Lze zastavit exekuci kvůli nemoci? Ptali jste se odborníka

Autor: ula - 
18. 1. 2018
09:55

Nejlepší půjčkou je žádná půjčka, řada Čechů ale toto pravidlo nectí. Lidé si půjčují bez ohledu na to, aby si vyhodnotili, zda jsou schopni splácet. Jak co nejlépe řešit situaci, pokud jste spadli do dluhů? Koupili jste si byt v exekučním řízení? Má exekutor vždy nárok na odměnu? A může být exekuce zastavena, pokud dostal dlužník závažnou nemoc? Na chatu odpovídal soudní exekutor Martin Tunkl (44).

Dcera sestra pana Vladimíra čelí exekuci, ale nyní onemocněla akutní leukémií.  „Je exekutor povinen exekuci pozastavit a na jak dlouho?“ položil Vladimír otázku na chatu.
 „Právně bohužel toto není důvodem k zastavení exekuce, ačkoliv lidsky ano,“ odpověděl Martin Tunkl a pokračoval:  „Nepochybně je ale možno z takového důvodu podat návrh na odklad exekučního řízení (k danému exekutorovi), který pokud by nevyhověl, postoupí tento k rozhodnutí soudu. Pozor návrh na odklad je třeba odůvodnit - tedy v tomto případě tím, že se povinný ocitnul bez své viny v takové situaci, že by provedení exekuce měl zvláště nepříznivé následky pro něj i osoby blízké. Doporučuji určitě doložit kopií lékařské zprávy, takový návrh by měl být úspěšný.“

Má exekutor nárok na odměnu?

Podle Martina Tunkla by měl každý za svoji práci dostat za placeno.

 „Bohužel v našem případě často vedeme exekuci i několik let a v konečném rozhodování o nákladech soud rozhodne, že exekutor nemá nárok nejen na odměnu, ale i na úhradu hotových vynaložených výdajů. Pominu-li neústavnost takových rozhodnutí, nemůžeme se pak ovšem divit, že je zde tolik marných exekucí, které např. věřitele nic nestojí,“ uvedl Tunkl.

Byt získaný v exekuční dražbe

Jana Plachá získala byt v exekuční dražbě, jen neví, kdy může nemovitost převzít a co má dělat v případě, že v bytě jsou ještě věci předchozího majitele.
Vydražitel je oprávněn převzít vydraženou nemovitou věc s příslušenstvím dnem následujícím po doplacení nejvyššího podání, nejdříve však po uplynutí lhůty 15denní lhůty k podání předražku; byl-li předražek podán, pak se lhůta prodlužuje až do okamžiku doručení usnesení o předražku předražiteli.
 „Co se týká movitých věcí dlužníka – pokud nejsou příslušenstvím nemovitosti, pak je třeba respektovat, že jde o věci povinného. Je tedy nezbytné se domluvit s povinným na jejich vyklizení, případně nechat věci na náklady povinného vyklidit,“ říká soudní exekutor.

Mgr. Martin Tunkl vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Poté působil jako advokát. V roce 2001 byl jmenován soudním exekutorem Exekutorského úřadu Plzeň-město, kde působí jako soudní exekutor do současnosti.

V rámci exekutorské komory ČR byl členem právní a legislativní komise, zkušební komise a nyní je členem prezidia Exekutorské komory ČR.

