Tenhle příběh začíná v srpnu 2017, kdy manželé Matějíčkovi poprvé uslyšeli o »výhodné« nabídce. „To si nás našel pracovník EnTrade CZ, s. r. o. z Ostravy. Vychvaloval údajné slevy na energie, že se vůbec o nic nemusí člověk starat. Chce to pouze jediné – plnou moc, aby za nás mohl vyjednávat na aukci. Manželka podlehla a tu smlouvu mu podepsala,“ říká Vladimír Matějíček s tím, že jakmile si v klidu smlouvu podepsanou jeho ženou Vlastou (79) přečetl, jako nevýhodnou ji vypověděl. „Šlo to do 14 dnů. Pak jsme měli až do loňského ledna pokoj. To se nám tu nahlásila další pracovnice téže firmy a že ji prostě musíme vyslechnout,“ vzpomíná.

Dvakrát podlehli...

O výhodách smlouvy přišla přesvědčovat manžele s mladší kolegyní, kterou prý zaučovala. „Byly u nás do deseti minut poté, co telefonovaly. Že draží v aukci firmy, které poté nabízejí levné energie za nejvýhodnější ceny,“ uvedl Matějíček. Návštěva se zvrhla ve více než hodinovou diskuzi. „Dlouho jsme se dohadovali, podepište, podepište, nabádala mě. Upřímně, nevěřil jsem moc v to, co nabízejí,“ pokračuje ve vyprávění. „Tak to podepiš, o nic nejde,“ přesvědčila ho nakonec manželka, která chtěla mít od návštěvy už klid.

Ozvala se jiná firma

Po tři čtvrtě roce přišel dopis od zcela neznámé fi rmy. „Byla tam už hotová a podepsaná smlouva od nějaké firmy Utylis Energie, s. r. o., k níž jsme se vůbec neměli možnost vyjádřit. Nepotřebovali ani můj podpis, nic,“ diví se celoživotní kantor. Z dokumentu zjistil, že smlouvu podepsal zástupce ostravské firmy a že je zavázal k odběru energií hned na pět let. „Okamžitě jsem to poslal zpět, že nesouhlasím. Odepsali, že smlouvu nelze zrušit,“ uvedl Matějíček. Živou korespondenci vedl s oběma firmami. „Tato ostravská nebere telefony, je nekontaktní. Telefon je hluchý. Prostě za mě uzavřeli smlouvu a teď už je nezajímáme. V tom vidím podvodný záměr a rád bych věděl, jak z toho ven,“ krčí rameny.

»Vyhrožují« sankcemi

Vloni v listopadu napsal na EnTrade CZ, s. r. o., kde žádal o zrušení zprostředkovatelské smlouvy. „Že s jejich neseriózní nabídkou nadále nepočítám. Kupodivu vyhověli. Naopak z Utylis Energie, s. r. o. vyhrožují sankcemi. Varuji proto čtenáře Blesku před podobnými nekalými praktikami, já už asi nenadělám nic,“ konstatuje zkroušeně.

EnTrade CZ mlčí, Utylis Energie mlží

Blesk oslovil obě společnosti. V případě ostravské fi rmy EnTrade CZ, s. r. o. dopadl stejně jako pan Matějíček. Na adrese nikdo neotvírá, mobil je nedostupný, na mail nikdo nereaguje. Od společnosti Utylis Energie, s. r. o. přišly odpovědi po pár dnech… „Smlouva pana Vladimíra Matějíčka byla uzavřena v zastoupení společností EnTrade CZ, s. r. o., a to v prostorách obvyklých k podnikání dodavatele. Tento způsob uzavření smlouvy nezakládá právo od smlouvy odstoupit, jak zákazník požaduje,“ informoval Blesk Radek Kupka, výkonný ředitel Utylis Energie, s. r. o.

