„Obratle v páteři jsou rozvolněné, tlačí na sebe a já se někdy bolestí až stočím do klubíčka. Ani pořádně sedět nemůžu,“ vysvětlil svůj zdravotní stav pan Kesner.

Pod stádem

Ve společnosti Žďár Chudenice začal pracovat někdy v lednu 2011. Z opraváře zemědělských strojů se stal ošetřovatelem skotu – krmil tři stovky volně ustájených krav, kydal hnůj, podestýlal, vozil traktorem krmení a přihrnoval ho ke žlabům. Zpočátku vydělával asi sedmnáct tisíc čistého a před úrazem, podle výplatnice, už 22 270 korun. „Peníze závisely na dojivosti, a ta se vyšplhala na průměr 7000 litrů mléka na krávu a rok,“ říká někdejší ošetřovatel.

16. října 2013 přihrnoval Františel Kesner krmení ke žlabům. Venku bylo kolem stovky kusů dobytka, prodaného a čekajícího na odvoz. „Jenže ty krávy najednou, jako by se domluvily, se začaly hrnout do kravína. Ale tam by se promíchaly s ostatními a museli bychom je třídit znovu. Tak jsem se je pokusil zastavit,“ popisuje pan Kesner.

Jenomže když seskočil z traktoru, uklouzl. „Na kravinci, to víte, ve chlévě je jich dost,“ dodává. Nohy mu vylétly do vzduchu a na beton dopadl kostrčí. A pak se udeřil do týlu hlavy. „Stačil jsem se ještě postavit na čtyři a ta stovka krav se nade mnou přehnala. Ale ani jedna z nich na mě nedupla, to je skoro zázrak.“

Zprávy a hodnocení

Zootechnička prý zpočátku nechtěla zprávu o zranění sepsat. „Nakonec jsem ji přemluvil a spojila se s náměstkem, který jí přikázal, aby to udělala,“ vybavuje si v paměti František Kesner. Mezitím si objednal u příbuzného odvoz a jel na ortopedii do klatovské nemocnice.

Lékařská zpráva (příloha ke zprávě o ztížení společenského uplatnění), podepsaná MUDr. Bedřichem Helmem, říká, že: „Došlo k poranění krční, hrudní, bederní páteře a lebky…“ Deset měsíců byl ošetřovatel skotu v pracovní neschopnosti, pak jeho případ projednala Okresní správa sociálního zabezpečení v Klatovech. MUDr. Kateřina Krupaerová konstatovala, že zdravotní stav pana Kesnera odpovídá invaliditě III. stupně a „…neumožňuje jakékoli soustavné pracovní zařazení, jedná se o těžké postižení, přičemž míra poklesu pracovní schopnosti se stanovuje na 70 %.“

Tahanice

František Kesner tvrdí, že nic z toho jeho zaměstnavatele nezajímalo. „Mockrát jsem volal na vedení a všichni se divili, co od nich vlastně chci. Tak jsem se nakonec spojil s pojišťovnou Kooperativa, kterou naše společnost Žďár Chudenice měla, a vyřídil si s ní pojistnou událost sám,“ krčí rameny muž.

Ombudsmana Blesku požádal o pomoc kvůli tomu, že nesouhlasí s rentou, kterou mu pojišťovna doplácí. „Invalidní důchod mám 11 130 korun a renta dělá 7 034 korun. To je dohromady 18 164 korun, ale měl bych dostávat víc, až do výše plného platu. A ten byl 22 270 korun,“ ukazuje výplatní pásku Kesner.

Vyhazov

Dění kolem pana Kesnera skončilo - alespoň jeho zaměstnavatel si to myslí - propuštěním z pracovního poměru. Bez ohledu na to, že byl na nemocenské. „Když mi přivezli v roce 2013 výpověď, tlačili na mě a já ji podepsal,“ přiznává. Nicméně k ní připsal: „Podepisuji z důvodu neznalosti. Bylo na mě naléháno.“

Hlavním důvodem údajně bylo zrušení „části zaměstnavatele – živočišné výroby – chov dojnic.“ Pan Kesner dostal trojnásobek průměrného měsíčního výdělku a víc už nikoho ve společnosti nezajímal. „Doktoři mě už třikrát chtěli operovat, ale jedna moje známá po takové operaci páteře umřela. Bojím se, nikam nepůjdu,“ říká.

Jeho zdravotní stav se nelepší.

Křivdu je třeba řešit včas!

„Pokud zaměstnanec po vzniku úrazu reálně nemá žádný výdělek, bude pro stanovení výše náhrady za ztrátu na výdělku nutno posoudit, zda zaměstnanec má možnost vykonávat jinou vhodnou práci a je-li vůbec schopen a ochoten jinou, méně placenou, práci vykonávat,“ říká Petr Novák z Vaše nároky. cz.

