V lednu 2015 pan Vild zakoupil vozidlo Hyundai v ceně 169 000 korun. „Měl jsem z předešlých let s autobazarem dobrou zkušenost, proto jsem chtěl auto koupit zase tady,“ říká Jiří.

Na prodejní smlouvě stálo, že autoprodejce je jediným výlučným vlastníkem a je oprávněn vozidlo prodat. Na základě této kupní smlouvy leasingová společnost poskytla úvěr na financování vozidla.

„Asi po roce jsem obdržel úřední dopis od exekutora, že je moje auto předmětem exekučního řízení,“ říká Jiří. Exekuce je vedena na původního majitele, společnost, která byla v exekučním řízení už v době, kdy prodala automobil panu S., a ten ho po pár měsících prodal servisu.

„Zavolal jsem do leasingovky i do autobazaru a byl jsem ujištěn, že jde o omyl a vše bude v pořádku,“ říká Jiří. Leasingovka spolu s Jiřím podala stížnost proti exekučnímu řízení, jelikož zakoupili vůz v dobré víře. Návrh byl ale zamítnut pro neoprávněnost.

„Ke vší smůle jsem se v dubnu 2016 stal účastníkem dopravní nehody, kterou jsem nezavinil, ale auto bylo na odpis,“ říká Jiří. Pojišťovna odmítla vyplatit finanční náhradu za totální škodu, jelikož je na vozidlo vedeno exekuční řízení. Jiří musel doplatit leasingovce 140 000 korun, za již neexistující auto.

„Autobazar se brání, že vozidlo měli řádně prověřené a koupili ho od pana S., a ne od majitele v exekuci, a že jsem ho mohl volně používat. S autohavárií ale prý nikdo nepočítal,“ říká Jiří.

Jiří si koupil auto k dopravě do zaměstnání, řádně splácel, a nakonec je bez vozidla i bez peněz. Vrak vozidla ani nemůže nechat zlikvidovat, když není jeho majitelem. Kontaktoval Ombudsmana Blesku a jeho tým právníků, aby zjistil, jaké kroky má dále podniknout. Nyní čeká na vyjádření soudu ohledně oprávněnosti exekučního řízeni.

Platit by měl autobazar

Jestliže k předmětu koupě (vozidlu) uplatňuje právo třetí osoba, a pokud o této skutečnosti kupující při uzavření smlouvy nevěděl, je na místě reklamace automobilu u autobazaru a vznesení nároku na odstoupení od smlouvy (není-li možná výměna za jiný vůz, který takovou vadou netrpí).

„Vzhledem k tomu, že došlo ze strany autobazaru k porušení smlouvy, má pan Jiří zároveň nárok na náhradu veškeré škody, která mu tím vznikla,“ říká právník Lukáš Zelený.

„Pokud pojišťovna odmítá vyplatit pojistné plnění z důvodu, že poškozenému reálně nevznikla žádná škoda, neboť mu auto vůbec nepatří, je takový argument zřejmě oprávněný,“ říká právník Zelený. K nabytí automobilu totiž nemohlo dle zákona dojít, pokud je daný vůz na soupisu majetku, jehož prodejem se má provést exekuce, a došlo k vydání zákazu nakládání s touto věcí.

Pokud někdo dluží a je na něj exekuce uvalena, nesmí nakládat se svým majetkem, tedy i s autem. Pokud tento zákaz nerespektuje a rychle prodá vůz například do bazaru nebo jeho prostřednictvím, nelze tomu účinně zabránit.

„Pan Jiří tedy může buď automobil vydat exekutorovi a po prodávajícím požadovat vrácení kupní ceny automobilu a náklady přepisu vozidla z titulu náhrady škody, nebo podat návrh na zrušení exekučního příkazu,“ říká právník Petr Novák.

Minimalizujte rizika

Koupě auta není levná záležitost. Jak minimalizovat riziko investice?

V exekuci?

Prověřte minulého majitele v centrální evidenci exekucí. Stoprocentní záruku tím sice bohužel nezískáte, protože v centrální evidenci nejsou uvedeni úplně všichni dlužníci, ale snížíte tím riziko, že si pro váš vůz přijde exekutor.

Kradené?

Pomocí VIN kódu můžete projít databázi nahlášených kradených vozů Policie ČR. Služby nabízí i specializované společnosti. Stačí zapátrat na internetu.

Varování: Neposílejte originály!

Vážení čtenáři, do rubriky Ombudsman Blesku posílejte výhradně kopie dokumentů a fotografií. Dopisy není nutné posílat doporučeně, ale redakce je nevrací. Pokud si příběh Ombudsman Blesku nevybere, je okamžitě skartován!

Fotogalerie
8 fotografií