Spotřebitelé, kteří řeší spor v oblasti neživotního pojištění s některou z pojišťoven na českém trhu, mají nyní novou možnost vyřídit záležitost mimosoudní cestou, aniž by museli platit poplatky a absolvovat často zdlouhavé soudní řízení. Svou činnost zahájila Kancelář ombudsmana České asociace pojišťoven.

„Chceme spotřebitelům nabídnout možnost rychlého a bezplatného řešení sporů s pojišťovnami nebo pojišťovacími zprostředkovateli. Soudní spory jsou pro klienty nákladné, zdlouhavé a často nesrozumitelné. Proto jsme založili Kancelář ombudsmana ČAP, jako organizaci na ochranu spotřebitele,“ vysvětluje výkonný ředitel České asociace pojišťoven Jan Matoušek a dodává: „Podobné instituce fungující podle směrnice na ochranu spotřebitele jsou úspěšné v řadě jiných členských států EU. Věřím, že vyřešit spornou záležitost smírnou cestou, zdarma a do 3 měsíců bude pro spotřebitele atraktivní možnost.“

Prvním ombudsmanem, který bude spotřebitelské problémy řešit, se stala doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D, působící na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Jak instituce funguje?

Na omsbudsmana se může obrátit spotřebitel, který se svým nárokem neuspěl u pojišťovny; za návrh k ombudsmanovi se neplatí žádný poplatek a toto mimosoudní řešení trvá maximálně 90 dnů (déle jen výjimečně, je-li případ složitý). Ombudsman si vyžádá stanovisko druhé strany, pak případ posoudí a navrhne stranám podobu dohody (případně zpracování odborného posudku).  Ombudsman se snaží docílit smírného vyřešení, tj. oboustranně přijatelné dohody, a soudnímu řízení tak předejít. Probíhá-li mimosoudní řešení a spotřebitel v něm řádně pokračuje, neběží promlčecí lhůta. Spotřebitel má možnost kdykoli toto řešení ukončit a obrátit se na soud.

Za jakých okolností může spotřebitel podat návrh na řešení sporu?

Spotřebitel musí být fyzickou osobou (pojistník nebo zájemce o pojištění) a může uplatnit sporné právo z pojistné smlouvy anebo jiné smlouvy o poskytování služeb souvisejících s neživotním pojištěním, je-li její smluvní stranou. Ombudsman ČAP neřeší spory z povinného pojištění motorových vozidel. Návrhy spotřebitelů související se životním pojištěním řeší finanční arbitr. Spotřebitel musí doložit, že sporné právo u pojišťovny nebo zprostředkovatele pojištění uplatnil včas, ale se svým nárokem neuspěl. Za návrh neplatí spotřebitel žádný poplatek.

V jakých záležitostech se spotřebitel může obracet?

Může jít například o spor s pojišťovnou ohledně pojištění majetku, nemovitosti, domácnosti, havarijní pojištění. Může se tedy jednat např. o požáry domácnosti/nemovitosti, vytopení, poškození majetku živly (např. při povodních), odcizení majetku nebo vykradení bytu a  další. Lidé mohou vést spor s pojišťovnou, která jim například nechce poskytnout stoprocentní pojistné plnění za škodu.

Více informací, podrobnosti o postupech a odpovědi na nejčastější otázky a další potřebné informace najdete na webu www.ombudsmancap.cz.

Video: Podívejte se, čím rozhodně nehasit požár v kuchyni!

Video
délka: 00:39.26
Video se připravuje ...

 Generali