být tři metry hluboké, dostane se nejen pod ten potok, ale i pod úroveň obou rybníků a v případě zaplavení základů hrozí, že se utrhne pískovcový svah za chalupou, kde máme sklepy,“ obává se paní Vykutilová.

Soused se vyjádřit nechce

Blesk se několikrát neúspěšně pokoušel se sousedem paní Marie spojit. Nakonec odpověděl na esemesku: „Omlouvám se, že jsem nezvedal telefon, ale během dne nemám prostor zvedat hovory. K této záležitosti se nechci vyjadřovat. Děkuji za pochopení.“

Co na to Ombudsman Blesku?

Stavbě nic nebrání, ale…

Celou kauzu výstavby 8metrového rodinného domu na sousedním pozemku nechal Blesk přezkoumat. Co na to říká Ombudsman právník Roman Moussawi? „Z informací, které paní Vykutilová poskytla, vyplývá, že její soused plánuje postavit stavbu v souladu s územním plánem. Jednoduše řečeno, obec rozhodla, že se na daném místě má stavět. Sousedovic pozemek je tedy určený k tomu, aby na něm stál dům,“ hodnotí. „Jediný důvod proti stavbě, který paní Vykutilová uvádí, je tedy její soukromý zájem (případně zájem jejího vnuka) na tom, aby nedošlo k zastínění zahrady. Ačkoliv paní Vykutilové úplně rozumím, tak se domnívám, že nemá reálnou šanci, aby stavbě zamezila.“

Jaké kroky se může pokusit podniknout?

„Má samozřejmě možnost, a v praxi se to často děje, zdržovat stavební řízení a dělat obstrukce, a tím sousedovi stavbu znepříjemnit a výstavbu zdržet. Pokud si tedy vezme šikovného advokáta, tak může souseda pěkně potrápit.“ Paní Vykutilovou zajímalo, zda jí sirotčí soud může nějak v tomto boji pomoci? „Co se týče opatrovnického soudu, tak ten určitě, již z povahy svého postavení, nemůže paní Vykutilovou jakkoliv podpořit. Jeho úkolem je jen schvalovat úkony za nezletilého, zjednodušeně proto, aby nezletilého někdo třeba »neobral« o jeho peníze apod. Určitě se nebude nijak »plést« do řízení, i když by jeho výsledek mohl být pro nezletilého přínosem,“ vysvětlil Ombudsman Moussawi.

A co poslední věc, obava o budoucnost jejích sklepů? „Pokud dojde kdykoliv během stavby k jejich poškození vinou souseda, tak bude mít paní Vykutilová právo na plnou náhradu škody, kterou jí soused způsobí,“ uzavřel Roman Moussawi.

»Nachytat« ho ale může na výšce!

Ombudsman Roman Moussawi má na konec ale pro paní Vykutilovou jednu cennou radu!

„Zjistil jsem, že pozemek leží v chráněné krajinné oblasti, takže soused bude muset splnit mnohem přísnější podmínky pro stavbu, než je běžné u jiných domů. Zde mohou být omezení pro vzhled domu, půdorys, střechu, sklon střechy, velikost oken, počet pater a samozřejmě výšku,“ vypočítává Moussawi a přidává na závěr zmiňovanou radu: „Jako advokát paní Kutilové bych tedy začal zjištěním toho, zda náhodou plánovaný dům nepřekračuje dovolenou výšku. Což by bylo nikoliv jen v rozporu se soukromým zájmem paní Vykutilové, ale i v rozporu se zájmem veřejným. S tím by se už dalo pracovat a takové zjištění by mohlo celou situaci vychýlit ve prospěch paní Vykutilové.“

VIDEO: Sousedská válka v Anglii

Video
délka: 01:10.08
Video se připravuje ...

Sousedská válka v Anglii twitter/youtube