Pan Kesner tedy může zkusit kontaktovat bývalého zaměstnavatele či přímo pojišťovnu se svým nesouhlasem. Co se týče výpovědi, která byla panu Kesnerovi dána, pokud s ní pak Kesner nesouhlasil a domníval se, že mohla být neplatná, měl možnost napadnout její platnost u soudu do dvou měsíců ode dne, kdy měl pracovní poměr skončit. „Nyní je již příliš pozdě toto jednání učinit,“ uzavírá ombudsman Blesku Petr Novák.

Neoprávněná výpověď

Myslíte si, že šéf vás vyhodil neoprávněně? Na nic nečekejte a braňte se.

● Nejprve písemně zaměstnavateli oznamte, že s výpovědí nesouhlasíte a přejete si, abyste byli i nadále zaměstnáváni. Vyjádření k výpovědi zašlete zaměstnavateli ideálně poštou a doporučeně.

● Pokud zaměstnavatel na vaši výzvu nebude reagovat nebo bude reagovat zamítavě, obraťte se na právníka.

● Pozor! Na podání žaloby pro neoprávněnou výpověď máte pouze dva měsíce, proto řešení situace neodkládejte.

Jak hlásit úraz

Nenechte se připravit o peníze kvůli špatně nebo vůbec nehlášenému pracovnímu úrazu. Co dělat?

■ Okamžitě jděte za šéfem – Přímo ze zákona je zaměstnanec povinen bezodkladně oznámit svému nadřízenému, případně jeho zástupci, svůj pracovní úraz a spolupracovat na objasňování jeho příčin. Pokud vám to váš zdravotní stav nedovolí, tak úraz nahlaste ihned, jak to bude možné.

■ Navštivte lékaře – Bylo zranění natolik vážné, že si vyžádalo lékařské ošetření? Určitě nezapomeňte lékaře požádat o posudek i s bodovým ohodnocením úrazu.

■ Čekejte test – Očekávejte, že šéf si vás po úrazu může „proklepnout “. Zaměstnavatel je oprávněn bezprostředně po úrazu provést u zraněného zaměstnance test na alkohol či jiné návykové látky, popř. nechat tento test udělat zaměstnanci v nemocnici.

■ Trvejte na zápisu do knihy úrazů – Bojíte se, aby vám šéf pracovní úraz „uznal“ a vy jste nepřišli o peníze? Nezapomeňte si ohlídat zapsání zranění do knihy úrazů. Pokud si vaše zranění vyžádalo delší než třídenní pracovní neschopnost, musí šéf vyhotovit i záznam o pracovním úrazu a vy dostanete jedno vyhotovení. V případě smrti zaměstnance kopii obdrží rodinní příslušníci.

Ombudsman Blesku pomůže i vám

Právník vás u soudu zastoupí zdarma

Milí čtenáři, příběhů, ve kterých žádáte pomoc Ombudsmana Blesku, jsou v redakční poště i na e-mailové adrese stovky. Ve spolupráci se společností Vaše nároky. cz jsme proto pro vás připravili unikátní projekt – ODŠKODNĚNÍ ZDARMA! Právníci, kterým pošlete svůj problém, váš případ zdarma posoudí a za služby neplatíte žádné poplatky. Odměnou je provize 5 – 25 % ze získané částky POUZE v případě vyhraného sporu. Jak získat pomoc zdarma?

Internet

Na internetové adrese blesk.cz/pravni-poradna najdete řadu užitečných rad, přehledně rozdělených do jednotlivých sekcí. A navíc i možnost zaslat svůj příběh Ombudsmanovi Blesku nebo přímo společnosti Vaše nároky.cz. Stačí vyplnit krátký dotazník. www.blesk.cz/pravni-poradna

Telefonicky

Na čísle 530 514 415 je připravena operátorka Vaše nároky.cz předat váš případ odborníkům, kteří spolupracují s Ombudsmanem Blesku. Ti už zdarma posoudí, jaké jsou vaše šance na vítězství. 530 514 415

E-mail

Pro e-mailovou komunikaci je stále k dispozici „blesková“ adresa ombudsman@cncenter.cz. Příběhy, které se týkají odškodnění, redakce přepošle společnosti Vaše nároky.cz. I zde odborníci posoudí případ a budou vás kontaktovat. ombudsman@cncenter.cz

Pošta

Své příběhy můžete stále posílat na adresu redakce Blesku – Komunardů 42, Praha 7, 170 00. Pokud chcete, abychom váš problém předali odborníkům ze společnosti Vaše nároky. cz, musí mít obálka nalepené logo.

Ombudsman Blesku
Ombudsman Blesku
Autor: Redakce

Fotogalerie
5 fotografií

Video: Podvodník mu dluží 220 tisíc za ubytování dětí. Dostane peníze zpět?

Video
délka: 02:10
720p 480p 360p 240p

Podvodník mu dluží 220 tisíc za ubytování dětí. Dostane peníze zpět? Redakce Blesk TV