Před pár lety si vedlejší opuštěný pozemek koupil nový majitel a začal s rekonstrukcí. „Omezuje naše práva a přidělává nám práci,“ vypráví pan Lukáš. Partner paní Jitky rád rybaří a oba si rádi po pracovním týdnu odpočinou v klidu přírody, ideálně na chalupě, která je skoro na samotě.

Nový nájemník sousedního pozemku nejprve zvětšil svou verandu. „Veranda je sice hodně vysoká a stíní na náš pozemek, ale s tím nic nenaděláme, splňuje prý povolené rozměry,“ povzdychl si pan Lukáš. Nový soused zvýšil také zeď mezi pozemky, aby k němu na pozemek nebylo vidět, ale šetřil přitom na cihlách a zeď vystavěl ze zbytků různých materiálů. Ze své strany vše pěkně začistil, ze strany sousedů nechal zeď v nevzhledném stavu. „Stěnu jsme si na vlastní náklady nechali nahodit,“ vypráví pan Lukáš.

Pak se pustil do rekonstrukce kůlny, které dal novou střechu. „Sousedova střecha přesahuje po celé délce o metr k nám do zahrady. Ze střechy k nám teče dešťová voda a několikrát nám vyplavila záhony jahod, které v tom místě máme,“ stěžuje si paní Jitka. Opět tedy na své náklady nechali přidělat okapy na sousedovu střechu.

Vše dovršila stavba balkonu, který směřuje na pozemek partnerů Jitky a Lukáše. I ten soused nakonec zastřešil. „Na některé věci si holt musíte zvyknout, ale zajímalo by mě, jak by se sousedovi líbilo, kdyby čouhala naše střecha na jeho pozemek,“ ptá se pan Hrbek.

„Nevíme, zda má na tyto zásahy povolení, nás se rozhodně nikdo neptal a stavebních úprav stále přibývá,“ říká pan Lukáš. Soused tu tráví minimum času, a je těžké ho zastihnut. „Snažili jsme se domluvit s ním nebo s jeho správcem, který se mu průběžně stará o dům, ale jednání vždycky vyšlo do ztracena,“ dodává paní Jitka.

Obrátili se tedy na Stavební úřad ve Zlonicích s žádostí o provedení kontroly a následné odstranění stavby. Úředníci vše nafotili, situaci vyhodnotili a přikázali sousedovi, aby do 20. 9. 2015 zprovoznil všechny okapní žlaby a zajistil svod vody tak, aby dešťová voda netekla přímo na pozemek sousedů.

Současná situace je taková, že okap je sice přichycen ke zdi, ale netěsní, není sletovaný a není ukončen svodem, takže voda stále teče a vyplavuje záhony paní Jitky. Střecha kůlny je stále o dost větší, než by měla být, a trčí do prostoru zahrady.

Podivná liknavost stavebního úřadu

Ombudsman Blesku se zeptal zástupce stavebního úřadu, jak situaci bude řešit. „Snažili jsme se, aby mezi oběma stranami došlo k dohodě, což je vždy nejlepší způsob řešení. Provedli jsme kontrolu, zjistili a posoudili, že se jedná o udržovací práce a stavební úpravy, které nevyžadují stavební povolení ani územní souhlas. Stavební úřad takové stavby nepovoluje, proto ani nemůže nařídit jejich odstranění,“ tvrdí zástupce stavebního úřadu.

Podle občanského zákoníku se soused má zdržet všeho, co působí, že odpad, voda, kouř, prach atd. vnikají na pozemek jiného vlastníka a podstatně omezují obvyklé užívání pozemku. Pokud dohoda není možná, musíte dát souseda k soudu.

Nenechte si líbit chování sousedů

V případě, kdy ze sousedovic střechy teče voda na váš pozemek, jde podle právníka Romana Moussawiho o jasné obtěžování tzv. imisemi. „Vzhledem k těmto okolnostem mám za to, že je to nad míru přiměřenou poměrům, a tudíž se jedná o obtěžování,“ říká právník.

Připomínky má Moussawi i k rozhodnutí stavebního úřadu „Stavební práce nevypadají jako udržovací práce, které nevyžadují povolení ani územní souhlas, jak tvrdí stavební úřad. V případě nevzhledné zdi je možné žádat náhradu za snížení hodnoty své nemovitosti,“ dodává advokát, který doporučil partnerům, aby se obrátili na soud a podali žalobu.

Co jsou imise

Občanský zákoník se v případě obtěžování zaměřuje se na tzv. IMISE. Tedy pronikání účinků činnosti konané na jedné nemovitosti na nemovitost druhou. Zjednodušeně řečeno, pokud něco děláte na svém pozemku (pálíte listí) a účinky vaší činnosti se projeví na jiném pozemku (zápach z páleného listí), jde o imisi.

Nejčastější druhy imisí:

✔ vypouštění vody nebo různých splašků

✔ prach nebo popel zviřovaný na pozemku

✔ prudké osvětlení nebo naopak stínění

✔ zápach ze žumpy a ze záchodu

✔ znečišťování půdy

✔ psí štěkot

✔ hluk a zápach

I tohle vás může obtěžovat:

✔ časté přelétání míčů z hřiště

✔ včely, holubi, hlodavci, hmyz

Samozřejmě, imisím se není možné vyhnout téměř nikdy. Když máte sousedy, máte i imise. Každý vlastník nemovitosti tak musí něco »skousnout«. Občanský zákoník proto imise rozděluje na přímé a nepřímé.

Zakázané jsou tzv. přímé imise, tedy přímé přivádění imisí na pozemek souseda – například, když si dáte okap na střechu tak, aby dešťová voda tekla přímo na sousedův pozemek. Stejně tak není možné např. venčit svého psa na sousedovic neoploceném pozemku, svést na jeho pozemek rourou svůj odpad nebo nad něj nechat vyústit svůj kouřovod.

Vždycky se najde něco, co vás bude nějakým způsobem obtěžovat. Záleží ale na tom, kde, kdy a co vám bude znepříjemňovat život. U tzv. nepřímé imise totiž platí, že každý je povinen snášet »obtěžování« z obyčejného, normálního užívání nemovitosti, pokud podstatně neomezuje obvyklé užívání jeho nemovitosti. To, co je »normální« (přiměřené místním poměrům), pak bude posuzovat soud.

VAROVÁNÍ: Neposílejte originály!

Vážení čtenáři, do rubriky Ombudsman Blesku posílejte výhradně kopie dokumentů a fotografií. Dopisy není nutné posílat doporučeně, ale redakce je nevrací. Pokud si příběh Ombudsman Blesku nevybere, je okamžitě skartován!

Fotogalerie
7 fotografií