Online chat
Vážený pane,před časem navštívil můj byt exekutor,protože se údajně dověděl,že se u mě vyskytuje paní,která zdědila dluhy po před 7 lety zemřelém manželovi.Tato paní má trvalou adresu mimo Prahu a je zcela nemajetná.Přesto exekutor za asistence mnou přizvané policie provedl v bytě polepení cca 15 věcí (nábytek,elektronika apod.) a po té mi bylo sděleno,že další den budou tyto věci odvezeny,pokuď nebude nemajetnou paní vyplaceno 100 000 Kč.Už s toho bylo zřejmé,že pochopil,že o tyto věci nebudu chtít přijít a proto mě touto taktikou přinutil,abych sy tyto peníze opatřil.Musel jsem si tuto částku v bance vypůjčit a tím se zadlužit na několik let.Přes to,že mi po vyplacení oné částky bylo sděleno,že zabavené věci nebudou odvezeny,už mi nebylo sděleno,že se o vlastnictví věcí musím ještě soudit a podat vylučovací žalobu.Po cca dvou letech mi soud rozsudkem vlastnictví věcí přiznal,ale ačkoliv jsem bezúhoný důchodce,musím nyní splácet výše uvedenou částku a tím se smířit na delší čas se sníženou životní úrovní. (J.Dvořák)
Exekutor musí mít skutečnosti reálně odůvodňující, proč soupis na daném místě provést, pouhá domněnka nestačí. Nikdo Vás nemůže nutit plnit dluh za jiného, pokud by exekutor věci odvezl a Vy jste byl následně úspěšný s vyloučením, musely by Vám být navráceny do místa zpět. Jak jsem již uvedl, pokud se domníváte, že exekutor překračuje zákonné meze, je možnost ihned požádat o přezkum formou dohledu, který vykonává exekuční soud, ministerstvo spravedlnosti i Exekutorská komora. Tyto situace by neměly nastávat.
Dobrý den. Expartnerka je v insolvenci (milionový dluh u různých společností, které si udělala před naším vztahem), dluhy splácí, nicméně dluh, který má vůči mě, do řízení nepřiznala. O insolvenci jsem se dozvěděl až po době dané soudem, kde se pohledávka dala přihlásit. Předtím mi ale tvrdila, že dluh uhradit chce, přiznala ho po řízení insolvenčnímu správci i mě písemně. Nicméně předpokládám, že po ukončení insolvence, vyjde s "čistým štítem" a já o peníze přijdu. Přemýšlím, že u soudu napadnu nějakým způsobem podanou insolvenci, kvůli uvedení nepravdivých nebo neúplných informací. Předpokládám, že dluh nepřiznala úmyslně, jelikož by se díky výši dluhu nedostala k insolvenci, už teď je prý na hranici možnosti splácení. A to jí její nový partner vyplácí "Důchod", aby byla schopná splácet. Poradíte mi prosím? Děkuji David.(David Urban)
Upřímně, pokud jste se nepřihlásil do insolvenčního řízení, a dojde po skončení insolvence k osvobození od placení zbytku pohledávek, bude se to vztahovat i na Vás.Samozřejmě pokud bude shledán nepoctivý záměr, máte šanci pohledávku uplatnit.
Bydlí u mě natrvalo přítel s exekucí (nic si nepůjčil, podnikal a poslední faktury mu nezaplatili, firmu přepsali na bílého koně)insolvence, vše uhradil, na úroky nedosáhl, nic nemá, a úroky z úroků rostou, Není šance jak tento "dluh" splatit. Ti lidé, co to zavinili potkáváme v mercedesech často. Práce načerno nebo minimální mzda- denní chléb. Jak mám ochránit svůj majetek-, žiji s malým synem. Sepsání svého majetku a nájem.smlouva prý nic neřeší. Na něco mám faktury na své jméno, ale na starší věci ne. Co účty? Pomohl by sňatek a předmanželská smlouva s vyjímacím sjm a následné zapsání do veřej. seznamu listin o manželském majetkovém režimu a následně nechat dokument schválit soudem? Kde je záruka, že nezmění zákon a nepůjdou i po mě? dluh narostl z1 na 3mil, opravdový dluh,5mil uhradil. A to by správně měli zaplatit ti lidé, co prodali firmu známému a ten neexistujícímu ukrajinci. Nový bankrot? jak platit 26000 měsíčně? Nový zákon- do 2,2mil. Máme vůbec budoucnost?(Elicha)
