Manželé Tomanovi se chystali zajet do města za dcerou, manžel se vydal rovnou k zaparkovanému autu a paní Marie šla ještě vyhodit odpadky. Přístřešek s popelnicemi mají jen pár metrů od domu. Před popelnicí byla zledovatělá asfaltová cesta a důchodkyně uklouzla.

Upadla na ruku, bolestí vykřikla, manžel přiběhl, pomohl ženě na nohy a odvedl ji do auta. „V ten moment nás nenapadlo pořizovat fotodokumentaci z místa, teď už vím, že by se fotky později hodily. Ruka mě bolela, jeli jsme hned do nemocnice,“ říká Marie.

Na rentgenu se ukázal potrhaný sval v rameni, zlomená hlavice pažní kosti a vyhozená ploténka. Doktor zafixoval celou ruku s ramenem a lopatkou do krunýře s dlahou tak, že se důchodkyně nemohla skoro hýbat. „Celé tři měsíce jsem spala v křesle, dodnes mám problémy s krční páteří a každý den mě bolí hlava,“ popisuje následky úrazu Marie.

Dcera je zdravotní sestra, a tak denně dojížděla pomáhat rodičům s domácností i hygienou maminky. Po odstranění dlahy následovalo několik měsíců rehabilitace, přesto rameno stále není úplně v pořádku.

Město necítí zodpovědnost

Důchodkyně se šla zeptat na městský úřad, zda by měla nárok na odškodné za bolest následkem úrazu. Domnívala se, že město zodpovídá za posypání namrzlého chodníku. Úřednice Marii odbyla s tím, že město nemůže zodpovídat za všechny namrzlé chodníky ve městě a vyjíždí na úklid jen v určitých časových intervalech.

„Myslela jsem, že je úřad pro takové situace pojištěný. Žádné odškodné mi ale nedali,“ podivuje se důchodkyně, kterou odpověď úřadu neuspokojila, a proto napsala Ombudsmanovi Blesku a jeho týmu právníků, aby zjistila, na čí straně je právo.

„V plánu zimní údržby jsou stanoveny tři kategorie pořadí důležitosti pro ošetření jednotlivých komunikací a chodníků včetně druhu posypu. Doba ošetření od zjištění, kdy vrstva sněhu dosáhne 5 cm nebo vznikne náledí, je různě dlouhá podle kategorie pořadí. Chodník Pod Pekárnou, kde se stal úraz, náleží do třetí kategorie, kde se provádí údržba po ošetření komunikací první a druhé kategorie, nejpozději do 48 hodin,“ říká starostka města Vimperk Jaroslava Martanová.

Po nahlášení úrazu na Městský úřad Vimperk paní Tomanovou byla příslušná pojišťovna, se kterou má město Vimperk uzavřenu smlouvu, požádána o odškodnění úrazu s popisem události a povětrnostní situace dne, kdy se stal úraz. Jednalo se o plošnou námrazu po celém městě, která odpoledne roztála. Přednostně byly ošetřeny spádové chodníky zařazené v první a druhé kategorii.

Pojišťovna vyhodnotila celou událost a sdělila, že povinností města je podle zákona o pozemních komunikacích zmírnit následky povětrnostních vlivů v rámci svých možností. „Tento den nebylo v možnostech města zmírnit tyto následky, a tím za újmu vzniklou město neodpovídá,“ vysvětluje starostka.

Záleží na tom, kde upadnete

„Případ paní Marie je bohužel komplikovaný,“ přiznává právník Petr Novák. „Výše bolestného byla vyčíslena a ohodnocena 60 body a paní Marie by měla dostal finanční odškodnění za vytrpěnou bolest ve výši 15 411,60 korun. Bohužel ale upadla na špatném místě,“ dodává právník. Podle něj totiž chodník kolem popelnic spadá do III. stupně důležitosti a na odstranění ledu nebo sněhu má město ze zákona 48 hodin.

„Město sice jako vlastník komunikace odpovědnost nese, paní Marie stavu chodníku přizpůsobila chůzi i obuv a cesta bývá obvykle pravidelně ošetřována,“ vysvětluje Novák, klientku zastupoval a marně se pokoušel s městem mimosoudně vyrovnat.

„V mezích možností města Vimperk nebylo možné tuto závadu odstranit, důsledky povětrnostní situace ani na ni předepsaným způsobem upozornit,“ právník.

„Vlastník chodníku nebo silnice se může své odpovědnosti zprostit, pokud prokáže, že nebylo v mezích jeho možností tuto závadu odstranit,“ říká právník. U závady způsobené povětrnostními situacemi takovou závadu zmírnit, ani na ni předepsaným způsobem upozornit. Své odpovědnosti se může zprostit také v případech, kdy byla závada komunikace pro chodce předvídatelná, on jí ovšem nepřizpůsobil svou chůzi.

,,V případě, kdy se poškozený chodec snaží přejít daný chodník pokrytý náledím, přestože má možnost volby schůdnější cesty, nebude jeho nárok na náhradu škody uznán. Na náhradu nemá chodec nárok ani v případě, pokud neměl v době úrazu odpovídající zimní obuv,“ vysvětluje Jiří Hartmann.

Úraz na neposypaném chodníku: Jak postupovat při odškodnění?

Sežeňte maximum důkazů, výpovědi svědků, kteří byli události přítomni, fotodokumentaci místa nehody, popis kdy, kde a jak k úrazu došlo. Lékařský posudek, potvrzení od zaměstnavatele o ztrátě na výdělku, pokud jste byli v pracovní neschopnosti, a shromážděte účtenky za všechny výdaje spojené s léčením nebo zničené oblečení (včetně hodinek, mobilního telefon apod.). Následně se obraťte s žádostí o odškodnění, podloženou kopiemi těchto dokladů, na majitele chodníku, tedy obec.

Přivolaná městská policie může pomoci se zdokumentováním případu, její příslušníci mohou posloužit také jako svědci. Stejně tak mohou být svědky členové záchranné služby, kteří vás na místě ošetřili nebo zajistili převoz do nemocnice.

Fotogalerie
6 fotografií