Paní Petra přišla jednoho večera domů unavená z práce a chtěla se pořádně prospat. V půl páté ráno ji ale vzbudily podivné zvuky. „Slyšela jsem v domě divný šramot a napadlo mě, že sousedé mají mejdan,“ říká Petra. Po chvíli se ozvala velká rána a zvuk tekoucí vody. Petra běžela rychle do koupelny.

Až po pár minutách Petře došlo, co se vlastně stalo. Bojler plný vody se vytrhl ze zdi, prorazil sádrokartonový strop a zřítil se do vany. Cestou poškodil baterii, zrcadlo, umyvadlo a nakonec vanu. „Nechci ani domyslet, jak by to dopadlo, kdybych se zrovna koupala, kotel plný vody váží víc než sto kilo,“ říká Petra.

„Jedním skokem jsem vypnula hlavní přívod vody, ani mne v tom šoku nenapadlo, že mohla třeba probíjet elektřina. Byla jsem bosa a pořezala jsem si nohu o střepy na zemi,“ líčí svůj hrozivý zážitek. Koupelnu, včetně nového bojleru, si Petra přitom nechala zrekonstruovat před pěti lety certifikovanou firmou.

Petra hned ráno havárii nahlásila pojišťovně, která situaci vyhodnotila jako urgentní. Ihned přijel pracovník, který vše nafotil a zapsal. Po deseti dnech ale přišla zpráva, že pojištění domácnosti, které Petra platí, se na tento případ nevztahuje. „Kdyby prý do bytu vlétlo letadlo nebo zeď prorazil strom, odškodnění by mi náleželo, ale o bojleru není v pojišťovací smlouvě ani zmínka,“ diví se Petra. Rekonstrukce koupelny a nový kotel budou stát minimálně 45 000 korun.

„Nejraději bych pojištění po této zkušenosti vypověděla,“ říká Petra. Nemůže to udělat, protože platí hypotéku a součástí smlouvy je, že musí mít byt pojištěn. Petra kontaktovala Ombudsmana Blesku a jeho tým právníků, aby zjistila, na co má právo.

Rada

● Přečtěte si pozorně pojistné podmínky, i ty, které jsou napsané drobným písmem!

● Nezapomeňte si uložit všechny doklady a faktury!

● Pojišťovnu si můžete vybrat dle vlastního uvážení, vybírejte pečlivě!

Vodu pojišťovny proplatí, utržený bojler ne

Obecně platí, že pojištění majetku se vztahuje na škody způsobené některým z pojištěných rizik, například vichřicí, povodní, zemětřesením a podobně. „Pokud by při utrhnutí bojleru došlo zároveň k úniku významného množství vody a paní Hudíková měla riziko vodovodních škod pojištěno, pojišťovna by hradila tu část škody, která byla způsobena vodou, tedy například poškození výmalby nebo podlahy či koberce promáčením,“ říká Marcela Machová z České asociace pojišťoven.

Ve smlouvě může být také pojištěna uniklá voda jako taková (tedy částka, kterou musí klient uhradit za uniklou vodu), není to ale hrazeno automaticky, ale jen pokud je taková věc ve smlouvě výslovně uvedena. Škoda způsobená pádem kotle (rozbitý podhled, zrcadlo, umyvadlo) by i nadále byla nelikvidní. „V případě paní Hudíkové došlo k utržení kotle jaksi samovolně, takže se obávám, že tento případ není likvidní z žádného dostupného pojištění majetku,“ říká Machová.

Lze uvažovat o tom, zda kotel nespadl proto, že byl chybně nebo nedostatečně připevněn. Pak by poškozená mohla uplatnit náhradu u firmy, která kotel před lety připevňovala. Tato firma pak může vyplatit náhradu ze svých prostředků nebo případ předat svému pojistiteli odpovědnosti (pokud je pojištěna).

„Podmínkou ovšem je, aby poškozená doložila dokumentaci vzniklé škody, dodala pojišťovně i doklady o provedené práci (minimálně fakturu, v lepším případě i objednávku a doklad o úhradě),“ vysvětluje specialistka pojištění majetku Marcela Machová.

Šanci dává až nový zákoník

Paní Petra má podle právníka Lukáše Zeleného skutečně velikou smůlu. „Vzhledem k tomu, že od instalace kotle již uplynulo 5 let, bude právo na náhradu škody vzniklé vadnou instalací již promlčeno,“ říká Zelený.

„Podle nového občanského zákoníku by bylo právo promlčeno až za 10 let,“upozorňuje právník. Vždy je tedy nutné, aby jste si schovávali faktury od firem, které vám v bytě provádějí úpravy.

Varování: Neposílejte originály!

Vážení čtenáři, do rubriky Ombudsman Blesku posílejte výhradně kopie dokumentů a fotografií. Dopisy není nutné posílat doporučeně, ale redakce je nevrací. Pokud si příběh Ombudsman Blesku nevybere, je okamžitě skartován!

Fotogalerie
8 fotografií