Obecně, nejde o Vaše dluhy, tedy Váš majetek být postižen nemůže. Chápu, že mít doklady na vše je nemožné, sám bych nedal dohromady velkou část. Jako důkaz v případě soupisu a následném řízení o vyškrtnutí ze soupisu či vylučovací žalobě, mohou sloužit i jiné důkazy např. výslech svědků apod. Bohužel pokud má u vás bydliště osoba s dluhy v exekuci, nelze nikdy vyloučit návštěvu exekutora. Rozumný exekutor by ale měl zohlednit na místě doložené skutečnosti. Pro případ manželství rozhodně za této situace doporučuji úpravu manželského majetkového režimu. Pokud jde o přítele, který splňuje podmínky úpadku, určitě bych se o insolvenční řízení pokusil. Budoucnost je vždy, ekonomická stránka našeho života je totiž záležitostí naštěstí řešitelnou.
dobry den je mozno z dluhu 20 000kc se vysúlhsat s odmenami exekutora na castku 154 000kc(jana)
To je věčná otázka "navýšení" jistiny dluhu, kdy bohužel je toto často nebo skoro vždy připisováno exekutoru. opak je pravdou, náklady exekutora nemohou nikdy takto navýšit jistinu, téměř vždy jde o příslušenství pohledávky pro věřitele. V rozhodnutích, která Vám byla doručena musí být jak příslušenství, tak náklady exekuce vyčísleny. Pokud se v tom nevyznáte, doporučuji poradit se s právníkem nebo zvolte nějakou formu bezplatné poradny (Exekutorská komora, Člověk v tísni). Samozřejmě nevylučuji, že nemůžete být úspěšná při zastavení exekuce pro nepřiměřené příslušenství nebo i při přezkumu např. rozhodčí doložky.
Dobrý den. Jak postupuje exekutor při exekuci osobního auta? Co všechno musím jako dlužník s autem odevzdat?(Josef Nejedlý)
Při zajištění movité věci, mezi které patří i osobní auto, má soudní exekutor povinnost odebrat nejenom věc hlavní, ale také její součásti, příslušenství a případně doklady k ní patřící. Každopádně doporučuji se soudním exekutorem spolupracovat nežli opak. Pokud má exekutor veškeré doklady například k autu, je potom logicky vyšší šance danou věc lépe prodat a tím více pokrýt dlužnou částku. A to dle mého názoru i v zájmu dlužníka.
Dobrý den proč každý exekutor prosím není lidský. Když mi jsou prováděny srážky z důchodu a zbytek důchodu mi jde na účet a vy ho zablokujete taky tak jsem uplně bez financí. Příjde Vám to v pořádků? není to už za hranou lidskosti?(zdeněk28)
Víte exekuce sama o sobě je velmi nepříjemný nástroj a krajní prostředek, jak vynutit danou povinnost. Někdy i zákonné postupy se mohou jevit jako příliš tvrdé či nelidské. Ale pořád jsme lidi, je to o komunikaci a snaze. Nevěřil byste z opačné strany, kolik lidí ani ve fázi exekuce nic nechce a nehodlá řešit. Jak jsem již uvedl v předchozím dotaze, exekutor při blokaci nevidí druh prostředků na Vašem účtu. Postupujte, jak jsem uvedl, návrhem na zastavení exekuce touto formou pro danou výši prostředků.
Dobrý den. Získala jsem byt v exekuční dražbě. Kdy mohu vydraženou nemovitost převzít? Co mám dělat v případě, že se v bytě ještě nacházejí věci předchozího majitele?(Jana Plachá)
Vydražitel je oprávněn převzít vydraženou nemovitou věc s příslušenstvím dnem následujícím po doplacení nejvyššího podání, nejdříve však po uplynutí lhůty 15denní lhůty k podání předražku; byl-li předražek podán, pak se lhůta prodlužuje až do okamžiku doručení usnesení o předražku předražiteli. Co se týká movitých věcí dlužníka – pokud nejsou příslušenstvím nemovitosti, pak je třeba respektovat, že jde o věci povinného. Je tedy nezbytné se domluvit s povinným na jejich vyklizení, případně nechat věci na náklady povinného vyklidit.
a kdyz komunikujete a exekutor se chova jak hovado ??(Michal)
Pokud máte pocit, že exekutor překračuje zákonné meze, můžete vždy podrobit jeho postup zákonnému dohledu-ten vykonávají exekuční soudy, Ministerstvo spravedlnosti i Exekutorská komora.
Dobrý den, koupil jsem nepojízdné auto - vadný motor za 17 000Kč . Vozidlo jsem přepsal na sebe. Po měsici se ozval soudní exekutor, že člověk, od kterého jsem auto koupil, je od roku 2014 v exekuci. Exekutor mě požádal o kopii kupní smlouvy,kterou jsem mu zaslal. Nyní chtějí anulovat kupní smlouvu a nevím co bude dál. Jak bych měl postupovat? Jak je možné , že bylo oné osobě dovoleno automobil přepsat na nového vlastníka? Z nepojízdného automobilu jsem již vyndal některé díly, nemůže to být případně problém? Předem děkuji za odpověd.(Kevin)
