Každých 600 km musel pan Stanislav doplňovat ztrácející se kapalinu, a tak se rozhodl, že nechá auto v autoservisu pořádně opravit. S technikem se na místě domluvil na výměně těsnění pod hlavou a přebroušení hlavy. Po dvou dnech ze servisu zavolali, že hlavu srovnali, ale je tu další závada, prasklý blok motoru.

„Poškodili motor mého auta,“ tvrdí důchodce. „Říkali, že se pokusí motor svařit, a pak zavolali, že to nejde,“ vypráví Stanislav. Jediné východisko viděl technik v kompletní výměně motoru. Stanislav čekal víc než měsíc, a když se nic nedělo, začal shánět nový motor sám. Sehnal ho přes internet, i když bez záruky.

„Do servisu jsem přivezl auto ve zcela pojízdném stavu, po několika týdnech jsem zaplatil 8543 korun a nechal vůz odtáhnout raději do jiného servisu,“ říká Stanislav.

V dalším servisu automobil opravili, instalovali nový motor, který jim důchodce dodal. Stanislav zaplatil dalších 14 500 korun za auto, které je teď v pořádku. Přesto se Stanislav rozhodl oslovit Ombudsmana Blesku a jeho tým právníků, aby zjistil, jaké existují možnosti při jednání s autoservisy, pokud se klient domnívá, že závadu způsobil servis.

Vyjádření autoservisu

Zákazník si objednal výměnu těsnění pod hlavou motoru, protože na voze dochází k úniku chladicí kapaliny. Po demontáži se ukázalo, že těsnění pod hlavou je neoriginální a zjevně nedávno měněné.

Následoval standardní postup, tedy přebroušení hlavy motoru na specializovaném pracovišti. Ke zkřivení hlavy dochází vinou přehřátí motoru v důsledku nedostatečného chlazení v souvislosti s nedostatečným množstvím chladicí kapaliny. Po dolití kapaliny a zahřátí motoru na provozní teplotu byla zjištěna vlasová trhlina v bloku motoru, která byla zakryta vodním čerpadlem.

Klient původně žádal, aby motor zakoupil náš autoservis, ale poté co zjistil, že mu na použitý motor nemůžeme dát záruku a připočteme si DPH, rozhodl se sehnat motor sám. Demontované díly jsou u nás k dispozici a jsme schopni doložit, že vyjmuté těsnění je neoriginální a nejeví známky dlouhého provozu.

Musíte mít v ruce důkazy!

Zákon mluví jasně: „Každý, kdo od jiného převzal věc, jež má být předmětem jeho závazku, odpovídá za její poškození, ztrátu nebo zničení, ledaže by ke škodě došlo i jinak,“ říká Petr Novák.

Provozovatel autoservisu tedy objektivně odpovídá za jakoukoliv škodu, která na automobilu vznikla, a to z jakýchkoliv příčin. Důležité je, aby v předávacím protokolu bylo přesně uvedeno, v jakém stavu se automobil nachází, a jakékoliv další poškození či škoda půjde za provozovatelem servisu,“ dodává Novák.

Zjištěné poškození je však nutné bez prodlení uplatnit. V případě, že máme podezření na poškození vozidla ze strany autoservisu, můžeme si nechat udělat znalecký posudek či stanovisko jiného odborného servisu společně s fotodokumentací.

„Dokud nemáme zajištěn důkaz, nevydáváme vozidlo zpět autoservisu, protože po technické stránce nebude možné dodatečně zjistit, v čem byl problém,“ varuje Novák s tím, že servis pak může náš nárok odmítnout, škodu opravit a následně požadovat zaplacení za opravu. Pak už není možné prokázat, že škoda vznikla přímo v autoservisu.

Co musí udělat majitel automobilu

Pro náhradu škody a pro úspěšné uplatnění nároků je nutné mít odpovídající důkazy ve formě znaleckých posudků a stanoviska odborníků. Vše musí být zdokumentované, podepsané a předem odsouhlasené, protože následné dokazování bude na jeho straně a je nutné mít důkazy a podklady, o které se může opřít.

Pokud jste poškozený, jednejte ihned, jakmile zjistíte, že autoservis mohl vaše vozidlo poškodit. Ve chvíli, kdy totiž bude provedená oprava v jiném autoservise, pravděpodobně také dojde ke zničení důkazů, že motor skutečně poškodil první autoservis.

Jak se chrání autoservis

Stejným způsobem se »kryje« i autoservis, v jehož zájmu je také důsledné sepsání předávacího protokolu, aby následně majitel nepožadoval náhradu škody za něco, co autoservis nezpůsobil, škoda byla způsobena již před převzetím vozidla, ale věc nebyla řádně sepsána – např. odřený lak na vozidle, promáčklá střecha apod.

Fotogalerie
7 fotografií