„Našel jsem si na internetu kalkulačku cen elektřiny od různých dodavatelů,“ vzpomíná pan Hanzlíček, „a pak jsem zavolal na společnost Envona, že bych měl zájem o podrobnější informace. Za dva dny za mnou přijeli.“ Za Envonu jednal Sebastian Malina ze společnosti 2 TE. Pan Hanzlíček mu řekl, že nechce odejít od ČEZ, ale chtěl by nižší sazbu. „Ten Malina se ČEZ pořád oháněl, že prý na něj bude tlačit, aby mi dal slevu,“ popisuje Stanislav Hanzlíček, A pak terénnímu pracovníkovi podepsal zmocnění k jednání s ČEZ, aby požadovanou slevu (1500 – 2000 korun ročně) vymohl. „O ničem jiném jsme nehovořili,“ zdůrazňuje. To bylo koncem února.

Nový dodavatel dražší než původní

16. března přišla panu Hanzlíčkovi smlouva od společnosti Corasta, která se, jak v ní stálo, na základě ujednání mezi ním a společností Enova stala jeho novým dodavatelem elektřiny. A dražším než ČEZ. „Mám dvě odběrní místa. Za první jsem ČEZ platil 560 korun měsíčně, za druhé 940. A teď ode mne chtěli 870 a 1040 korun,“ rozhořčuje se muž. Došlou smlouvu okamžitě písemně vypověděl a nutno říci, že to Corasta akceptovala. Jen s politováním, že „…od nás odcházíte dřív, než jste mohl ocenit kvalitu našich služeb.“ 

Envona poslala upomínku

Envona se zachovala jinak. Zákaznické centrum Envony (podpis nečitelný) obvinilo 4.10. 2018 Stanislava Hanzlíčka z „…maření plnění Přihlášky, když písemně odstoupil od vítězného dodavatele, čím se dopustil porušení smluvních podmínek.“ Současně požadovala smluvní pokutu 1900 korun za každé odběrní místo, neboli 3800 celkem. Dopis doplnilo několik telefonátů ze sídla společnosti, které byly podle pana Hanzlíčka na hranici výhrůžek a vydírání. „Hrozili mi vymahačskou společností, exekucemi i soudem,“ stěžuje si.

Obchodník dává ruce pryč

Blesk samozřejmě kontaktoval Sebastiana Malinu, který s panem Hanzlíčkem jednal, a požádal o vyjádření. „My už s Envonou nespolupracujeme,“ sdělil Malina. „Sháněli jsme pro ně zákazníky nebo jezdili na adresy, které nám dali, ale nejsou seriózní. Nespokojenost s jejich působením se odrážela i na nás, schytávali jsme za to, co dělají, zlobu lidí, s nimiž jsme jménem Envony jednali, a to nás poškozovalo. Dokonce zrušili svoji zákaznickou linku, lidé je bombardovali stížnostmi.“

Za Envonu hovořil Tomáš Válka (podle některých informací její majitel), který na těchto praktikách nic divného nevidí. „My máme vše právně podchycené, zákazníci nám všechno podepisují několikrát a naši právníci jsou velice dobří,“ řekl na dotaz Blesku ohledně praktik Envony. Na smluvních pokutách také nevidí nic špatného, jsou prý jen doplňkem k provizím od dodavatelů elektřiny, ze kterých Envona žije. Pan Hanzlíček podobné jednání označil za ničemnost a žádnou smluvní pokutu platit nebude. A obrátil se na Ombudsmana Blesku s žádostí o radu a pomoc.

Rada Ombudsmana Blesku: Envona je nechvalně známá firma!

Pan Hanzlíček bohužel není jediný, kdo zažívá problémy se společností Envona. Obrátily se na nás už desítky spotřebitelů, kteří popisují zkušenosti s touto firmou velmi podobně. „Dorazí k nim domů zástupce společnosti, se kterým se domluví na nezávazném sledování cen na trhu a případné nabídce nového a levnějšího dodavatele. K podpisu dostane spotřebitel potvrzení o návštěvě či nezávaznou dohodu, ze které se nakonec vyklube smlouva s plnou mocí,“ píše Ombudsman Blesku Lukáš Zelený z časopisu dTest.

Evona potom sežene nabídku od nového dodavatele, která je často méně výhodná než ta, kterou měl spotřebitel původně. Když spotřebitel využije svého zákonného práva smlouvu s navrženým dodavatelem bez sankce vypovědět, Envona mu naúčtuje pokutu za „maření přihlášky“, o které však při osobním setkání se zástupcem nebyla řeč.

 

Společnost obchází zákony

„Dle našeho názoru svými praktikami Envona obchází zákony chránící spotřebitele a zkracuje jejich práva – spotřebiteli poskytuje zavádějící informace o tom, co je předmětem dohody a co vlastně spotřebitel při návštěvě zástupce podepisuje,“ zdůrazňuje Ombudsman Blesku.

Přidaným mezikrokem ve formě zprostředkování konkrétního dodavatele se Envona a další podobné společnosti snaží dostat mimo působnost energetického zákona, který se vztahuje právě na dodavatele energií s licencí od Energetického regulačního úřadu a garantuje spotřebiteli právo vypovědět smlouvu bez sankce až do patnáctého dne po zahájení dodávek elektřiny či plynu. „V případě smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory (formou podomního prodeje) má spotřebitel vždy právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od jejího uzavření,“ připomíná Lukáš Zelený.

Plnou moc vemte zpět

„A pokud nebyl řádně poučen nebo nedostal formulář, může odstoupit do roku a čtrnácti dnů od podpisu smlouvy. V případě pana Hanzlíčka lze odstoupit od smlouvy také pro její podstatné porušení ze strany Envony – dohoda zněla, že dodávky budou levnější. Spolu s odstoupením je vhodné vzít zpět plnou moc, aby za něj Envona nemohla dále s dodavateli jednat, a zažádat o vymazání osobních údajů, aby nemohlo dojít k jejich zneužití."

„Pokud se s firmou nepůjde domluvit po dobrém, může se pan Hanzlíček obrátit na službu mimosoudního řešení sporů při České obchodní inspekci, a pokud nepomůže ani to, zbývá bohužel pouze soud,“ uvádí závěrem Ombudsman Blesku Mgr. Lukáš Zelený, právník z časopisu na ochranu spotřebitelů dTest.