O společnosti Envona a jejích praktikách psal Ombudsman Blesku už 30. října. Na faktech ukázal, jak podvodnými sliby láká lidi k přestupu k údajně levnějším dodavatelům energií. Když podepsali souhlas s přestupem, ukázalo se, že ti noví jsou podstatně dražší! A Envona shrábla provizi – na úkor podvedených. K témuž se schyluje i v případě paní Hyclové z Hevlína. Jenže ta článek v Blesku četla a požádala Ombudsmana o pomoc. 

Zástupkyně Envony: My vás přece chráníme!

„Ono se té Pavlicové nedá upřít, že umí mluvit. Tvrdila, že Envona, kde pracuje, vlastně nic nenabízí. Že jsou jenom takovým strážcem toho, aby společnosti, co dodávají teplo a proud, lidi neokrádaly,“ popisuje paní Hyclová způsob, kterým si pracovnice Envony získala její důvěru. Miloslava Hyclová jí ukázala svoji smlouvu s Bohemia Energy i faktury, které platí. „Taky jsem jí řekla, že jsem s nimi spokojená a že nikam přejít nechci,“ podotýká paní Hyclová.

Pavlicová mezitím na stůl ze své tašky vyložila stoh formulářů a začala ji přesvědčovat, že když je její hostitelka (dostala od ní ohřátou klobásu, čaj a kávu) podepíše, vytvoří tak kolem sebe jakýsi ochranný štít – na který bude Envona dohlížet – a k ničemu se nezaváže.

Ať se o mých chybách lidé dovědí", říká seniorka

Je třeba podotknout, že Miloslava Hyclová má s nejrůznějšími zprostředkovateli dodávek energií své zkušenosti. Než zakotvila u Bohemia Energy, vystřídala služby celkem sedmi společností. Každé sice smlouvu po nějaké době vypověděla, protože buď byla dražší od počátku, nebo zdražovala své služby postupně, ale za odchod od nich musela platit penále. Já vím, jak budu teď před lidmi vypadat, ale ať se o mých chybách dozvědí. Alespoň se z nich poučí a nebudou tak naivní jako já,“ vysvětluje paní Hyclová.

A pak přiznává, že na penále zaplatila kolem sedmdesáti tisíc korun. „A představte si, že mám pět dětí, dvanáct vnoučat a stejně tolik pravnoučat, je kam dávat peníze.“ Pavlicová z Envony ji opakovaně ujistila, že žádné riziko nehrozí, a přesvědčila paní Hyclovou, aby jí podepsala šest formulářů souhlasu s »ochranou spotřebitele«. „Alespoň tak mi to řekla,“ zdůrazňuje žena, která si až po odchodu Pavlicové, když rovnala do složky své dokumenty, všimla, že si agentka Envony odnesla i její smlouvu s Bohemia Energy. Mávla nad tím ale rukou!

Přišel šok

Po pár dnech dostala poštou uvědomění, že má nového dodavatele energií – společnost Maxim Energy. Ta se odvolala na to, že smlouva Miloslavy Hyclové s Bohemia Energy končí 9. 11. 2018 a že „…od tohoto data plánujeme zahájit dodávku do výše zmíněného odběrného místa (tj. na adresu paní Hyclové – pozn. red.).“

Došlo ale k chybě. Buď Pavlicová, nebo ještě někdo na jiném místě přehlédl, že Miloslava Hyclová uzavřela s Bohemia Energy smlouvu sice do 9. listopadu, ale až do roku 2019 – a do té doby že je platná. Na druhé straně už nebylo možné novou smlouvu (kterou paní Hyclové nejspíš Pavlicová podstrčila) s Maxim Energy vypovědět, protože paní Hyclová prošvihla čtrnáctidenní lhůtu, během které to ještě šlo, a nový dodavatel ji na to písemně upozornil.

