Oba muži se seznámili zhruba před čtyřmi lety, když mladší z nich – Vaith – hledal instruktora do autoškoly Alfa v Českých Budějovicích, kde podnikal. Padli si do oka natolik, že starší – Koubek – mladšího Miroslava založil poměrně velkou finanční částkou. „Autoškola se potácela v dluzích a problémy rostly,“ vzpomíná na tu dobu Miroslav Vaith.

Velkorysý kamarád

Na splátkovou disciplínu svého mladšího kamaráda si pan Koubek stěžovat nemohl. „Držel slovo vždycky. Když mi dlužil posledních třicet tisíc, neměl je na hotovosti a místo nich mi nabídl svoje auto – Fiat Doblo Cargo. A já s tím souhlasil.“ Kupní smlouvu podepsali 30. května 2017 a vůz oficiálně na policii převedli 25. září téhož roku, kdy vůz dostal do velkého technického průkazu zápis o novém majiteli.

Pánové Vaith i Koubek používali vůz společně, a to k přepravě dřeva z lesa, ke společným cestám na ryby a podobně. „Mirek to auto potřeboval vzhledem k situaci, ve které byl. A já mu tak chtěl pomoci, aby se vyškrábal z toho srabu, do kterého se podnikáním v autoškole dostal,“ vysvětluje pan Koubek svoji velkorysost.

Exekutoři vtrhli do domu

11. října 2017 našel pan Vaith ve své schránce v domě v Nuzicích, kde bydlel, uvědomění o tom, že na něho byla kvůli dluhům uvalena exekuce, k níž dojde hned následující den. „Nikdy předtím jsem žádné rozhodnutí o exekuci nedostal, nikdo mi nic nenapsal, ani neoznámil,“ popisuje. V onen »exekuční den« dopoledne, když byl v práci, dostal zprávu o tom, že u něj doma jsou dva cizí muži.

„Když jsem přijel, chodili po mém domě dva exekutoři, kteří si předtím nechali zámečníkem odvrtat zámek. Nikdo s nimi nebyl – ani policisté, ani jiní svědci,“ říká Miroslav Vaith. Mezi zabavenými věcmi byl i vůz, patřící panu Koubkovi. Když exekuovaný pan Vaith exekutory upozornil na to, že „berou cizí“, prý se mu vysmáli.

„Řekli mi, že mají auto na seznamu, že si mohou dělat, co uznají za vhodné, a že na ně zkrátka nemám,“ vzpomíná pan Vaith. Fiat nakonec skončil naložený na přívěsu, možná někde v Přerově. Exekuci totiž prováděli lidé JUDr. Lukáše Jíchy z tohoto města.

Co dál?

Miroslav Koubek si to nechtěl nechat líbit. Podal trestní oznámení kvůli zcizení svého auta, ale policie v Týně nad Vltavou mu sdělila, že „se ví, kde auto je a že tedy ukradeno nebylo“.

„Přesně tohle mi odpověděli a nic jiného je nezajímalo,“ rozčiluje se ještě dnes pan Koubek. Najal si advokáta a ten na adresu Exekutorského úřadu v Přerově, k rukám Lukáše Jíchy, zaslal »Výzvu před podáním žaloby«.

Stojí v ní, že vůz byl zabaven přesto, že: „… vykonavatel měl na místě k dispozici osvědčení o registraci vozidla, potvrzující vlastnické právo mého mandanta a exekuce se týkala jiné osoby.“

Škoda? 5000 Kč denně

Jenomže nestalo se nic. „Exekutor Jícha nereaguje, moje auto je bůhvíkde a to tam mám i svoje věci – rybářské pruty, dalekohled, oblečení,“ krčí rameny Miroslav Koubek. Škodu, která mu vznikla nemožností vůz používat, vyčísluje na 5000 korun denně. Proto se obrátil na Ombudsmana Blesku a požádal o radu. „Myslíte, že je možné, abych na exekutora Jíchu poslal jiného exekutora?“ ptá se.

Mgr. Petr Novák: Co exekutor může a co už ne?

Exekuce prodejem movitých věcí je jedním ze způsobů provedení exekuce, kdy soudní exekutor, resp. jeho zaměstnanci – tzv. vykonavatelé, provedou soupis movitých věcí ve vlastnictví povinného, které jsou následně zpeněžovány ve veřejné dražbě.

Exekutor může vstoupit bez souhlasu

Předmětem této exekuce mohou být až na výjimky všechny movité věci ve vlastnictví povinného, případně věci náležející do společného jmění povinného a jeho manžela. „Při provádění exekuce prodejem movitých věcí jsou vykonavatelé oprávněni k přístupu do obydlí povinného, a to i bez jeho souhlasu,“ píše Ombudsman Blesku Petr Novák.

Vyloučení věci ze soupisu

V případě, že je sepsán majetek, který nenáleží povinnému – totožně jako v případě pana Vaitha a pana Koubka, je nutné podat návrh na vyloučení věci ze soupisu, jenž by měl být adresován soudnímu exekutorovi, který je pověřen prováděním exekuce. Takový návrh je nutné podat do 30 dnů ode dne, kdy se osoba, jejíž věc byla sepsána, o soupisu dozvěděla. „Pokud by soudní exekutor návrhu nevyhověl, je možné podat žalobu na vyloučení věci ze soupisu (tzv. excindační žalobu), a to nejpozději do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí o návrhu na vyškrtnutí věci ze soupisu,“ vysvětluje Ombudsman Blesku.

Pan Koubek by tedy (za předpokladu, že ještě neuplynula výše uvedená lhůta) měl podat návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu, přitom k takovému návrhu by měl doložit doklady prokazující jeho vlastnické právo k dané věci. Pokud by soudní exekutor návrhu nevyhověl, je třeba přistoupit k podání žaloby.

Vyrozumění o zahájení exekuce vše změní!

„Nicméně problém by mohl nastat za situace, že by panu Vaithovi bylo před prodejem, resp. převodem vozidla doručeno vyrozumění o zahájení exekuce, neboť s doručením takového vyrozumění jsou spojovány účinky tzv. generální inhibitoria – tj. zákazu dispozic s majetkem povinného,“ uvádí Petr Novák a dodává: „V případě podezření, že prodávající má exekuce, je dobré si tuto skutečnost ověřit v centrální evidenci exekucí, případně prověřit také insolvenční rejstřík.“

Pokud by se ukázalo, že prodávající skutečně exekuce má, věřitel se může obrátit na registr vozidel s dotazem, zda bylo vozidlo postiženo exekučním příkazem. V případě, že prodávající skutečně má exekuce a vozidlo bylo postiženo exekučním příkazem, je možné domáhat se po prodávajícím vrácení kupní ceny. Pokud k převodu vlastnického práva došlo v rozporu s výše uvedeným příkazem, takové právní jednání by bylo neplatné, k převodu vlastnického práva by de facto nedošlo. „Vozidlo by tedy podléhalo exekuci prodejem movitých věcí,“ uzavírá Ombudsman Blesku Petr Novák.

 

Video: Sporná exekuce ho připravila o dům. Nikdo za případ nechce nést odpovědnost

Video
Video se připravuje ...

Sporná exekuce ho připravila o dům. Nikdo za případ nechce nést odpovědnost tv Joj

 

Fotogalerie
6 fotografií