Bývalá učitelka hudby paní Eva Krátká chtěla vyřešit bytovou situaci. Najala si renomovanou realitní kancelář, aby zprostředkovala prodej rodinného domu. Realitní agentka sehnala kupce, který měl o dům zájem. „Kupec složil do právní úschovy částku, která se rovnala zhruba odhadu za náš dům, s tím, že doplatek uhradí do určeného termínu,“ popisuje důchodkyně.

Smlouva byla podepsána a paní Krátká začala dělat nezbytné přípravy, sháněla byt a balila do krabic vše, co si chtěli s manželem do nového bytu vzít. Očekávala každým dnem doplatek za dům. Po rozumné úvaze se rozhodla zbavit klavíru, který by se do nového bytu nevešel.

Koupila menší elektronické klávesy, které by nezabíraly tolik místa. „Naše staré, ale výborné piano, jsem věnovala jedné nemajetné rodině s talentovanými dětmi,“ popisuje paní Eva. Očekávala každým dnem informaci od realitní kanceláře, že kupec doplatil zbytek částky, aby velké stěhování mohlo začít.

Namísto termínu dokončení prodeje se od realitní agentky dozvěděli, že kupec ještě peníze nedoplatil, že je s ním špatná komunikace a nezdržuje se na adrese, kterou uvedl v kupní smlouvě. Vše se začalo protahovat a pro manžele to znamenalo dost nervozity a stresu. Uvědomili si, že pokud k prodeji domu nedojde, přišli nerozvážným jednáním o piano. Obavy se naplnily. Kupec s doplatkem otálel, a tak se manželé rozhodli raději odstoupit od smlouvy.

Kupec sice zaplatit realitce odstupné, důchodkyni za čekání, zbytečné investice ani za nervy kolem prodeje nikdo nic nedal. „Myslím, že kupec byl neseriózní a že bychom mohli požadovat kompenzaci, za nový hudební nástroj jsem zaplatila 38 000 korun,“ míní paní Krátká.

„Ve smlouvě s realitní kanceláří je napsáno, že mám nárok na pokutu 30 000 korun, pokud kupec neuhradí zbytek částky do určeného data,“ dodává rozhořčeně důchodkyně. Obrátila se tedy na Ombudsmana Blesku a jeho tým právníků, aby zjistila, jakou má šanci odškodnění získat.

Pokutu má platit kupec

„Paní Krátká by mohla reálně požadovat smluvní pokutu ve výši 30 000 korun, nikoliv však po realitní kanceláři, ale po kupujícím,“ radí právník. Vyplývá to ze smlouvy, kde mají sjednanou smluvní pokutu pro určité případy, mimo jiné pro případ neuhrazení kupní ceny.

Faktická možnost vymožení bude pravděpodobně problematická, pokud se kupující nezdržuje na adrese trvalého pobytu. „Současně je však nutné pamatovat na promlčecí dobu, která v případě smluvní pokuty činí 3 roky,“ vysvětluje právník.

Co se týká darovaného klavíru, dle právníka za něj žádnou náhradu požadovat nemohou. Bylo svobodnou vůlí manželů Krátkých klavír darovat, bez ohledu na dobrou víru v to, že se budou stěhovat. Pokud jej nechtěli darovat, mohli jej prodat.

„Po samotné realitní kanceláři by bylo možné chtít nějakou finanční náhradu pouze v případě, že by realitní kancelář dopředu věděla o nespolehlivosti kupce, a i přesto jej manželům Krátkým zprostředkovala,“ říká právník.

Také právník Českomoravské realitní kanceláře uvedl shodně s právníkem Ombudsmana Blesku, že v případě nesplnění závazku definovaného ve smlouvě má poškozená strana nárok na zaplacení sjednané smluvní pokuty.

Varování: Neposílejte originály!

Vážení čtenáři, do rubriky Ombudsman Blesku posílejte výhradně kopie dokumentů a fotografií. Dopisy není nutné posílat doporučeně, ale redakce je nevrací. Pokud si příběh Ombudsman Blesku nevybere, je okamžitě skartován!

Fotogalerie
8 fotografií