„Mám z toho hrůzu," zoufá si seniorka

A co teď? „Bůh ví, kde teď létá šest papírů, které jsem Pavlicové podepsala. K čemu je může Envona nebo někdo jiný použít, nevím. Ale mám z toho hrůzu,“ neskrývá obavy paní Hyclová. Chce zůstat u dosavadního dodavatele, s Bohemia Energy je spokojená. Ráda by věděla, jak se vyvázat ze závazků, které neuváženě podepsala, i když přesně neví, jaké to jsou kvůli tomu, že ji Pavlicová oklamala. „Proto jsem se obrátila na Ombudsmana Blesku o pomoc. To přece nejde, aby mezi námi chodili takoví podvodníci, a nikdo s tím nic nedělal,“ naříká. A doufá, že to nějak půjde.

Ombudsman k postupu Envony

Už když se Ombudsman Blesku zabýval metodami Envony poprvé, narazil na bariéru neochoty a mlčení. Velmi nerad za ni tehdy hovořil Tomáš Válka, podle některých informací majitel této společnosti. Tvrdil, že bylo a je vše v pořádku a „Envona má natolik dobré právníky, že má vše pokryto v souladu se zákonem“. Chtěli jsme mu dát slovo i nyní, ale všechny známé telefony na Envonu berou lidé, kteří zapírají, že by jí patřily. Dva telefony na agentku Pavlicovou jsou nedostupné nebo se s nimi není možné vůbec spojit.

Podvodné jednání trestá zákon!

Zástupci společnosti Envona se podle údajů od spotřebitelů vydávají za nejrůznější subjekty. Dokonce i za pracovníky Energetického regulačního úřadu či společnosti ČEZ, kteří přišli spotřebitelům zkontrolovat, jestli neplatí moc za elektřinu. Ombudsman Blesku Lukáš Zelený k tomu píše: „Podle našeho názoru v takové situaci nedošlo k uzavření smlouvy, protože paní Hyclová vůbec nevěděla, co podepisuje. Navíc, i kdyby k uzavření smlouvy došlo, očividně buď pochybila společnost Envona, nebo společnost Maxim Energy, jelikož bylo zaměněno datum ukončení smlouvy.“

Podle občanského zákoníku při uzavírání smlouvy mimo obchodní prostory platí, že uzavřená smlouva musí být v souladu s údaji, které byly spotřebiteli sděleny před jejím uzavřením. Jestliže tedy obchodní agentka Envony paní Hyclové před podpisem tvrdila, že se k ničemu nezaváže, mělo by to tak být, a paní Hyclové by proto neměly z případného dalšího jednání obou společností plynout žádné povinnosti. V tomto případě tak lze sledovat hned několik porušení zákona, za která jsou odpovědné jednající společnosti, nikoliv paní Hyclová.

Jak se bránit?

Rovněž lze předpokládat, že při návštěvě obchodní agentky nedošlo k předání formuláře pro odstoupení od smlouvy, což při uzavírání smluv u spotřebitele doma podnikatel udělat musí. „Když to neudělá, může spotřebitel odstoupit od uzavřené smlouvy do jednoho roku a čtrnácti dnů od jejího podpisu. Paní Hyclové proto doporučujeme vše uvedené namítnout vůči všem zúčastněným společnostem a trvat na tom, že si přeje setrvat u společnosti Bohemia Energy,“ vysvětluje Ombudsman Blesku Lukáš Zelený.

Dále je vhodné oznámit Envoně, že paní Hyclová bere zpět plnou moc, kterou jí udělila. Protože je pouze zprostředkovatelem, je dozorovým orgánem Envony Česká obchodní inspekce. „Té by měla paní Hyclová nahlásit také veškeré jednání obchodní agentky Envony, jež se podle popisu dopustila celé řady nekalých obchodních praktik. V poslední řadě může paní kontaktovat také Polici ČR s podezřením na spáchání trestného činu podvodu,“ radí Ombudsman Blesku Lukáš Zelený.

VIDEO: Důchodkyně naletěla šmejdům: Za hlemýždě dala 50 tisíc

Video
délka: 02:29

Důchodkyně naletěla šmejdům: Za hlemýždě dala 50 tisíc Karel Janeček