Zde je problém v tom, že povinný pravděpodobně porušil zákaz nakládat s majetkem postiženým v exekučním řízení. Bohužel pokud jde o Vaši smlouvu, půjde asi opravdu o neplatný převod, kdy Vám povinným byla způsobena škoda. Zde je obrovský problém, že chybí úprava, která by jasně znemožnila přepis vozidla. Je to jedna z věcí, kterou navrhujeme změnit.
Dobrý den,na základě neplatné rozhodčí doložky byla exekuce zastavena,chtěl bych vědět zda náklady na exekuci které byli uhrazeny,zda na ně mám nárok na vráceni a pokud ano kdo to má vrátit ten daný exekutor nebo věřitel ? (david)
Důležité je, jak bylo rozhodováno o nákladech v usnesení o zastavení exekuce. Byla-li uložena exekutoru povinnost je vrátit, je to nepochybné, zvláště pokud byla úhrada nákladů exekuce uložena oprávněnému. Podle mne však i v případech, kdy soud rozhodl, že exekutor nemá nárok na úhradu nákladů exekuce, vzniká nárok na jejich vrácení, byť o nich bylo dříve rozhodováno tzv. příkazem k úhradě nákladů exekuce. S náklady řízení je třeba se prostě v usnesení o zastavení jasně a nepochybně výrokem vypořádat.
Dobrý den proš exekutor nemá prosím soudnost a když je pro něj strháváno z inval. důchodu a zbytek mi jde na účet, tak zablokuje i ten učet a pak zůstane občan bez prostředků? Příjde Vám to normalní? není to hyenismus? de napište Dosvůj dotaz(Zdeněk)
Exekutor při blokaci účtu nevidí, jaký druh prostředků se na účtu nachází. Je nesporně judikováno, že mzda nebo důchod po srážce, pokud se připíše na účet postižený exekucí, musí být uvolněna. Prakticky postupujte návrhem na zastavení exekuce přikázáním pohledávky z účtu, adresované danému exekutorovi. Určitě přiložte výpis nebo jiný dokument, ze kterého je patrno, že na účtu jsou právě takové prostředky. Pokud by exekutor nevyhověl, musí postoupit Váš návrh soudu a ten rozhodne. Je to bohužel důsledek neexistence právní úpravy tzv. chráněného účtu, věřím však, že toto bude předmětem další novely exekučního řádu.
dobrý den,muže to fungovat i takto,že mám vic exekuci,ale splacím je postupně a jsou v čekaní?(karel)
Samozřejmě, je to o domluvě s exekutorem, v praxi to tak velice často funguje. Pokud je více exekutorů (a věřitelů), je to složitější, ale i to lze takto řešit.
Dobrý den pane exekutore. Mám několik exekucí se kterýma bojuju, tak jsem byla zvědavá co nám tu povíte jak to máme řešit. Přijde mi totž, že ten můj exekutor chce hrozně vysoký odměny a tady čtu že je vůbec nemusí dostat, když to řekne soud. Vy ste na to odpověděl že to je proti ústavě a pak tu další pan psal, že ale ústavní soud řekl, že to není pravda. Jak to teda je? Ty odměny jsou fakt vysoký :( Děkuju za odpověd(Božena Chomutov)
Odměny exekutora jsou dané vyhláškou 330/2001 Sb. Bohužel v současném systému jsou běžná protichůdná rozhodnutí shodných soudů, s odůvodněním, že je třeba zohlednit stav konkrétního případu. Mámě zde rozhodnutí i Ústavního soud, která deklarují, že exekutor má nárok na odměnu a pak rozhodnutí i zcela opačná. Jak jsem již uvedl, každý by měl dostat zaplaceno za svoji práci, byť je jakkoliv nepopulární. V praxi je ale většinou úhrada nákladů při zastavení exekuce při bezvýslednosti nebo neplatné rozhodčí doložce ukládána oprávněnému-tedy věřiteli.
Dobrý den, měli by podle Vás platit oprávnění zálohy na nově nařízené exekuce? Děkuji za odpověď, Michaela(Michaela)
Podle mne ano. Exekuce zdarma vedou k nadužívání systému i pro zcela marné a nedobytné pohledávky.
Dcera od mé sestry čelí exekuci.Nyní onemocněla akutní leukemii.Je exekutor povinen exekuci pozastavit a na jak dlouho.(Machálek Vladimír)
