Časné probuzení místních jde k tíži zdejšímu řeznictví. Patří Pavlu Provazníkovi (45) a jeho otci, který ho před zhruba dvaceti lety zřídil – nejprve jako prodejnu masa, následně přidal jeho bourárnu a úpravnu.

Bourárna ve vnitrobloku

Nevěřili jsme vlastním očím,“ popisuje Roman Tuček (55), mluvčí Sdružení vlastníků bytových jednotek v Petrohradské ulici. „Do vnitrobloku, kde byla zahrada a park, vjely buldozery (pozn. aut. – otec a syn Provazníkovi tvrdí, že vše dělala ručně parta kopáčů), a na vzniklé jámě 12 x 12 metrů postavili bourárnu. S námi nikdo nic neřešil.

Faktem je, že Provazníkovi mají všechna potřebná povolení včetně kolaudačního rozhodnutí Prahy 10. „Nikdo nám zadarmo nic nedal,“ říká nekompromisně Pavel Provazník mladší. „Dvanáctimilionový úvěr jsme tvrdě spláceli a museli řešit i hromadu dalších záležitostí.

I pokuty od policie. Řidiči vozů s masem totiž před prodejnou zabírali část ulice a strážníci městské policie, kteří na ně už čekali, je pravidelně pokutovali.

Budíček trvá už dvacet let

Roman Tuček i další obyvatelé ulice, s nimiž reportéři Blesku hovořili, podnikání nezpochybňují. Co jim vadí, je podle jejich shodného názoru bezohlednost, která činnost řeznictví provází. „Už dvacet let nás vždycky ve čtyři ráno budí rachot přepravek masa shazovaných z aut na zem, a neuvěřitelný rámus, když přepravky naskládají do rámů s kolečky a tahají je po zámkové dlažbě chodníku,“ zlobí se Roman Tuček. „To by vzbudilo i hluchého.“ A dodává: „Ať si podnikají, ale ať berou ohled na lidi. Těch dvacet let rachotu nás ničí.

Nájemníci si stěžovali opakovaně a všude, kde se dalo. Vystřídali se u nich snad všichni úředníci z městské části, ale nikdo neshledal nic protiprávního. Až na jednu následující maličkost…

Doba provozu se nehlídá

Povolení k provozu živnosti striktně určuje její dobu – práce uvnitř omezena není, ale nakládka a vykládka zboží může probíhat jen od šesti ráno do deseti večer. A jak se reportéři Blesku opakovaně na vlastní oči i uši přesvědčili, řeznictví začíná fungovat podstatně dřív. Například 13. srpna už před čtvrtou hodinou ráno začínaly najíždět zásobovací skříňové dodávky a řidiči vyložili i naložili (již zmíněným způsobem) přepravky. V kaňonu tiché ulice, kde se hluk nemá kam rozptýlit, to někdy znělo jako kanonáda, a to až téměř do sedmi hodin.

Já vím, že od čtyř do šesti na ulici pracovat nemáme. Ale zákazníci, co k nám jezdí – a je to spousta škol, hotelů i nemocnic – chtějí mít maso čerstvé a v tentýž den, kdy ho spotřebují,“ vysvětluje Pavel Provazník ml. „Kdybychom nezačínali ve čtyři, nezvládneme zakázky a skončíme. Ale budu znovu mluvit s řidiči, aby byli ohleduplní a pokud možno potichu, i obutí koleček u vozíků vyměníme za měkčí směs.

Ruší i klimatizace

Když se k rachotu na ulici přidá i hučení osmi klimatizačních jednotek na bourárně (od 7.30 do 18.00 hod.), nevychází z toho Petrohradská ulice jako ideální místo k životu. I když – jak se proslýchá – Pavel Provazník nedávno koupil v Praze-východ pozemek a hodlá podnikání přestěhovat tam. Ale co do té doby?

Ombudsman Blesku JUDr. Jiří Hartmann: Nebojte se vyčerpat všechny možnosti

Obrana před nočním hlukem, ať už nešetrných spoluobčanů, nebo z provozoven, existuje ve více formách a možnostech.

