Marcela Dembiniaková (70) s maminkou Marií (89) koupily byt v 7. patře za 870 tisíc. Dalších 150 tisíc spolykaly nutné opravy. Se sousedy vycházely obě dobře, nikomu neškodily. Peklo na zemi zažívají podle svých slov od chvíle, kdy se do bytu pod nimi nastěhoval podnájemník Štefan s partnerkou. „On je strašně zlý a dělá nám z plezíru naschvály. Jednou mi zastoupil venku cestu s tím, že mě zabije. Podařilo se mi utéct,“ tvrdí paní Marcela.

V zimě mrznou, poslouchají nadávky

Soused prý naschvál větrá a zastavuje topení, aby měly seniorky v bytě zimu. „Řekl nám, že staré baby nemají na teplo nárok. Máme starý systém topení. Když on zavře kohoutek, teplo se k nám do bytu nedostane,“ stěžuje si žena. Vychladlé radiátory musí co dva dny odvzdušňovat, aby doma s maminkou nezmrzly. „Souseda proti nám štve i ta jeho povedená partnerka,“ říká.

Zastavováním topení to podle nich jen začalo. „Pak přišly rány, kdy nám kopal s kamarádem do dveří. Vyřvával, že mi natrhne p..u, že to on umí. Strašně jsme se bály,“ rozplakala se Marcela. V tu dobu se začali spory zabývat policisté, strážníci i vedení družstva. Podivná válka pokračovala ale dál. „Ty stará k…o, tak dlouho jako ty bych nechtěl žít, řval po mámě. Já tě zabiju, křičel,“ svěřila se dále 70letá seniorka s tím, že do toho všeho se z bytu začala v noci ozývat hlasitá hudba a rodina prý začala mlátit dveřmi, také do topení, nábytku a vyřvávat. Povedený soused ani při jedné z návštěv Ombudsmana Blesku neotevřel.

Už padly pokuty

Správní orgán třikrát jejím stížnostem vyhověl tak, že viníka trestal pokutou. Počtvrté trest nepadl prý proto, že se viník k výhrůžkám smrtí nepřiznal a chyběli svědci napjaté situace. Každodenní stres se začal podepisovat na Marcelině zdraví, což jí potvrdili i samotní lékaři. „Ztrácím zrak, mám narušenou sítnici. A doktoři říkají, že to může být i z toho. Chodím po nemocnicích, čeká mě další operace. Když jsem byla ve špitále, nějaká žena bouchala na mámu, že je z kriminálky, říkala, že nás vyžene z bytu do tří měsíců, že nám vykopne dveře. Kdo ví, kdo to byl, maminka byla na mrtvici,“ smutní paní Marcela.

O problémech ví celý dům

I lidé z dalších bytů mají se zmíněnou rodinou problém. „Dokud tito lidé zde nebyli, nic takového se nedělo!“ hořekuje například sousedka Jiřina Jurišinová (64). „Volala jsem sanitku paní Dembiniakové a doprovázela ji k lékaři, když zkolabovala v důsledku nekonečných naschválů a šikany ze strany podnájemníků,“ dodala. Ostatní obyvatelé domu jsou spíše na slovo skoupí. „Vím, že tam nějaké problémy jsou, ale nemíchám se do toho, jsou to jejich potíže,“ řekl muž ze 4. patra. „Mě to nijak nezajímá, co se tam děje. Chci mít svůj klid,“ konstatuje penzistka žijící v jednom z nejvyšších pater.

Co na to bytové družstvo?

Družstvo se zabývá opakovanými stížnostmi Marcely Dembianiakové dosti pravidelně. „Bylo provedeno měření teploty v bytě, které neprokázalo nesprávné užívání bytu,“ uvedl místopředseda představenstva Josef Berny. Kvůli hluku doporučil stěžovatelce bytové úpravy akustickými deskami, které mají její byt izolovat. „Z rozhodnutí představenstva byla zamítnuta vaše žádost o zrušení souhlasu k pronájmu podnájemníků z bytu pod vámi,“ vzkázal předseda představenstva Lukáš Kačáni.

Pomůže Ombudsman Blesku? 

„Jedna ze základních povinností družstva je zajistit členům družstva, resp. nájemcům družstevního bytu, plný a nerušený výkon práv spojených s užíváním bytu,“ říká Ombudsmanka Lucie Hrdá. „Za nerušený výkon práv nájemce ale nelze považovat situaci, kdy podnájemce sousedního bytu obtěžuje ostatní osoby slovními útoky, hlasitou hudbou, kopáním či vypínáním topení. V takové situaci by mělo zasáhnout představenstvo družstva a upozornit nájemce bytu, že jeho podnájemci porušují povinnosti stanovené ve stanovách a domovním řádu družstva, a vyzvat nájemce ke zjednání nápravy,“ říká Hrdá.

Blesk také zajímalo, jak je to s radou, kterou dostaly seniorky od místopředsedy představenstva Josefa Berny, že si mají izolovat svůj byt akustickými deskami? „V žádném případě není povinností nájemce si na vlastní náklady zajistit zvukovou izolaci družstevního bytu v situaci, kdy je nadměrně obtěžován hlukem ze sousedních bytů. Jak již bylo zmíněno výše, je povinností družstva zajistit nerušený výkon práv spojených s užíváním bytu a nelze tuto povinnost přenést na nájemce bytu,“ dále pokračovala JUDr. Lucie Hrdá.

Zakročit musí družstvo...

Jak mají tedy ženy postupovat, když bytové družstvo nepodniká žádné kroky? „Za situace, kdy představenstvo družstva nevidí důvod pro zrušení souhlasu k pronájmu podnájemníků, mají členové družstva možnost podat stížnost ke kontrolní komisi družstva, která kontroluje veškerou činnost družstva a v případě porušení povinnosti představenstva družstva může požadovat zjednání nápravy. Poslední možností je bránit se soudní cestou, kdy je možné podat žalobu na členy představenstva či kontrolní komise, kteří jsou povinni jednat s péčí řádného hospodáře, a žádat náhradu škody,“ dodává Ombudsmanka Lucie Hrdá.