Ohání se zákonem

Blesk se zajímal, jak má pan Matějíček od smlouvy odstoupit? Podle pana Kupky asi nijak. „V případech, kdy si zákazník za účelem uzavření smlouvy najal či zmocnil odbornou firmu, která dodavatele pečlivě vybírá pro více zákazníků na základě znalosti trhu a nejlepší nabídky, nelze o neuvážlivosti zákazníka hovořit,“ vypočítával Kupka. „Je obvyklou praxí, že vítězný dodavatel pak takové smlouvy uzavírá hromadně ve svých obchodních prostorách a zákazníkům právo od smlouvy odstoupit či ji vypovědět podle výše uvedených ustanovení nevzniká.“

Blesk také zajímalo, jaký vztah mezi sebou dvě zmiňované společnosti mají? „Společnost EnTrade CZ, s. r. o. je společnost, která provádí aukce energií pro domácnosti. My jsme se do této aukce přihlásili s nabídkou svých cen dle parametrů pořádané aukce. Ohledně uzavření jakýchkoli smluv zákazníka s touto společností se obraťte přímo na společnost EnTrade CZ, s. r. o.,“ uzavřel Kupka.

Ombudsman Blesku: Smlouvu osobně nepodepsal, pokutu platit nemusí!

Blesk se s tímto případem obrátil na Ombudsmana Lukáše Zeleného, právníka spotřebitelské organizace dTest, a ten hned od začátku přišel se zajímavou zprávou: „Bohužel se jedná o jeden příběh z mnoha. Tento je navíc korunovaný tím, že aukční společnost EnTrade CZ, s. r. o. je podle údajů v obchodním rejstříku od 1. února 2019 v likvidaci.“ Podle Zeleného má výkonný ředitel firmy Utylis Energie s.r.o. sice ohledně formálního výkladu příslušných zákonů pravdu. Je tu jedno velké ALE… „Konkrétně u společnosti Utylis Energie, s. r. o. jsme v minulosti narazili dokonce i na případ, kdy ceny energií vysoutěžené v aukci byly vyšší než ceníkové, což příliš nepotvrzuje to, že by mělo docházet k pečlivému výběru dodavatele na základě znalosti trhu a nejlepší nabídky,“ popisuje Lukáš Zelený a dál pokračuje: „Takhle společnost dokáže odborně odůvodnit akorát to, proč nelze smlouvu s ní jednoduše a bez sankce ukončit, i když jde o právo, které spotřebiteli vyplývá ze zákona.“

Podepsal zprostředkovatel

Na vypovězení smlouvy má také jasný názor! „Zásadnější než rovina formální je podle našeho názoru rovina materiální – pokud spotřebitel není u uzavírání smlouvy o dodávkách energií v obchodních prostorách dodavatele, měl by mít možnost smlouvu o dodávkách vypovědět bez sankce. Navíc lze také pochybovat o takto dojednaných smluvních pokutách, protože podle dřívějšího nálezu Ústavního soudu ČR lze se spotřebitelem dojednat smluvní pokutu pouze ve smlouvě, tedy v listině, k níž spotřebitel připojuje svůj podpis. Pokud za spotřebitele uzavírá zprostředkovaně smlouvu někdo jiný, nelze potom po spotřebiteli chtít, aby uhradil smluvní pokutu, ke které se neměl možnost vyjádřit, nebo o ní vůbec nevěděl,“ říká Zelený. Jak má tedy pan Matějíček postupovat?

„Měl by trvat na výpovědi smlouvy s dodavatelem, nicméně vzhledem k dřívějšímu vyjádření společnosti je bohužel možné, že se vypovězení nedomůže bez pomoci soudu,“ uzavřel Ombudsman.

Nepouštějte je domů!

Lukáš Zelený má na závěr radu jak pro pana Matějíčka, tak i pro ostatní seniory! „Z popisu vyplývá, že zástupkyně aukční společnosti se dopustily celé řady agresivních obchodních praktik. Nejúčinnější ochranou proti takovému druhu prodejců je s nimi vůbec nekomunikovat a nepouštět je k sobě domů. Dokážou totiž velmi »šikovně« vytvořit dojem naléhavosti a zbavit se jich není vůbec jednoduché,“ radí na závěr Ombudsman Lukáš Zelený.

VIDEO: Důchodkyně naletěla šmejdům, za hlemýždě zaplatila 50 tisíc!

Video
délka: 02:29.49

Důchodkyně naletěla šmejdům: Za hlemýždě dala 50 tisíc Karel Janeček