Paní Vítězslava má velkou rodinu, chtěla si usnadnit práci, tak si v e-shopu Elektromedia.cz koupila sušičku prádla. Sušička začala již po měsíci vykazovat vady. Kontrolka hlásila plnou nádržku na vodu, i když byla prázdná, samovolně se vypínala a bylo nutno ji neustále kontrolovat a sušení obnovovat.

Paní Vítězslava nahlásila poruchu servisnímu středisku a technik vyměnil ventil. Po týdnu volala opraváře znovu, technik demontoval celý systém a vyměnil filtr. Za pár dní volala Vítězslava do servisu potřetí.

Technik přijel, provedl kompletní demontáž a konstatoval, že systém není nijak zanesen nečistotami. Zjistil vadu vodního čerpadla, která způsobovala zvýšený odběr proudu. Vítězslava se rozhodla pro reklamaci. Poslala doporučený dopis s žádostí o vrácení peněz přímo k rukám jednatele e-shopu.

„Reklamaci neuznali a tvrdili mi, že jsem provozovala výrobek jiným způsobem, než je uvedeno v návodu k obsluze a že nebyla zjištěna žádná provozní vada způsobená výrobcem,“ říká Vítězslava. Společnost argumentovala tím, že pokaždé bylo zjištěno znečištění sušičky, což nekoresponduje se záznamy o opravách.

„Po pár týdnech se objevila další porucha, když jsem otevřela dveře sušičky, buben se nepřestával točit, museli přijet vyměnit spínač. Došla mi trpělivost,“ říká Vítězslava.

Vítězslava se znovu obrátila dopisem na jednatele společnosti s žádostí o vrácení peněz a odstoupení od smlouvy. Návrh znovu nebyl přijat. Klientka prý neprokázala 3x stejnou vadu a k odstoupení je nutné, aby v posledním dokladu konstatoval servisní technik neopravitelnost vady.

„Upozornila jsem firmu Elektromedia, že věc předám právníkovi. Jednatel společnosti nereagoval, tak jsem požádala Ombudsmana Blesku a jeho tým o pomoc,“ říká Vítězslava. Právníci poslali nejprve předžalobní výzvu k vrácení 16 990 korun, když jednatel nereagoval, následovala žaloba k soudu.

„Nedojde-li ke smírnému vyřešení sporu se spotřebitelem, ponecháváme rozhodnutí na nezávislém soudu, jehož pravomocný rozsudek respektujeme,“ říká František Hýsek z internetové firmy ELEKTROMEDIA, s.r.o..

Zavolat Ombudsmana se vyplatilo!

„Pokud reklamujete 3x stejnou závadu, nebo 4x jinou, máte nárok na odstoupení od smlouvy a vrácení peněz, stejně jako paní Vítězslava,“ říká Petr Novák.

Prodejce se odvolával na špatné zacházení se sušičkou, a její znečištění, což však nebylo podloženo záznamy o vyřízení opravy. „Soud rozhodl, že protistrana je povinna klientce vrátit peníze za sušičku, a navíc zaplatit úroky z prodlení, které činily přes 1000 Kč,“ říká právník.

Fotogalerie
6 fotografií