Před lety koupili pozemek, postavili rodinný dům, soused postavil plot podle katastrální mapy a všechno bylo po mnoho let v pořádku. Když původní plot dosloužil, nahradili ho manželé Mejzlíkovi novým. „Máme dva psy, potřebovali jsme pořádný,“ říká paní Mejzlíková.

S nástupem digitalizace katastrálních map ale soused zjistil, že by měl nárok ještě na dva metry pozemku ze strany Mejzlíkových. Začaly tahanice. Mejzlíkovi nechtějí ustoupit, vždyť celých patnáct let pozemek používají a měli za to, že tohle rozdělení je správné. Najednou po nich chtějí ze stavebního odboru papír na stavbu plotu? Za plotem mají gril a bazének a nechtějí nový plot ničit.

Neoblomný soused dokonce neoprávněně vstoupil na pozemek Mejzlíkových a vyznačil kolíky a barvou hranici pozemku. Manželé zavolali Policii ČR, která přestupek řeší. „Pokud bychom uznali nové rozdělení pozemku, tak nám by patřil kus silnice před domem,“ říká paní Mejzlíková. Silnice je městská, město Budišov kdysi prodalo Mejzlíkovým pozemek s původní výměrou. „Jsme v tom nevinně, co jsme koupili, to máme, a že tenkrát ještě nebyly digitální mapy, není náš problém,“ říká paní Mejzlíková. Manžele Mejzlíkovi zajímá, na čí straně je právo, a tak požádali o radu Ombudsmana Blesku a jeho tým právníků.

Tanec stavebního úřadu

Vyřešit problém manželů Mejzlíkových se Blesku nepodařilo ani na stavebním úřadu města Budišov. Místo jasné odpovědi nám Ing. Kristýna Hortová předvedla nesrozumitelný emailový taneček.

Musejí manželé posunout plot a je to nepovolená stavba?

Stavební úřad: „Protože tzn. digitalizace katastrálních map patří mezi úkoly resortu Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního (ČÚZK), musíte se se svým dotazem obrátit na některé z pracovišť ČÚZK, stavební úřad není v této věci kompetentním úřadem.“

Manželé bydlí ve vaší obci a řeší problém týkající se stavebního odboru též ve vaší obci.

Stavební úřad: „Ve věci oplocení jako stavby je věcně i místně příslušným správním orgánem Úřad městyse Budišov, stavební úřad. Každý, kdo řeší jakýkoliv problém týkající se kompetence stavebního úřadu v naší místní působnosti, má možnost kontaktovat náš stavební úřad a požádat o konzultaci.“

Ano, a právě proto vás kontaktujeme. Můžete nám, prosím, odpovědět na otázku?

Stavební úřad: Následovala zpráva plná pro laika nesrozumitelných paragrafů, kterou Ing.Hortová zakončila větou „Omlouvám se, ale tímto sdělením jsem vyčerpala rozsah toho, co by bylo možné k Vašemu dotazu sdělit, a nadále již nebudu na Vaše případné zprávy odpovídat.“

Mlčí i starosta

Jak a zda je ochoten řešit spor sousedů starosta Petr Piňos, se Blesku nepodařilo zjistit. Ani po měsíci opakovaných výzev na dotaz nereaguje.

Rada Ombudsmana Blesku: Územní souhlas lze získat zpětně

Ke stavbě plotu není potřeba ani ohlášení, ani stavební povolení, jen územní souhlas a souhlas sousedů. „Pokud ho nemají, je možné nařídit odstranění stavby, ale úřad by měl vlastníka stavby upozornit, že může zažádat o získání územního souhlasu i dodatečně,“ říká právník Petr Novák.

 

Právník potvrdil, že s digitalizací katastrálních map došlo k tomu, že některé pozemky musejí být přerovnány. Ale pokud soused začne s jakýmkoliv odstraňováním plotu bez rozsudku soudu, jedná se o protiprávní jednání z jeho strany.

„Občanský zákoník říká, že kdo v dobré víře zřídil na cizím pozemku stavbu, má právo domáhat se po vlastníku pozemku, který o zřizování stavby věděl a bez zbytečného odkladu ji nezakázal, aby mu pozemek převedl za obvyklou cenu,“ dodává advokát.

„Doporučuji, aby si klient nechal pozemek geodeticky zaměřit sám a nespoléhal na měření provedené geodetem souseda ani geodety povolanými obcí a opatřil si pro případ soudního sporu protokol o vytyčení hranice pozemku,“ radí právník. Pokud soused nebude chtít pozemek prodat za cenu obvyklou, zbývá jen řešení soudní cestou.

Všechny případy Ombudsmana Blesku naleznete: ZDE!

Fotogalerie
7 fotografií