Právně bohužel toto není důvodem k zastavení exekuce, ačkoliv lidsky ano. Nepochybně je ale možno z takového důvodu podat návrh na odklad exekučního řízení (k danému exekutorovi), který pokud by nevyhověl, postoupí tento k rozhodnutí soudu. Pozor návrh na odklad je třeba odůvodnit-tedy v tomto případě tím, že se povinný ocitnul bez své viny v takové situaci, že by provedení exekuce měl zvláště nepříznivé následky pro něj i osoby blízké. Doporučuji určitě doložit kopií lékařské zprávy, takový návrh by měl být úspěšný.
Dobrý den. V televizi jsem videl ze hodne exekuci je neplatnych kvuli dozorci dolozce. Jak poznat ze to neni i moje?(Filip M.)
Obecně jsou problematické rozhodčí doložky, kde je netransparentně určen výběr osoby rozhodce. Judikatura k tomuto se poměrně rychle vyvíjí, nicméně pro Vás nejpraktičtější způsob jak to zjistit je podat návrh na zastavení exekuce z tohoto důvodu. Platností rozhodčí doložky se pak bude zabývat exekuční soud. Návrh se podává u exekutora, který dané exekuční řízení vede.
Dobrý den. Jsem majitelem bytu, který chci pronajmout. Jakým způsobem zjistím, že pronajímám byt spolehlivé osobě, která nemá dlouhodobé problémy se splácením nájemného?(Petr Plašil)
Asi bych začal nahlédnutím do Centrální evidence exekucí, pokud jsou na tohoto člověka vedeny exekuce, tak bych zpozorněl. Tím neříkám, že by to byl automaticky nesolidní člověk, ale určité problémy mohou nastat s větší pravděpodobností. Jinak pokud vím, běžně se požadují v souvislosti s nájmem bytu kauce jako zajištění případného nesplácení.
Za dluh dali dum do exekuce. Proc ne auto?dluh je maly(Jana)
Zde je třeba odlišit jednotlivé fáze exekuce. Samotná informace o exekuci v katastru nemovitostí neznamená dům v exekuci. K prodeji nemovitosti přistupuje exekutor nepochybně až přibráním znalce na danou nemovitost, fáze předtím včetně exekučního příkazu jsou fáze informační a preventivně blokační. Ale v exekučním řízení se vždy zohledňuje hledisko přiměřenosti-tedy k invazivnějším způsobům by měl exekutor přistoupit až po vedení mírnějších způsobů exekuce jako např. postižení mzdy nebo účtu. Domníváte-li se, že exekutor postupuje nepřiměřeně, můžete z tohoto důvodu podat návrh na zastavení exekuce takovou formou, návrh se podává u příslušného exekutora, ten pokud nevyhoví, postupuje k rozhodnutí exekučnímu soudu.
Dobrý den.Od začátku jednám,abych exekuci vysvětlil.Mám dvacet dokladů mé snahy vše urovnat.Přesto mám exekuci ze 40tis 240. Není to už lichva.Dluh jsem uznal a chtěl řešit.Rozhodli jiní.Je mi 72roků a nikdo mi už nepomůže.Děkuji(tomáš)
Doporučuji se nejdříve poradit, mj. fungují bezplatné poradny exekutorské komory, více na webu ekcr.cz nebo např. poradny při organizaci Člověk v tísni. Je třeba, aby se někdo s právním vzděláním podíval na důvod nárustu Vašeho dluhu, konečně i dluh jako takový. Dále někdy funguje i v exekučním řízení přímá komunikace s věřitelem, který raději může přistoupit na jistotu menší platby než nejistotu vymožení celkého dluhu.
Pokud ma nekdo exekuci ,ma dt 1500 a dal 900. Je nejaka nadeje na posunuti terminu? Jedna se o znamou(Lenka)
Z vlastní zkušenosti vím, že pokud někdo komunikuje a snaží se dobrovolně hradit, probíhá exekuce v podstatě dobrovolném režimu a je to o rozumu a komunikaci. Rozumný exekutor při doložení mimořádných okolností k posunutí termínu přistoupí. Obecně je k samotnému provádění exekuce přistupováno právě proto, že povinný nekomunikuje, odmítá hradit a není jiná možnost jak se pokusit uspokojit pohledávku oprávněného.
Dobrý den pane Tunkl, Vy jste si stěžoval až u Ústavního soudu, že soud řekl, že nemáte dostat odměnu, i když jste jí už vymoh. Ústavní soud na to řekl, že jí dostávat vždycky nemusíte, že si nesete sám to riziko. Neměl by teda ten člověk dostat ty peníze zpátky?(Jirka)
Ano měl, a v takovém případě pokud soud takto, rozhodne prostředky povinnému vracíme, byť se nám rozhodnutí nemusí líbit.
Dobrý den, četl jsem, že exekutor nemusí mít vždycky nárok na odměnu. Jak se k tomu stavíte Vy?(Vladimír)
