Paní Gabriela se psů nebojí. Jako pošťačka je na ně zvyklá a sama má jednoho doma. Ve svěřeném okrsku, kde roznášela poštu, většinu lidí znala osobně. Jako obvykle zavolala přes plot na majitele domu, že pro něj má balíček. Jeho rotvajler se ale polekal, skočil na bránu, která nebyla pořádně zavřená, a na Gabrielu zaútočil.

Gabriela dokázala psa rychle zpacifikovat a znovu zahnat do dvora. Celý incident trval jen pár vteřin, přesto ji stihl poranit na pravém předloktí. „Nebyl to zlý pes, jen chránil svoje území,“ říká poštovní doručovatelka.

Gabriela oznámila úraz na dispečink pošty a odjela k lékaři. Kromě kousnutí na předloktí zjistil doktor i natrženou šlachu v rameni. Zranění ošetřil, předepsal léky proti bolesti a vypsal neschopenku. Naštěstí byl pes řádně očkován a majitel dodal potvrzení od veterináře, jinak by Gabrielu neminuly k nepříjemnému úrazu ještě injekce do břicha proti vzteklině.

Dlouhá léčba

Poštovní doručovatelka je v neschopnosti dodnes. Následovalo mnoho týdnů rehabilitace operace ramene, další rehabilitace, a rameno stále bolí. „Nedovřená vrata mě už stála rok života. Řeším nejen zdravotní, ale i finanční problémy,“ říká Gabriela.

Zásadní chybu udělala ve chvíli, kdy nepodepsala prodloužení pracovní smlouvy a ukončila pracovní poměr. Jako poštovní doručovatelka už dál nechtěla pracovat. „V neschopnosti jsem již devátý měsíc, “ říká Gabriela.

Zaměstnavatel, respektive pojišťovna zaměstnavatele pracovní úraz doposud neproplatila. „Česká pošta předala věc dne 4. 10. 2016 Oblastnímu inspektorátu práce pro Středočeský kraj. Do dnešního dne není znalecké zkoumání ukončeno,“ řekl tiskový mluvčí České pošty Matyáš Vitík. Bývalá poštovní doručovatelka se obrátila na Ombudsmana Blesku a jeho tým právníků, aby zjistila, na co má nárok.

Bolestné by měl platit majitel psa

Zaměstnavatel není povinen dorovnávat mzdu po skončení pracovního poměru na dobu určitou. Paní Sirotkové náleží náhrada mzdy pouze za dobu, kdy pracovní poměr platně trval.

Potom mohla zažádat o podporu v nezaměstnanosti na úřadu práce. „Od chvíle, kdy pojišťovna obdrží veškeré požadované dokumenty, má 90 dní na to, aby celý případ prozkoumala a zároveň peníze vyplatila,“ říká právník.

„Paní Sirotková má nárok požadovat bolestné a uhrazení nákladů na léčbu a také náhradu za ztrátu výdělku od majitele psa, ten je za situaci zodpovědný,“ dodává právník.

Napadení psem: Co můžete chtít po majiteli?

„Pokud vám zvíře způsobí nějakou škodu nebo újmu na zdraví, je v prvé řadě důležité zjistit, kdo za zvíře v době vzniku škody zodpovídal,“ říká Petr Novák z Vašenaroky.cz.

„Škodu způsobenou zvířetem je vždy povinen nahradit vlastník, a pokud bylo zvíře pod dohledem jiné osoby, které ho vlastník svěřil, budou za škodu odpovídat společně,“ dodává.

Na co má poškozený právo:

1) Poškozený může po vlastníkovi požadovat peněžitou náhradu za vytrpěnou bolest (tzv. bolestné) a náhradu za ztížení společenského uplatnění.

2) Vlastník psa je povinen hradit i náklady spojené s péčí o zdraví poškozeného, náklady s jeho péčí včetně péče o domácnost tomu, kdo je vynaložil.

3) Zároveň může poškozený požadovat náhradu za ztrátu na výdělku, v případě, že by byl v pracovní neschopnosti nebo se nemohl věnovat podnikání, to znamená, že nahradí poškozenému rozdíl mezi tím, co je poškozenému vypláceno v důsledku úrazu a průměrným výdělkem poškozeného před vznikem újmy. Náhrada za ztrátu výdělku je vyplácena ve formě peněžitých dávek, ale v případě důležitého důvodu a na návrh poškozeného může být vyplacena jednorázově v rámci odbytného.

4) Po skončení pracovní neschopnosti nebo v případě invalidity platí obdobně, že může poškozený požadovat rozdíl mezi jeho výdělkem/invalidním důchodem a jeho průměrným výdělkem před vznikem újmy. I zde je možné dohodnout měsíční dávky nebo jednorázové vyrovnání.

5) Pokud dojde v důsledku úrazu k dlouhodobému zvýšení potřeb poškozeného, stanoví se výše náhrady i vzhledem k těmto potřebám.

6) V případě, že by zvíře během útoku poškodilo/zničilo další věci (oblečení, doplňky), tak by poškozenému vznikl i nárok na náhradu této věcné škody.

7) V případě usmrcení nebo zvlášť závažném ublížení na zdraví poškozeného je možné požadovat odškodnění za duševní útrapy manželu, rodiči, dítěti nebo jiné osobě. Pokud nelze výši určit jinak, stanoví se výše podle zásad slušnosti.

VAROVÁNÍ: Neposílejte originály!

Vážení čtenáři, do rubriky Ombudsman Blesku posílejte výhradně kopie dokumentů a fotografií. Dopisy není nutné posílat doporučeně, ale redakce je nevrací. Pokud si příběh Ombudsman Blesku nevybere, je okamžitě skartován!

Fotogalerie
9 fotografií