Zkuste domluvu

Nejprve je třeba se pokusit o domluvu či o řešení svépomocí, a to vybavením stěn a stropů izolační sádrokartonovou vrstvou, čímž nejen že odhlučníme svůj byt, ale pomůžeme si od hluků také z bytů okolních. „Pokud uvedené varianty řešení nefungují, přichází v úvahu formálnější způsoby řešení,“ říká Ombudsman Blesku JUDr. Jiří Hartmann. V tomto konkrétním případě může jít o spáchání přestupku proti občanskému soužití v podobě rušení nočního klidu. Obecně vnímaná doba nočního klidu k ochraně před hlukem a vibracemi je zákonem o ochraně veřejného zdraví stanovena od 22:00 večer do 06:00 ráno, resp. o svátcích a víkendech od 22:00 do 8:00 následujícího dne, není-li ten dnem pracovním.

Přivolejte policii

Pokud vyzveme souseda ke ztišení a ten výzvy nedbá, je třeba přivolat policii. Ta oznámení prověří, věc prošetří a v případě protiprávního jednání uloží osobě rušící noční klid, za předpokladu, že se nejedná o prvotní záležitost, blokovou pokutu až do výše 10 000 korun,“ uvádí JUDr. Hartmann. Pokud rušitel přestupek neuzná, je policie oprávněna celou věc předat k řešení správnímu orgánu, v jehož kompetenci je případné ukládání pokut i ve značně vyšších částkách, přičemž každé rušení nočního klidu se posuzuje individuálně.

Nechte si změřit úroveň hluku

Lze se obrátit s podnětem k provedení státního zdravotního dozoru ke krajské hygienické stanice, jejíž pracovníci změří míru hluku. Ta je určena přísnými limity stanovenými vládou, a zjistí-li se jejich přestoupení, může rušiteli rovněž uložit pokutu. JUDr. Hartmann dodává, že „..ve velmi závažných případech ohrožení veřejného zdraví má stanice pravomoc směřující až k pozastavení výkonu činnosti, provozu či k okamžitému uzavření provozovny.

Podejte sousedskou žalobu

Pokud však – jako v případě řeznictví v Petrohradské ulici – žádná z výše uvedených možností nevede ke zdárnému řešení, nezbývá než podat tzv. sousedskou žalobu, při níž je žalobce povinen unést důkazní břemeno o obtěžování. „Nezdá-li se vám postup některého z úřadů, máte možnost předložit podnět veřejnému ochránci práv, jenž je oprávněn jejich činnost prošetřit a v případě zjištění pochybení vytknout nečinnost nebo podat podnět k přezkumu,“ uzavírá Ombudsman Blesku JUDr. Hartmann.

Potřebujete Ombudsmana Blesku?

NAPIŠTE NÁM SVÉ PŘÍBĚHY na adresu redakce: Blesk OMBUDSMAN, Komunardů 42, 170 00 Praha 7, nebo na e-mailovou adresu: ombudsman@blesk.cz Podmínkou je zveřejnění vašeho příběhu v deníku Blesk a reportáže na Blesk.cz! Prosíme čtenáře, aby nám nezasílali originály dokumentů – vzhledem k množství je nemůžeme vracet. Upozorňujeme na to, že jednotlivé příběhy redakce sama vybírá dle uvážení.

Varování: Neposílejte originály!

Vážení čtenáři, do rubriky Ombudsman Blesku posílejte výhradně kopie dokumentů a fotografií. Dopisy není nutné posílat doporučeně, ale redakce je nevrací. Pokud si příběh Ombudsman Blesku nevybere, je okamžitě skartován!

 

Fotogalerie
5 fotografií

Video: „Montážníci mi zpackali okna,“ nadává paní Dvořáková. Firma to odmítá

Video
Video se připravuje ...

„Montážníci mi zpackali okna,“ nadává paní Dvořáková. Firma to odmítá Blesk TV