Dobrý den, můj názor je, že každý by měl za svoji práci dostat zaplaceno. Bohužel v našem případě často vedeme exekuci i několik let a v konečném rozhodování o nákladech soud rozhodne, že exekutor nemá nárok nejen na odměnu, ale i na úhradu hotových vynaložených výdajů. Pominu-li neústavnost takových rozhodnutí, nemůžeme se pak ovšem divit, že je zde tolik marných exekucí, které např. věřitele nic nestojí.
Dobrý den. Jsem matka samoživitelka. Otec mých dětí neplatí stanovené výživné. Mohu se s vymáháním výživného obrátit na soudní exekutory?(Pavla Dvorská)
Určitě ano, seznam exekutorů je na webu Exekutorské komory-EKCR.CZ, kdy si můžete vybrat, doporučuji ovšem místně příslušného, aby exekutor např. z Ostravy nevedl exekuci na dlužníka např. z Chebu. Vzorový návrh je dostupný na většině webů exekutorských úřadů a myslím i na webu exekutorské komory. Mj. Exekutor pak může postupovat způsoby dle zákona, mj. za určitých podmínek v krajním případě i exekucí pozastavením řidičského oprávnění povinného.
Dobrý den, pane magistře, lze požádat, aby byly všechny exekuce u jednoho exekutora? Jakým způsobem lze požádat o tuto možnost, prosím?(Jiřka V.)
Obecně se spojují ze zákona exekuce podané k témuž exekutoru vedené shodnými účastníky. V ostatních případech lze na návrh povinného, pokud jistina exekucí nepřesahuje 10 tis. Kč a je-li vedeno více exekucí. Toto řeší exekuční soud, tedy soud, který exekuci nařídil.
Dobrý den, chtěla bych koupit 1/3 domu v exekuci. Je rozumné koupit předem druhou třetinu od majitelky tohoto podílu, která to navrhuje? S třetí majitelkou jsem se zatím nedohodla na ceně. Děkuji, (Kamila Vaclíková)
Na toto je opravdu těžká odpověď, prodej nemovitosti nebo podílu na nemovitosti se v exekučním řízení realizuje dražbou, kdy vydražitelem se stává ten, kdo učinil nejvyšší podání. Tedy nemáte najisto postaveno, že to budete právě Vy. Pokud ovšem v okamžiku dražby budete již spoluvlastníkem nemovitosti, svědčí Vám určitá výhoda z předkupního práva při shodném podání více dražitelů.
mam exekuci jak se dozvim kolik mam ještě zaplatit(votava)
Dotazem(telefonicky, mailem, datová schránka, osobně) u příslušného exekutora, který exekuci vede.
Bohužel mám více exekucí. Byl mně prodán dům , automobil i jiné věci, ale nikde a nikdy jsem se nedozvěděl, kam tyto peníze šly. Nemám tedy přehled, kolik mně zbyvá platit a u koho. Na moje dotazy o informace, kam peníze za prodeje šly, mně nikdo neodpověděl. Tak nevím, kolik ještě dlužím. Rovněž je mně strhávána částka z důchodu, o níž rovněž nevím kam jde.(Josef Barák)
Určitě by Vám měla být doručována rozhodnutí a jiné listiny, ze kterých toto plyne. Pokud je zde nějaký problém, tak informaci o každém exekučním řízení Vám podá dotyčný exekutor, který exekuci vede. Samozřejmě máte i právo nahlédnout na místě samém v exekutorském úřadu do exekučního spisu.

 

    

Sledujte pořady Blesk Zpráv

Epicentrum S prezidentem v Lánech Ptám se, pane premiére

Redakce Blesk Zpráv pro vás každý týden od pondělí do čtvrtka připravuje pořad Epicentrum s rozhovory na aktuální témata. Kromě toho vám pravidelně přinášíme názory prezidenta Miloše Zeman v pořadu S prezidentem v Lánech a zpovídáme i premiéra Andreje Babiše.

LukasKONCESKY ( 15. listopadu 2018 16:13 )

Dobrý den. Jsem v težké situaci jako spousta lidí, bydlím z moji matkou která má exekuce ktere jsou dvě, dluhy jsou vice jak jeden milion, měsičně ji to strhavají z duchodu,jsou tam obrovské uroky které nemuže nikdy zaplatit take mam obavu aby u nás doma nezazvonil exekutor, a nevzal mi i muj majetek auto a moje veci ktere jsem si koupil já na své jmeno i auto je psané na mě!!! A jetě ke všemu jí ped třemí měsici našli rakovinu na játrech tak že je onkologicý pacient, těžká situace pomě i pro ní. Je tu nějaká šance zastavit exekuci moc prosím za odpověd .....

Zobrazit celou diskusi
Další videa